ΤΙΤΑΝ: Συμπεριλήφθηκε από τους Financial Times στη λίστα «Europe’s Climate Leaders»

NEWSROOM
ΤΙΤΑΝ: Συμπεριλήφθηκε από τους  Financial Times στη λίστα «Europe’s Climate Leaders»

Οι προσπάθειες του Τιτάνα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής του εξασφάλισαν μία θέση στη λίστα

Ο ΤΙΤΑΝ αναγνωρίστηκε ως μία από τις κορυφαίες εταιρίες στην Ευρώπη που ηγούνται των πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με την τέταρτη έκδοση της λίστας «Europe's Climate Leaders»  που δημοσίευσαν οι Financial Times.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση: Αυτή η αναγνώριση υπογραμμίζει τη διαρκή δέσμευση του Τιτάνα για αριστεία στην περιβαλλοντική διαχείριση και τις βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές. Επιπλέον, αναδεικνύει την επιταχυνόμενη πρόοδο της εταιρίας προς την επίτευξη ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα, σε ευθυγράμμιση με τη στρατηγική της για το 2026 για πράσινη ανάπτυξη.

Τα κριτήρια επιλογής αναδεικνύουν τις εταιρίες που έχουν επιτύχει τη μεγαλύτερη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου Scope 1 και 2 (άμεσες εκπομπές CO₂ και έμμεσες εκπομπές CO₂ από την ηλεκτρική ενέργεια) κατά τη διάρκεια μιας πενταετίας (2017-2022). Οι προσπάθειες του Τιτάνα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής του εξασφάλισαν μία θέση στη λίστα «Europe’s Climate Leaders», καθώς πέτυχε συνολική μείωση των εκπομπών CO2 κατά 18,1% τη συγκεκριμένη περίοδο. Επιπλέον, σημαντικοί παράγοντες γι’ αυτή την αναγνώριση είναι η διαφάνεια που επιδεικνύει ο ΤΙΤΑΝ  όσον αφορά τις εκπομπές στην εφοδιαστική αλυσίδα Scope 3 και η συνεργασία του με φορείς αξιολόγησης βιωσιμότητας, όπως το CDP και η πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi).

Η τέταρτη έκδοση της λίστας «Europe's Climate Leaders» καταρτίστηκε από τους Financial Times σε συνεργασία με τον πάροχο δεδομένων Statista. Δείτε την πλήρη λίστα στον ιστότοπο των FinancialTimes: https://www.ft.com/climate-leaders-europe-2024

ΣΧΕΤΙΚΑ