ΒΕΑ: Εκδήλωση για το ΓΕΜΗ στις 15 Μαΐου

NEWSROOM
Βιοτεχνικό Επιμελήτηριο Αθηνών

Το ΒΕΑ, επιδιώκει να αναδείξει την σημασία του ΓΕΜΗ, ως εργαλείο βελτίωσης και ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας

Επετειακή εκδήλωση για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) διοργανώνει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, την Τετάρτη 15 Μαΐου στις 10π.μ. στο ξενοδοχείο Διβάνη Κάραβελ, υπό την αιγίδα του υπουργείου Ανάπτυξης και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται, με αφορμή την συμπλήρωση 13 ετών από την πρώτη σύσταση ελληνικής επιχείρησης, μέσω της Υπηρεσίας Μίας Στάσης στο ΓΕΜΗ, πράξη που πραγματοποιήθηκε στο κτίριο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση, «το ΓΕΜΗ, αποτέλεσε την απαρχή μιας ευρύτατης και ορατής αλλαγής στο πεδίο της απλοποίησης των διαδικασιών του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη Χώρα μας.

Το υπουργείο Ανάπτυξης και όλη η επιμελητηριακή κοινότητα, έχουν συμβάλλει καθοριστικά, στην θεσμοθέτηση και λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου.

Η άμεση υιοθέτηση των διαδικασιών και η απόλυτη εναρμόνιση με το νομοθετικό πλαίσιο, έφεραν την αναβάθμιση και μετεξέλιξη των Επιμελητηρίων, σε ουσιαστικές και αποτελεσματικές Υπηρεσίες Μίας Στάσης, διαρκούς πληροφόρησης και συμβουλευτικής, προς όλες τις επιχειρήσεις».

Το ΒΕΑ, επιδιώκει να αναδείξει την σημασία του ΓΕΜΗ, ως εργαλείο βελτίωσης και ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και στοχεύει, μέσω της εκδήλωσης, να μεταφέρει την εμπειρία του, να επισημάνει τις προκλήσεις και τις προοπτικές για το μέλλον, να υπογραμμίσει την σημασία της περαιτέρω αναβάθμισής του και τους τρόπους περαιτέρω απλοποίησης των διαδικασιών, προς όφελος των επιχειρήσεων, μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού και της διαλειτουργικότητας.

ΣΧΕΤΙΚΑ