Alpha Bank: Κέρδη μετά από φόρους 211,1 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο 2024 - Στο υψηλότερο επίπεδο μετά την οικονομική κρίση

NEWSROOM
Τα γραφεία της Alpha Bank
Τα γραφεία της Alpha Bank

Τα ισχυρά αποτελέσματα της Τράπεζας επιβεβαιώνουν τους στόχους της Διοίκησης για το 2024, σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα.

Απόλυτη ευθυγράμμιση με τους στόχους που τέθηκαν στο Στρατηγικό Σχέδιο της Τράπεζας δείχνουν τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους που ανακοίνωσε η Alpha Bank, με τα καθαρά κέρδη ύψους 211,1 εκατ. ευρώ να βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο μετά την οικονομική κρίση, ως αποτέλεσμα των δομικών αλλαγών στις οποίες προχώρησε η Διοίκηση της Τράπεζας τα προηγούμενα χρόνια, όπως ανακοινώθηκε. 

Ψάλτης: Είμαστε στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσουμε τις εκτιμήσεις μας για το 2024

«Κοιτώντας μπροστά, είμαστε στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσουμε τις εκτιμήσεις μας για το 2024. Η δυναμική που στηρίζει τα Καθαρά Έσοδα από Τόκους παραμένει θετική, αν όχι ελαφρώς καλύτερη των αρχικών μας προβλέψεων, ενώ επίσης η συνετή διαχείριση κόστους και ισολογισμού διασφαλίζει ότι τα βασικά μεγέθη διαμορφώνονται σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Βασίλης Ψάλτης.

Πιστή στους στόχους που έθεσε στο Στρατηγικό της Σχέδιο και στη νέα καθοδήγηση που έδωσε τον Μάρτιο, η Τράπεζα, όπως επισημαίνεται, πέτυχε Δείκτη RoTE 13,5%, αυξάνοντας παράλληλα την αποτελεσματικότητά της με τον Δείκτη Κόστους Εσόδων να μειώνεται στο 38,4%, χαμηλότερα από τον στόχο της Διοίκησης για το 2024 (40%). Παράλληλα, ενισχύθηκαν τα κεφάλαια της Τράπεζας με τον Δείκτη CET1 να ανέρχεται στο 14,6%, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Διοίκησης θα βρεθεί υψηλότερα από 17,5% το 2026.

Επαναγορά μετοχών λόγω της χαμηλής αποτίμησης της μετοχής

Με στόχο την επιστροφή αξίας στους Μετόχους, η Διοίκηση της Τράπεζας αποφάσισε τη διανομή 122 εκατ.ευρώ, από τα οποία το 50% θα διατεθεί με τη μορφή μερίσματος και το υπόλοιπο 50% με τη μορφή επαναγοράς μετοχών (buyback) που αναμένεται να έχει ποσοστό απόδοσης άνω του 20% με βάση τη χθεσινή τιμή της μετοχής. Παράλληλα, όπως αναφέρεται στα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου, η Τράπεζα έλαβε πρόβλεψη 24 μονάδων βάσης με σκοπό τη διανομή μερίσματος ύψους 35% από τα κέρδη του 2024, ποσοστό το οποίο αναμένεται να ανέλθει στο 50% το 2025 και το 2026. Με βάση τα στοιχεία αυτά, οι διανομές μερισμάτων της περιόδου 2024-2026 θα αντιστοιχούν στο περίπου 30% της σημερινής χρηματιστηριακής αξίας της μετοχής, ενώ τα πλεονάζοντα κεφάλαια στο τέλος της περιόδου αντιστοιχούν στο 40% της σημερινής χρηματιστηριακής αξίας. Η ισχυρή κερδοφορία που σημείωσε η Τράπεζα οδήγησε σε αύξηση 30% των Κερδών ανά Μετοχή (EPS) σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Διοίκησης τα EPS θα διαμορφωθούν σε περίπου 0,32 ευρώ το 2025 και θα ξεπεράσουν τα 0,35 ευρώ το 2026.

Η βιώσιμη κερδοφορία της Τράπεζας θέτει τα θεμέλια για περαιτέρω δημιουργία αξίας

Η ανθεκτικότητα που επέδειξε το Καθαρό Έσοδο Τόκων (ΝΙΙ) της Τράπεζας, το οποίο διαμορφώθηκε στα 420,2 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 9,6% σε ετήσια βάση, σε συνδυασμό με την ισχυρή άνοδο της τάξης του 18% των Εσόδων από Προμήθειες σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της ηγετικής θέσης που κατέχει η Τράπεζα στο Wealth Management αλλά και των προμηθειών από τις εκταμιεύσεις δανείων, αποτέλεσαν τις βασικές πηγές κερδοφορίας.

Ειδικότερα, το Καθαρό Έσοδο Τόκων (ΝΙΙ) της Τράπεζας σημείωσε μία μικρή πτώση της τάξης του 4,2% σε τριμηνιαία βάση, αλλά βρέθηκε 10% υψηλότερα σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023. Ενισχυτικά σε αυτή την κατεύθυνση λειτούργησε η αύξηση κατά 6% των Εξυπηρετούμενων Δανείων καθώς και η ανατιμολόγηση του χαρτοφυλακίου ομολόγων της Τράπεζας, με τις επανεπενδύσεις και τις νέες τοποθετήσεις να αυξάνουν τη συνολική του απόδοση.

Σε ό,τι αφορά στα Έσοδα από Προμήθειες, τα οποία ανήλθαν σε 96,3 εκατ.ευρώ , η επίδοση αυτή ήταν αποτέλεσμα της ισχυρής ανάπτυξης των υπό Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων (AUMs), κυρίως σε αμοιβαία κεφάλαια που σημείωσαν αύξηση 29% σε ετήσια βάση, οδηγώντας με τη σειρά τους σε αύξηση των προμηθειών αμοιβαίων κεφαλαίων κατά 34%.

Ενισχύεται η ανθεκτικότητα του ισολογισμού

Σημαντική βελτίωση σημείωσε η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου, με τον Δείκτη ΜΕΔ να παραμένει αμετάβλητος στο 6%, παρά την αναταξινόμηση των δανείων με κρατική εγγύηση ύψους 110 εκατ. ευρώ στην περίμετρο των χαρτοφυλακίων ΜΕΑ βάσει των εποπτικών απαιτήσεων, με το Κόστος πιστωτικού Κινδύνου να υποχωρεί στις 69 μονάδες βάσης. Βελτίωση κατεγράφη επίσης και στον Δείκτη Κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων που ανήλθε στο 46%, ενώ ο Δείκτης Κάλυψης Καθυστερήσεων σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκε στο 85%. Από τα ΜΕΑ του Ομίλου ύψους 2,2 δισ.ευρώ, το μεγαλύτερο ποσοστό (43%) αφορά σε στεγαστικά δάνεια, ενώ ένα μεγάλο μέρος αποτελείται από ρυθμισμένα ανοίγματα με λιγότερο από 90 ημέρες σε καθυστέρηση (38% του συνόλου).

Στις δηλώσεις ο κ. Ψάλτης υπογράμμισε μεταξύ άλλων: «Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την ισχυρή αύξηση που παρουσιάζουν οι νέες υγιείς χρηματοδοτήσεις μας προς την πραγματική οικονομία, ενώ καταγράφονται επίσης σημάδια ανάκαμψης στις χορηγήσεις προς τα νοικοκυριά, γεγονός που μας επέτρεψε να ενισχύσουμε συνολικά το χαρτοφυλάκιό μας κατά 6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Επίσης, εξίσου σημαντική είναι η αμείωτη τάση των πελατών μας να διευρύνουν τη διασπορά των περιουσιακών τους στοιχείων, αυξάνοντας τις επενδύσεις τους. Η προτίμηση των πελατών μας στα επενδυτικά προϊόντα που προσφέρουμε ενίσχυσε τις εισροές των αμοιβαίων κεφαλαίων κατά 1,8 δισ.ευρώ, αυξάνοντας έτσι τα υπό διαχείριση περιουσιακά μας στοιχεία στα 17 δισ. ευρώ και επιβεβαιώνοντας την ηγετική θέση που κατέχουμε στον τομέα αυτόν στην ελληνική αγορά. Επιπλέον, εργαζόμαστε ακόμα πιο εντατικά για την υλοποίηση της επιτυχημένης συνεργασίας μας με την UniCredit σε όλες τις επιμέρους πτυχές της».

Ο κ Ψάλτης αναφερόμενος γενικότερα στην ελληνική οικονομία είπε: «Σε μακροοικονομικό επίπεδο, η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να διακρίνεται ως μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ευρωζώνης. Τα τελευταία οικονομικά στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα διατηρεί την ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική που επικράτησε το 2023, ενώ τα υψηλά επίπεδα ξένων επενδύσεων και η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης αναμένεται να αποτελέσουν τη βάση για ακόμα μία χρονιά οικονομικής μεγέθυνσης πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Οι γεωπολιτικές αβεβαιότητες αναμφίβολα εντείνονται, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις τιμές της ενέργειας και τον πληθωρισμό. Ωστόσο, εξίσου αδιαμφισβήτητο είναι το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία έχει γυρίσει σελίδα και πληροί τις προϋποθέσεις για να αναπτυχθεί εν μέσω αυτής της αβεβαιότητας, με εφαλτήριο την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας»

«Είμαστε αποφασισμένοι να αξιοποιήσουμε πλήρως τα στρατηγικά επιτεύγματα των τελευταίων ετών ώστε να ενισχύσουμε περαιτέρω την αξία που δημιουργούμε για τους μετόχους μας. Οι θετικές επιδόσεις του πρώτου τριμήνου επιβεβαιώνουν ότι κινούμαστε στον σωστό δρόμο για να αυξήσουμε τη διανομή μερισμάτων προς τους μετόχους μας στο μέλλον, ως αποτέλεσμα της βελτιωμένης κερδοφορίας και της αναπτυξιακής δυναμικής της Alpha Bank», είπε ο Βασίλης Ψάλτης.

ΣΧΕΤΙΚΑ