Τράπεζες: Μεγάλα τα πλεονεκτήματα του σχεδίου της ΤτΕ

Economista
ECONOMISTA
Τράπεζες: Μεγάλα τα πλεονεκτήματα του σχεδίου της ΤτΕ
Φωτο: ΙΝΤΙΜΕ

Ως ιδιαίτερα ωφέλιμο και με πληθώρα πλεονεκτημάτων, βλέπουν τραπεζικές πηγές το νέο σχέδιο της ΤτΕ για τα «κόκκινα» δάνεια, κάνοντας λόγο για επιτάχυνση των σχεδίων μείωσης των μη εξυπηρετούμενω πιστωτικών ανοιγμάτων (NPEs), αλλά και βελτίωση της ποιότητας των κεφαλαίων των ελληνικών τραπεζών.

Κι αυτό διότι δίνεται έμφαση στο πλέον προβληματικό σκέλος των χαρτοφυλακίων των τραπεζών, δηλαδή στα καταγγελμένα δάνεια σε βαθιά καθυστέρηση και δίνεται έτσι η δυνατότητα για ουσιαστική μείωσή τους, χωρίς την ανάγκη αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου καθώς η πρόταση προβλέπει την μη ενεργοποίηση της νομοθεσίας για τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (DTCs) λόγω και της συμβολής του σχήματος στη συστημική ευστάθεια.

Αναλυτικά, το σχέδιο προβλέπει μείωση των NPEs περίπου κατά το ήμισυ και διατήρηση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας σε διψήφιο επίπεδο και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Με βάση ενδεικτικά στοιχεία μπορεί να προκύψει κατά μέσο όρο επιβάρυνση έως τρεις ποσοστιαίες μονάδες (3%) του δείκτη CET1.

Λαμβάνοντας όμως υπόψη την οργανική κερδοφορία των τραπεζών σε βάθος τριετίας επέρχεται πλήρης αναπλήρωση στα κεφάλαια των τραπεζών. Επιπλέον, οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν το συνολικό δείκτη κεφαλαίων στα υφιστάμενα επίπεδα με έκδοση ομολογιών χαμηλής εξασφάλισης (Tier II), δεδομένης της ουσιαστικής εξυγίανσης των χαρτοφυλακίων τους.

Την ίδια ώρα, η πρόταση της ΤτΕ δίνει τη δυνατότητα στις τράπεζες να χρησιμοποιήσουν προς τη σωστή κατεύθυνση τόσο τις διενεργηθείσες προβλέψεις όσο και τα σημαντικά κεφαλαιακά τους αποθέματα, δυνατότητα που σήμερα περιορίζεται σημαντικά λόγω της νομοθεσίας περί αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. Τράπεζες όπως η Alpha Bank και η Πειραιώς που ακολουθούν πιο συντηρητική προσέγγιση στον υπολογισμό του σταθμισμένου ενεργητικού τους, έχουν δεσμεύσει μεγαλύτερο ύψος κεφαλαίων για τα NPEs (πχ η Alpha Bank έχει απόθεμα περί τα 2 δισ. ευρώ στα κεφάλαιά της) και θα δύνανται να τα χρησιμοποιήσουν με πιο ευέλικτο τρόπο προς το σκοπό μείωσης των δανείων σε καθυστέρηση.

Σε κάθε περίπτωση όλες οι τράπεζες που θα συμμετάσχουν σε εθελοντική βάση στο σχέδιο της ΤτΕ θα έχουν μετά τη μεταφορά των δανείων καλύτερη ποιότητα κεφαλαίων με μικρότερη συμμετοχή σε αυτά των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων.

ΣΧΕΤΙΚΑ