fbpxΏρα της αλήθειας για τον έλεγχο της Κρέτα Φαρμ | Economistas.gr
Skip to main content

Ώρα της αλήθειας για τον έλεγχο της Κρέτα Φαρμ

Ώρα της αλήθειας για τον έλεγχο της Κρέτα Φαρμ

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται στις 15 Φεβρουαρίου η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Κρέτα Φαρμ, τη σύγκληση της οποίας ζήτησε ο κ. Εμμανουήλ Δομαζάκης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.

Το μονομερές αυτό αίτημα από μέλος του ΔΣ και βασικό μέτοχο και όχι ομόφωνα από το ΔΣ όπως προβλέπει το καταστατικό, σε συνδυασμό με την ατζέντα της συνέλευσης, προκάλεσε έντονες φήμες περί σύγκρουσης μεταξύ των δύο αδερφών και  βασικών μετόχων. Έγινε λόγος στην αγορά ακόμη και για αντιπαράθεση μεταξύ των δύο αδελφών για τον έλεγχο της εταιρείας.

Βασικό θέμα στην ατζέντα αποτελεί η ανάκληση των μελών του ΔΣ της εταιρείας και της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και η εκλογή νέων μελών τόσο στο διοικητικό συμβούλιο όσο και στην Επιτροπή. Επίσης η αλλαγή στο άρθρο 23 του καταστατικού, το οποίο αφορά στη σύγκληση του ΔΣ και προβλέπει ότι «το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στην συνεδρίαση».

Πάντως, οι κ.κ. Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος Δομαζάκης, διευθύνοντες σύμβουλοι και πρόεδρος και αντιπρόεδρος της εταιρείας αντίστοιχα, σε κοινή ανακοίνωσή τους με έντονο ύφος, θέλησαν να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις περί «ενδοοικογενειακής μάχης». Παρόλα αυτά, μένει να αποδειχτεί η αρμονία της σχέσης τους στην επικείμενη συνέλευση. Την ίδια στιγμή οι δυο τους ελέγχουν με ελάχιστη διαφορά το ίδιο ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας το οποίο είναι της τάξης του 40,08% για τον καθένα. Ποσοστό που όμως φαίνεται να έχει αλλάξει το τελευταίο διάστημα.

Ειδικότερα, από τις 18 Δεκεμβρίου και ύστερα και παράλληλα με την άσκηση του δικαιώματος για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας , ο κ. Κωνσταντίνος Δομαζάκης, απέκτησε συνολικά 842.791 μετοχές, ενώ πούλησε 80.000 μετοχές. Με ένα πρόχειρο υπολογισμό δηλαδή αύξησε το ποσοστό του κατά 762.791 μετοχές που με βάση το νέο αριθμό μετοχών μετά την αύξηση αντιπροσωπεύει ένα επιπλέον 2,4%. Ο δε κύριος Εμμανουήλ Δομαζάκης αύξησε τη συμμετοχή του κατά 165.151 μετοχές.

Η κινητικότητα αυτή των δύο αδελφών τόνωσε και την εμπορευσιμότητα της μετοχής αφού οι αγορές των δύο μετόχων αποτέλεσαν σχεδόν το 50% των συνολικών μετοχών που άλλαξαν χέρια κατά τη διάρκεια της αύξηση κεφαλαίου.  Μάλιστα από τα μέσα Δεκεμβρίου και μετά η μετοχή της Κρέτα Φαρμ παρουσίασε κατακόρυφη άνοδο σχεδόν 90%, αν και στις τελευταίες δύο συνεδριάσεις υποχώρησε, ως είθισται ενόψει και της εισαγωγής των νέων μετοχών.

Αλλαγές στελεχών

Παράλληλα, σκεπτικισμός υπάρχει  αναφορικά με τις εξελίξεις στο εσωτερικό της αλλαντοβιομηχανίας λόγω των αλλαγών σε στελεχιακό επίπεδο, καθώς το προηγούμενο διάστημα υπήρξαν διαδοχικές αλλαγές στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, ενώ άλλαξαν, επίσης, οικονομικός διευθυντής και εσωτερικός ελεγκτής.

Ειδικότερα, το ΔΣ της Κρέτα Φαρμ στις 14 Δεκεμβρίου επέλεξε νέο ανεξάρτητο μέλος και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, με θέση μάλιστα προέδρου, τον κ. Χρ. Τσάλλη. Ο κ. Τσάλλης αντικατέστησε τον επιχειρηματία Κωνσταντίνο Λουρόπουλο  που παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους και ο οποίος παρέμεινε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας για μόλις 17 ημέρες.
Ο κ. Λουρόπουλος είχε αντικαταστήσει τον κ. Ανδρέα Μερίκα στις 27 Νοεμβρίου του 2018.

Επίσης, στις 30 Σεπτεμβρίου 2018, η εταιρεία ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον οικονομικό διευθυντή του ομίλου και στις 13 Δεκεμβρίου την ανάληψη της θέσης οικονομικού διευθυντή εταιρείας από την κα Χαλιώτη Ελένη. Την ίδια ημέρα, ανακοινώθηκε νέος εσωτερικός ελεγκτής καθώς ο προηγούμενος είχε αποχωρήσει από το τέλος Μαΐου.

Παράλληλα η εταιρεία φέτος άλλαξε και τον ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή της κι έτσι μετά από 12 χρόνια συνεργασίας με τη Grant Thornton πλέον συνεργάζεται με την KPMG. Στο ενημερωτικό δελτίο της αύξηση σημειώνεται πάντως ότι «οι Ορκωτοί Ελεγκτές δεν αποχώρησαν ή παραιτήθηκαν από τα καθήκοντά τους λόγω διαφωνίας με την Διοίκηση της Εταιρείας ή λόγω οποιουδήποτε προβλήματος κατά την άσκηση των καθηκόντων τους αναφορικά με την Εταιρεία για την περίοδο που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες καθώς και μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του Πληροφοριακού Δελτίου».

Να σημειώσουμε ακόμη ότι οι πιστώτριες τράπεζες παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στην κρητική αλλαντοβιομηχανία, καθώς  έχουν προχωρήσει σε αναδιάρθρωση του δανεισμού της, ο οποίος κατά την 30/6/2018 ανερχόταν σε 109,42 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι η Creta Farms το Μάιο του 2016 υπέγραψε συμφωνία χρηματοδότησης ύψους 15 εκατ. ευρώ, πενταετούς διάρκειας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Μέχρι την 30/6/2018 η εταιρεία έχει εκταμιεύσει 10 εκατ. ευρώ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ολοκληρώθηκε η Αύξηση Κεφαλαίου της Creta Farms
Ολοκληρώθηκε η Αύξηση Κεφαλαίου της Creta Farms
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Creta Farm με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.
Ολοκληρώθηκε η Αύξηση Κεφαλαίου της Creta Farms
Creta Farms: Να σταματήσει η παραπληροφόρηση
Creta Farms: Να σταματήσει η παραπληροφόρηση
Τη διάψευση των δημοσιευμάτων που κάνουν λόγο για προβλήματα στις μεταξύ τους σχέσεις ζητούν με κοινή τους ανακοίνωση οι αδερφοί Δομαζάκη, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος.
Creta Farms: Να σταματήσει η παραπληροφόρηση
Creta Farms: Δεν χρωστάμε 11,6 εκατ. στον Κ. Δομαζάκη
Creta Farms: Δεν χρωστάμε 11,6 εκατ. στον Κ. Δομαζάκη
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Creta Farms, «αποδείχθηκε ότι 3 εκατ. ευρώ από το συνολικό ποσό των δήθεν απαιτήσεων του Κ. Δομαζάκη, αφορά προσωπικό του δάνειο, στο οποίο φυσικά, ουδόλως εμπλέκεται η εταιρεία».
Creta Farms: Δεν χρωστάμε 11,6 εκατ. στον Κ. Δομαζάκη
Ο Θ. Δουζόγλου υποψήφιος επενδυτής στην Creta Farms
Ο Θ. Δουζόγλου υποψήφιος επενδυτής στην Creta Farms
Πριν από λίγο πάντως σε ανακοίνωση της η Creta Farms μία μέρα πριν τη κρίσιμη γενική συνέλευση των μετόχων, επικαλούμενη έκθεση ελέγχου της PWC για να δηλώσει ότι δεν αναγωρίζει την απαίτηση 11,6 εκατ ευρώ του τέως διευθύνοντος συμβούλου Κ. Δομαζάκη.
Ο Θ. Δουζόγλου υποψήφιος επενδυτής στην Creta Farms