Πράσινο φως στη συγχώνευση Eurobank - Grivalia

NEWSROOM
Κομισιόν
Φωτό: Shutterstock

Την έγκρισή της έδωσε η Κομισιόν στη συγχώνευση Eurobank - Grivalia, εκτιμώντας πως η πρώην θυγατρική της τράπεζας -που δραστηριοποιείται στον τομέα των ακινήτων-, συνάδει με τις δεσμεύσεις της Eurobank βάσει των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων.

Υπενθυμίζεται πως τον Νοέμβριο του 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε απόφαση για την έγκριση των τροποποιημένων σχεδίων αναδιάρθρωσης των τεσσάρων συστημικών ελληνικών τραπεζών, συμπεριλαμβανομένης της Eurobank. Μία από τις δεσμεύσεις βάσει των οποίων η Επιτροπή ενέκρινε κρατική ενίσχυση στη Eurobank ήταν ότι, για περίοδο πέντε ετών, η Eurobank δεν θα αποκτούσε επιρροή σε καμία θυγατρική που εκχώρησε χωρίς προηγούμενη έγκριση από την Επιτροπή. Σε αυτήν τη βάση, η Ελλάδα κοινοποίησε την προγραμματισμένη συναλλαγή μεταξύ της Eurobank και της Grivalia, για έγκριση βάσει των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων.

Στην αξιολόγησή της, η Επιτροπή εξέτασε τον αντίκτυπο της συναλλαγής στη βιωσιμότητα και στην κεφαλαιακή θέση της Eurobank. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συναλλαγή θα βελτιώσει τη βιωσιμότητα της Eurobank και ότι οι βελτιωμένες κεφαλαιακές της θέσεις θα της επιτρέψουν να μειώσει σημαντικά το απόθεμά της από μη εξυπηρετούμενα δάνεια κατά τα επόμενα έτη. Σε αυτήν τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε τη συναλλαγή, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της απόφασης αναδιάρθρωσης του 2015. Η σημερινή έγκριση χορηγείται με την επιφύλαξη της αξιολόγησης του ελέγχου των συγχωνεύσεων, η οποία δύναται να διεξαχθεί από τις αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού.

ΣΧΕΤΙΚΑ