Skip to main content

Alpha: Για ποιους λόγους ενισχύεται η καταναλωτική δαπάνη

Alpha: Για ποιους λόγους ενισχύεται η καταναλωτική δαπάνη

Παρά τη σχετική στασιμότητα του γενικού δείκτη οικονομικού κλίματος στο δεύτερο εξάμηνο του περασμένου έτους, οι επιμέρους δείκτες της καταναλωτικής εμπιστοσύνης και των επιχειρηματικών προσδοκιών του κλάδου του λιανικού εμπορίου έχουν βελτιωθεί σημαντικά, προσεγγίζοντας τα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας, όπως σημειώνει η Alpha Bank, στο εβδομαδιαίο δελτίο της για τις οικονομικές εξελίξεις.

Η συμβολή, συνεπώς, της ιδιωτικής καταναλωτικής δαπάνης στην πορεία ανάκαμψης του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος αναμένεται να διατηρηθεί ισχυρή το 2019, εκτιμούν οι αναλυτές της Alpha. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνεται από την πορεία του γενικού δείκτη όγκου στο λιανικό εμπόριο, χωρίς καύσιμα και λιπαντικά, ο οποίος αυξήθηκε κατά 1,7% σε ετήσια βάση το 2018, έναντι αύξησης 1,3% το 2017.

Η καταναλωτική εμπιστοσύνη, μετρούμενη με τον κινητό μέσο όρο 6 μηνών του σχετικού δείκτη, έχει βελτιωθεί σημαντικά, καθώς από το Μάρτιο του 2017 καταγράφει βελτίωση, παρά τη μικρή κάμψη που παρουσίασε τον Φεβρουάριο του 2019 και διαμορφώθηκε στις -33,3 μονάδες έναντι -28,3 τον Ιανουάριο. Ωστόσο, παραμένει σε επίπεδο σημαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο περσινό (-49,6 μονάδες το Φεβρουάριο του 2018).

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης όγκου στο λιανικό εμπόριο, εξαιρουμένων των καυσίμων και των λιπαντικών, βελτιώνεται σταδιακά την τελευταία τριετία, με τoν ετήσιο μέσο όρο να ανέρχεται σε 103,5 το 2018, έναντι 101,8 το 2017 και 100,5 το 2016. Ακόμη ισχυρότερη δυναμική παρουσιάζει το 2018 η εξέλιξη του υποδείκτη που αφορά στον όγκο πωλήσεων των μεγάλων καταστημάτων τροφίμων, όπως φαίνεται στο Γράφημα με την πράσινη γραμμή.

Η εξέλιξη αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω ενίσχυση του μεριδίου των μεγάλων καταστημάτων στην αγορά τροφίμων, παρά το γεγονός ότι παραμένει σε επίπεδο χαμηλότερο από εκείνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη κύκλου εργασιών των μη ειδικευμένων καταστημάτων (παντοπωλεία και super markets) διαμορφώθηκε σε 1,9% στην ΕΕ-28 κατά την περίοδο 2010-2017, έναντι 0,8% του δείκτη κύκλου εργασιών των ειδικευμένων καταστημάτων για την ίδια χρονική περίοδο. Στην Ελλάδα στην αντίστοιχη περίοδο, ο μέσος ετήσιος ρυθμός του δείκτη κύκλου εργασιών μειώθηκε λόγω την ύφεσης, αλλά σε μικρότερο βαθμό σε παντοπωλεία και μεγάλες αλυσίδες τροφίμων, σε σχέση με τα ειδικευμένα καταστήματα.

Παράγοντες που Επηρεάζουν την Ιδιωτική Καταναλωτική Δαπάνη το 2019

Οι κύριοι παράγοντες, που προσδιορίζουν τη δυναμική της καταναλωτικής δαπάνης είναι, σύμφωνα με την Alpha Bank, οι ακόλουθοι:

Πρώτον, η άνοδος του ακαθάριστου διαθεσίμου εισοδήματος το 2018 (+3,4% σε ετήσια βάση το πρώτο εννεάμηνο του 2018 σε τρέχουσες τιμές) που στηρίχθηκε στη σταδιακή αύξηση της απασχόλησης (+1,8% σε ετήσια βάση το αντίστοιχο διάστημα) και των μέσων αποδοχών. Δεδομένου όμως ότι ένα πολύ μεγάλο τμήμα της αύξησης της απασχόλησης αφορά σε θέσεις μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης, και κατά συνέπεια χαμηλότερου διαθεσίμου εισοδήματος, η διάρθρωση των καταναλωτικών δαπανών μεταβάλλεται ουσιαστικά, προς όφελος των αγαθών πρώτης ανάγκης, όπως τα τρόφιμα, σε σχέση με τα πολυτελή αγαθά, όπως ένδυση και υπόδηση και διαρκή αγαθά.

Δεύτερον, η διατήρηση αρνητικής μέσης ροπής προς αποταμίευση στην Ελλάδα (-7,3% το 2017 και -6,1 % το εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου του 2018), ως αποτέλεσμα της προσπάθειας των νοικοκυριών να προστατεύσουν κατά το δυνατό το επίπεδο ευημερίας τους και να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες φορολογικές υποχρεώσεις.

Τρίτον, η άνοδος της καταναλωτικής εμπιστοσύνης και των προσδοκιών.

Τέταρτον, η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων από την ενισχυμένη εισερχόμενη τουριστική κίνηση στην Ελλάδα, τη συμβολή της οποίας αναπτύξαμε αναλυτικά στο προηγούμενο Δελτίο. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 10,1% σε ετήσια βάση το 2018 έναντι 10,8% το 2017.

Πέμπτον, η ενίσχυση της οικονομίας διαμοιρασμού πρόσφερε σημαντικές ευκαιρίες βραχυπρόθεσμης μίσθωσης των κατοικιών τους στα ελληνικά νοικοκυριά επηρεάζοντας αυξητικά τόσο τα ενοίκια της μακροχρόνιας μίσθωσης όσο και τις τιμές των ακίνητων σε ορισμένες περιοχές. Η συνεπακόλουθη ενίσχυση των επικουρικών αυτών εισοδημάτων και του χρηματοοικονομικού πλούτου διοχετεύθηκε σε σημαντικό βαθμό στην καταναλωτική δαπάνη.

Έκτον, η συνεχής αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, είτε μέσω καρτών είτε μέσω διαδικτυακών συναλλαγών, ιδιαίτερα μετά την επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων, η οποία οδηγεί σε μια ακριβέστερη καταγραφή του ύψους της καταναλωτικής δαπάνης και κατά συνέπεια στη συμπίεση της σκιώδους οικονομίας.

Η δυναμική των επιχειρηματικών προσδοκιών του κλάδου

Οι ευνοϊκές εξελίξεις στην καταναλωτική εμπιστοσύνη και τις λιανικές πωλήσεις αντανακλώνται στις επιχειρηματικές προσδοκίες του κλάδου. Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στο λιανικό εμπόριο έχει επανέλθει σε φάση επέκτασης.

Στην περίοδο Ιανουαρίου 2004 - Δεκεμβρίου 2008 ξεκινά από τη φάση επέκτασης, συνεχίζει σε φθίνουσα, αλλά διατηρούμενη άνω του μέσου, πορεία και καταλήγει στο τέλος της περιόδου αυτής σε φάση συρρίκνωσης. Στην περίοδο Ιανουαρίου 2009 - Δεκεμβρίου 2014 παρέμεινε κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια κάτω του μακροχρόνιου μέσου αν και τους τελευταίους μήνες αυτής περιόδου παρουσίασε σημάδια ανάκαμψης. Τέλος, ο δείκτης βρισκόταν καθ’ όλη τη διάρκεια του 2018 στην φάση της επέκτασης, μετά την παλινδρομική κίνηση το 2015, έτος εισαγωγής των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, ενώ διαφαίνεται πλέον μια τάση προσέγγισης των υψηλών επιπέδων του 2006 και 2007, δηλαδή των ετών πριν την έλευση της οικονομικής κρίσης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Alpha Bank: Κέρδη 27,5 εκατ. ευρώ, μείωση «κόκκινων»
Alpha Bank: Κέρδη 27,5 εκατ. ευρώ, μείωση «κόκκινων»
Η τράπεζα συνέχισε τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και προγραμματίζει πωλήσεις προβληματικών δανείων λογιστικής αξίας 4 δισ. ευρώ στα τέλη του έτους
Alpha Bank: Κέρδη 27,5 εκατ. ευρώ, μείωση «κόκκινων»
Διακρίσεις για την Alpha Bank στο Extel Survey
Διακρίσεις για την Alpha Bank στο Extel Survey
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του “Extel Survey 2019”, η Alpha Bank κατέλαβε την 1η θέση στην Ελλάδα σε όλες τις κατηγορίες.
Διακρίσεις για την Alpha Bank στο Extel Survey
Β. Ψάλτης: Καθοριστικός ο ρόλος των τραπεζών
Β. Ψάλτης: Καθοριστικός ο ρόλος των τραπεζών
Ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank Βασίλειος Ψάλτης σημείωσε τον ρόλο των τραπεζών στο νέο εθνικό αφήγημα επισημαίνοντας πως η μακροχρόνια ύφεση δημιούργησε νέες ανισορροπίες στην πραγματική οικονομία.
Β. Ψάλτης: Καθοριστικός ο ρόλος των τραπεζών
Alpha Bank: Ανθεκτικός ο ελληνικός τουρισμός
Alpha Bank: Ανθεκτικός ο ελληνικός τουρισμός
Παρά την οριακή κάμψη κατά 0,5%, σε ετήσια βάση στις αφίξεις ξένων επισκεπτών, ο ελληνικός τουρισμός αποδεικνύεται περισσότερο ανθεκτικός, επισημαίνει η Alpha Bank.
Alpha Bank: Ανθεκτικός ο ελληνικός τουρισμός
Διαγωνισμός ψηφιακής καινοτομίας FinQuest by Alpha Bank
Διαγωνισμός ψηφιακής καινοτομίας FinQuest by Alpha Bank
Ο 1ος διαγωνισμός FinQuest θα διαρκέσει συνολικά τρεις μήνες και θα αναζητήσει καινοτόμες ιδέες και προτάσεις για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες της νέας εποχής.
Διαγωνισμός ψηφιακής καινοτομίας FinQuest by Alpha Bank
Alpha Bank: Οι προσδοκίες για το ΑΕΠ και οι τιμές των ακινήτων
Alpha Bank: Οι προσδοκίες για το ΑΕΠ και οι τιμές των ακινήτων
Η οικονομική δραστηριότητα ενισχύεται με το ρυθμό μεγέθυνσης να επιταχύνεται στο δεύτερο τρίμηνο του έτους και να βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο σε σχέση με τον ρυθμό μεγέθυνσης της Ευρωζώνης.
Alpha Bank: Οι προσδοκίες για το ΑΕΠ και οι τιμές των ακινήτων