ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επιτροπή Ανταγωνισμού

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πρόσκληση πλήρωσης δύο θέσεων προϊσταμένων διεύθυνσης και πέντε θέσεων προϊσταμένων τμημάτων

Την προκήρυξη της πλήρωσης δύο θέσεων προϊσταμένων διεύθυνσης και πέντε θέσεων προϊσταμένων τμημάτων ανακοίνωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού.
NEWSROOM /
Ο πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, Ι. Λιανός, διορίστηκε μέλος του UK Competition Appeal Tribunal

Ο πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, Ι. Λιανός, διορίστηκε μέλος του UK Competition Appeal Tribunal

πρόκειται για ένα εξειδικευμένο δικαστικό όργανο του οποίου η αποστολή είναι να εκδικάζει και να αποφασίζει υποθέσεις που αφορούν θέματα ανταγωνισμού ή οικονομικών κανονιστικών θεμάτων
NEWSROOM /