ΑΣΕΠ: Οι 15 προκηρύξεις που «τρέχουν»

NEWSROOM
ΑΣΕΠ

Εκατοντάδες θέσεις εργασίας στο Δημόσιο ανοίγουν οι 15 προκηρύξεις που «τρέχουν» μέσω ΑΣΕΠ.

Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ του ertnews.gr, ο αναλυτικός κατάλογος με τις προκηρύξεις που είναι σε εξέλιξη αυτή την περίοδο για θέσεις εργασίας σε δήμους και φορείς, είναι ο εξής:

ΔΕΔΔΗΕ: 40 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.
Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. για τη Διεύθυνση Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου ανακοινώνει την πρόσληψη 40 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.Οι αιτήσεις λήγουν σήμερα Δευτέρα 17/05/2021


Συγκρότημα Αράχθου: 14 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου
Το Συγκρότημα Αράχθου ανακοινώνει την πρόσληψη 14 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.
Οι αιτήσεις λήγουν σήμερα Δευτέρα 17/05/2021.


Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου: 12 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου
Η Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου ανακοινώνει την πρόσληψη 12 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.Οι αιτήσεις λήγουν σήμερα Δευτέρα 17/05/2021.

• Ελληνική Στατιστική Αρχή: 301 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει την πρόσληψη 301 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.
Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 23/05/2021-01/06/2021

• Υπουργείο Οικονομικών: 115 άτομα τακτικού προσωπικού σε οργανικές μονάδες.
Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει την πρόσληψη 115 ατόμων, σε Οργανικές Μονάδες του υπουργείου Οικονομικών.
Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 15/06/2021-30/06/2021

• Φορείς του Δημοσίου: 83 άτομα τακτικού προσωπικού
Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει την πρόσληψη 83 ατόμων, ως ακολούθως:
62 άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
14 άτομα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
7 άτομα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 09/06/2021-24/06/2021

Φορείς του Δημοσίου: 76 άτομα τακτικό προσωπικό
Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού ανακοινώνει την πρόσληψη 76 ατόμων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:
32 άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
23 άτομα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
21 άτομα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 11/05/2021-26/05/2021

• Ερευνητικοί Φορείς: 27 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού και Τεχνικού Προσωπικού
Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει 27 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού και Τεχνικού Προσωπικού, ως ακολούθως:
11 θέσεις για την κάλυψη αναγκών στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.
16 θέσεις για την κάλυψη αναγκών στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ».
Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 28/06/2021-13/07/2021

• ΚΕΠ των ΟΤΑ Α΄ βαθμού: 144 άτομα τακτικού προσωπικού
Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει 144 θέσεις στα ΚΕΠ των ΟΤΑ Α΄ βαθμού, ως εξής:
59 θέσεις Πανεπιστημιακού Εκπαίδευσης
32 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
53 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 05/07/2021-20/07/2021

• Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων: 16 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου
Η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαέξι (16) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το εμφαινόμενο στην προκήρυξη χρονικό διάστημα:
7 άτομα για το Δήμο Ανατολικής Σάμου
9 άτομα για το Δήμο Ορεστιάδας
Περίοδος υποβολής αιτήσεων: έως και 19/05/2021

• Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων: 12 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου
Η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων ανακοινώνει την πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.
5 ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
7 ΔΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: έως και 19/05/2021.

• Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας: 10 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου
Το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών.
Περίοδος υποβολής αιτήσεων έως 21/05/2021.

• ΔΕΔΔΗΕ Βόλου: 13 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου
Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. για την περιοχή του Βόλου, ανακοινώνει την πρόσληψη 13 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.
Περίοδος υποβολής αιτήσεων έως 24/05/2021.

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ: 23 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου
Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει την πρόσληψη 23 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

• Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών «Ρόδα»: 12 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου
Η Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών «Ρόδα» ανακοινώνει την πρόσληψη 12 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

ΣΧΕΤΙΚΑ