Μονάδα αφαλάτωσης αποκτά το Μαράθι

NEWSROOM
Το λιμάνι της Πάτμου
Φωτογραφία: Shutterstock

Μονάδα αφαλάτωσης, παραγωγής 30 κ.μ. ημερησίως πόσιμου νερού, αποκτά η νησίδα Μαράθι που βρίσκεται κοντά στην Πάτμο.

Μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια της μονάδας, ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος και ο δήμαρχος Πάτμου Ελευθέριος Πέντες, υπέγραψαν τη σύμβαση με τον ανάδοχο, ύψους 201.500 ευρώ, προκειμένου να προχωρήσει η εγκατάστασή της στο νησί, που θα δώσει τέλος στην αγωνία των κατοίκων και των επισκεπτών του για την επάρκεια νερού.

Το έργο αφορά στην προμήθεια μονάδας αφαλάτωσης, στη διενέργεια υδροληψίας μέσω γεώτρησης για την απομόνωση του θαλασσινού νερού και στη δημιουργία δικτύου μεταφοράς του νερού από γεώτρηση στη μονάδα αφαλάτωσης και από εκεί, στην ήδη υπάρχουσα κεντρική δεξαμενή του νησιού. Η μονάδα αφαλάτωσης θα ηλεκτροδοτείται με αυτόνομο φωτοβολταϊκό σταθμό.

Με απόφαση του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της Περιφερειακής Συνοχής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νότιο Αιγαίο 2014 - 2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014 - 2020.

Για την προμήθεια της μονάδας αφαλάτωσης έχει υπογραφεί Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Πάτμου, βάσει της οποίας η Περιφέρεια ανέλαβε την ωρίμανση του έργου (σύνταξη μελετών, λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων), τη διενέργεια των διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου, τη διαχείριση και παρακολούθηση υλοποίησης, την παραλαβή και παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία στον Δήμο Πάτμου, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του μετά την ολοκλήρωσή του.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο, ο κ. Χατζημάρκος δήλωσε: «Το Μαράθι έχει πληθυσμό απογραφής μόλις 5 κατοίκους, αλλά αυτός δεν είναι λόγος να μην το νοιαζόμαστε. Το αντίθετο. Υπογράψαμε, μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας, τη σύμβαση για την προμήθεια και εγκατάσταση Μονάδας Αφαλάτωσης παραγωγής 30 κ.μ./ημέρα. Το έργο, προϋπολογισμού 201.500 ευρώ, χρηματοδοτήθηκε από τους ευρωπαϊκούς πόρους, του ΕΣΠΑ 2014-2020, της Περιφέρειάς μας και σε συνεργασία με τον Δήμο Πάτμου, στον οποίο ανήκει το νησί, υλοποιήθηκε από την Περιφέρειά μας, αυτή που είναι πάντα εκεί όταν και όπου απαιτείται. Το Μαράθι είναι ένας ακόμα μικρός παράδεισος, από τους πολλούς της Περιφέρειάς μας και στεκόμαστε με πολύ σεβασμό στις ανάγκες του και την προοπτική του».

ΣΧΕΤΙΚΑ