ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Μοτοδυναμική

Μοτοδυναμική: Επέκταση σκοπού και μη διανομή μερίσματος

Η γενική συνέλευση των μετόχων της Μοτοδυναμικής αποφάσισαν ομόφωνα και παμψηφεί στην επέκταση του σκοπού της εταιρείας καθώς και στη μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της χρήσης του περασμένου έτους.
NEWSROOM /
Μοτοδυναμική

Προς έκδοση δυο ομολογιακών δανείων η Μοτοδυναμική

Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις του 2018, την έγκριση αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου.
NEWSROOM /