Μοτοδυναμική: Αυξημένες πωλήσεις και κέρδη το 2022

NEWSROOM
Μοτοδυναμική-Φωτογραφία Facebook
Μοτοδυναμική-Φωτογραφία Facebook

Μεγάλη άνοδο εμφάνισαν οι πωλήσεις και τα κέρδη EBITDA της Μοτοδυναμική ΑΕ για το 2022, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρεία.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι πωλήσεις ανήλθαν στα 132 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 39,4% σε σύγκριση με το 2021.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων & αποσβέσεων (Ebitda) ανήλθαν σε 25,2 εκ. ευρώ αυξημένα κατά 78%, και τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν στα 14,2 εκ. υπερδιπλάσια από αυτά του 2021.

Η διοίκηση της εισηγμένης θα προτείνει τη διανομή μερίσματος ύψους 0,09 ευρώ ανά μετοχή έναντι 0,04 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2021.

Οι πωλήσεις δικύκλων & προϊόντων θάλασσας (Yamaha), παρά τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, ανήλθαν στα 62 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 19,3%. Οι πωλήσεις αυτοκινήτων (Porsche) ανήλθαν στα 26,8 εκ. ευρώ με αύξηση 37,9%.

Η δραστηριότητα ενοικίασης αυτοκινήτων (Sixt) συνέχισε την εντυπωσιακή ανάκαμψη μετά τους περιορισμούς της πανδημίας, με τις πωλήσεις να ανέρχονται σε 43,4 εκ. ευρώ , αυξημένες κατά 85,2% σε σύγκριση με το 2021.

Κατά το 2022, το μακροπρόθεσμο ενεργητικό του Ομίλου ανήλθε στα 54,3 εκ. ευρώ (εξαιρώντας την επίδραση του ΔΠΧΑ 16) παρουσιάζοντας αύξηση 30,7% έναντι του 2021.

Η αύξηση οφείλεται κυρίως στις επενδύσεις σε στόλο προς ενοικίαση (Sixt).

Οι θετικές λειτουργικές χρηματοροές του Ομίλου συνέβαλαν στη χρηματοδότηση του νέου στόλου της Sixt, με το υπόλοιπο μέρος της επένδυσης να προέρχεται από δανεισμό.

Έτσι ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου, ανήλθε στα 19 εκ. ευρώ, αυξημένος κατά 8,7 εκ. ευρώ σε σύγκριση με το 2021.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, κος Πάρης Κυριακόπουλος δήλωσε: «Η χρονιά έκλεισε για την ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, με άκρως εντυπωσιακά αποτελέσματα σε όλες τις δραστηριότητες. Η Sixt ξεπέρασε κάθε προσδοκία το 2022, με τα έσοδα από τις βραχυχρόνιες ενοικιάσεις αυτοκινήτων να είναι αυξημένα κατά 47% σε σχέση με το 2019. Ανάλογα, θεαματική και η κερδοφορία. Η Yamaha και η Porsche, παρά τα προβλήματα που αντιμετώπισαν - και συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν - στην εφοδιαστική αλυσίδα, έκλεισαν τη χρονιά με ρεκόρ πωλήσεων και κερδοφορίας. Παρακολουθούμε το ασταθές γεωοικονομικό και πολιτικό περιβάλλον και συνεχίζουμε να επενδύουμε στην στρατηγική και στις αγορές μας. Η ομάδα και οι συνεργάτες της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ έχουν βάλει τα θεμέλια για περαιτέρω ανάπτυξη των μεγεθών του Ομίλου τα επόμενα χρόνια.»

ΣΧΕΤΙΚΑ