ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ

ydreysi.jpg

Περιφέρεια Αττικής: Μόνιμη λύση στο πρόβλημα υδροδότησης της Κινέτας

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 6,4 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και έχει ενταχθεί στη Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2021-2027.
NEWSROOM /