«Μαγνήτης» επενδυτών το σχέδιο της ΤτΕ για τα «κόκκινα»

Με εκπροσώπους δυο μεγάλων κορεατικών τραπεζών, συναντήθηκε ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες του economistas.gr, εκδήλωσαν ισχυρό ενδιαφέρον για να επενδύσουν σημαντικά ποσά στη χώρα μας και τις εγχώριες τράπεζες μέσω του σχεδίου της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) για την μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Στη συνάντηση οι εκπρόσωποι των κορεατικών τραπεζών εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την αγορά ομολόγων υψηλής εξασφάλισης (senior) τα οποία θα εκδοθούν στο πλαίσιο του σχεδίου της ΤτΕ συμμετέχοντας στη συναλλαγή με ποσό άνω του 1 δις. ευρώ. Οι κορεάτες είχαν συνάντηση επίσης με τον διοικητή της ΤτΕ, Γιάννη Στουρνάρα, στην οποία είχαν από πρώτο χέρι λεπτομέρειες για την πορεία του σχεδίου αλλά και με διοικήσεις συστημικών τραπεζών.

Φαίνεται ότι το σχέδιο της ΤτΕ, για την μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τράβηξε την προσοχή των κορεατών σε κάποια από τις παρουσιάσεις του σχεδίου στο εξωτερικό ή τους το παρουσίασε κάποια επενδυτική τράπεζα που γνώριζε σε βάθος τις λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και άλλων ξένων επενδυτών, τόσο από την Ευρώπη όσο και την Αμερική, όχι μόνο για τα υψηλής εξασφάλισης ομόλογα που θα εκδοθούν αλλά και για τα μεσαίας (mezzanine) εξασφάλισης καθώς το εγχείρημα παρά τους αναμφισβήτητα κινδύνους και δυσκολίες που περιέχει μπορεί να αποφέρει μεγάλες αποδόσεις στους επενδυτές. Σημειώνεται το ράλι των ομολόγων η προοπτική αναβάθμισης της οικονομίας και επιτάχυνσης των ρυθμών ανάπτυξης της χώρας έχουν βάλει και πάλι την Ελλάδα στο ραντάρ των επενδυτών. Εκτός από πιο κλασικούς επενδυτές που αγοράζουν ομόλογα και μετοχές «ποντάροντας» στο θετικό σενάριο υπάρχουν και οι λεγόμενοι «κυνηγοί αποδόσεων» οι οποίοι αναζητούν επενδυτικές επιλογές υψηλότερου κινδύνου που υπόσχονται όμως πολύ υψηλότερες αποδόσεις, όπως τα ομόλογα που θα εκδοθούν στο πλαίσιο του σχεδίου της ΤτΕ.

Σημειώνεται ότι το προτεινόμενο σχήμα της ΤτΕ προβλέπει τη μεταβίβαση σημαντικού μέρους των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) μαζί με μέρος της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης (DTC), που είναι εγγεγραμμένο στους ισολογισμούς των τραπεζών, σε Εταιρίες Ειδικού Σκοπού (Special Purpose Vehicles – SPVs). Τα δάνεια θα μεταβιβαστούν στην καθαρή λογιστική αξία (μετά από προβλέψεις). Το ποσό της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που θα μεταβιβαστεί θα αντιστοιχεί σε κάλυψη πρόσθετων ζημιών, ώστε οι αποτιμήσεις των εν λόγω δανείων να προσεγγίσουν τις τιμές της αγοράς. Εν συνεχεία, νομοθετική ρύθμιση θα ορίζει ότι η μεταβιβαζόμενη αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση θα καταστεί αμετάκλητη απαίτηση των Εταιριών Ειδικού Σκοπού έναντι του Ελληνικού Δημοσίου με προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής (σύμφωνα με τη διάρκεια της συναλλαγής).

Για την κάλυψη του τιμήματος της μεταβίβασης, οι Εταιρίες Ειδικού Σκοπού θα προχωρήσουν σε έκδοση τιτλοποίησης που (ενδεικτικά) θα περιλαμβάνει τρεις τάξεις ομολογιακών τίτλων υψηλής (senior), μεσαίας (mezzanine) και μειωμένης εξασφάλισης (subordinated junior/equity). Τη διαχείριση του σχήματος θα αναλάβουν αποκλειστικά ιδιώτες επενδυτές δηλαδή εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις.

Η πρόοδος του σχεδίου

Σύμφωνα με στοιχεία της ΤτΕ από τη μεταβίβαση ΜΕΔ ύψους περίπου 40 δισ. ευρώ, δηλαδή του συνόλου των καταγγελμένων δανείων, μαζί με αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ύψους 7,4 δισεκ. Ευρώ θα επιτευχθεί άμεσα μείωση του αποθέματος των προβληματικών δανείων κατά 47%, μείωση του δείκτη κάλυψης από προβλέψεις σε 41% από 49% ενώ παράλληλα όλες οι συστημικές τράπεζες θα διατηρήσουν διψήφιους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας. Τέλος το ποσοστό συμμετοχής των DTC στα εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών θα μειωθεί από 57% σε 30%.

Ωστόσο για να υλοποιηθεί το σχέδιο της ΤτΕ θα πρέπει απαραιτήτως να εξεταστεί και εγκριθεί από την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ, την DG Comp, και για να γίνει αυτό πρέπει η κυβέρνηση να υποβάλει σχετικό επίσημο αίτημα. Η ΤτΕ έχει παραδώσει από τα τέλη Μαρτίου στο Υπουργείο Οικονομικών το υλικό για την τεκμηρίωση και την υποστήριξη της πρότασης, το οποίο επεξεργάστηκε με την Rothschild, και απομένει το Υπουργείο να αποστείλει το σχετικό αίτημα στην DG Comp, για την αξιολόγηση του σχεδίου. Το γεγονός ότι ήδη σημειώνεται καθυστέρηση στην προώθηση του σχεδίου του ΤΧΣ αποτελεί εστία προβληματισμού και θα πρέπει να κινητοποιήσει τις ελληνικές αρχές να εντείνουν και επιταχύνουν τις προσπάθειές τους.

ΣΧΕΤΙΚΑ