120 δόσεις: Αποδέσμευση των κατασχεμένων λογαριασμών

NEWSROOM
120 δόσεις: Αποδέσμευση των κατασχεμένων λογαριασμών
Φώτο: Shutterstock

Την ένταξη περισσότερων επιχειρήσεων και οφειλετών στη ρύθμιση των 120 δόσεων προσδοκά το Υπουργείο Οικονομικών μετά τις βελτιώσεις που ψηφίστηκαν και τέθηκαν σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου

Τα στοιχεία δείχνουν ότι επί συνόλου περίπου 4 εκατομμυρίων οφειλετών, στη ρύθμιση έχουν μπει λιγότεροι από το 7%, ενώ οι έως τώρα εισπράξεις διαμορφώνονται γύρω στα 220 εκατ. ευρώ. Αιτία είναι πιθανότατα η εκπλήρωση των τρεχουσών υποχρεώσεων, οι οποίες παραμένουν βαριές. Τα τεχνικά κλιμάκια, που «μετράνε» ανά εβδομάδα τη ρύθμιση, δείχνουν μάλλον ικανοποιημένα, καθώς κατά την άποψη των Θεσμών, όσο λιγότεροι μπουν, τόσο μικρότερες απώλειες θα σημειώσει ο Προϋπολογισμός, αφού η λογική των ξένων τεχνοκρατών είναι ότι αυτές οι οφειλές πρέπει να εισπραχθούν άμεσα και να μην απλώσουν σε βάθος 10ετίας.

Από την άλλη, το υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ, έχουν επιθυμούν μεγαλύτερη προσέλευση οφειλετών στη ρύθμιση της «τελευταίας ευκαιρίας», όπως αποκαλείται και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο είναι πολύ πιθανόν να δοθεί μια έστω μικρή παράταση στην καταληκτική προθεσμία της 30ης Σεπτεμβρίου, έτσι ώστε να αποδώσουν οι σημαντικές βελτιώσεις που τέθηκαν σε ισχύ, μόλις χθες.

«Κλειδί» θεωρείται η αποδέσμευση κατασχεμένων τραπεζικών λογαριασμών για όσους μπουν στη ρύθμιση, καθώς αυτοί ανέρχονται σε 1.215.755.

Σύμφωνα με την απόφαση, που συνυπογράφουν ο υφυπουργός Οικονομικών, Απ. Βεσυρόπουλος και ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γ. Πιτσιλής, για την αποδέσμευση ο οφειλέτης εισέρχεται με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών σε ειδική εφαρμογή του taxisnet στο δικτυακό τόπο www.aade.gr και εκτυπώνει βεβαίωση αποδέσμευσης την οποία γνωστοποιεί στον τρίτο- δηλαδή στην τράπεζα- εντός μηνός από την έκδοση της, με κάθε πρόσφορο μέσο. Η βεβαίωση αποδέσμευσης αναφέρει τη συγκεκριμένη αναγκαστική κατάσχεση («Ταυτότητα Οφειλής Κατασχετηρίου (Τ.Ο.Κ)») προς αποδέσμευση των μελλοντικών απαιτήσεων του οφειλέτη έναντι του τρίτου.

Ωστόσο, δεν αποδεσμεύονται κατασχέσεις οι οποίες δεν έχουν επιβληθεί αποκλειστικά για χρέη που έχουν ρυθμιστεί με τις 120 δόσεις και περιλαμβάνουν και άλλα χρέη που δεν ρυθμίζονται με τις διατάξεις αυτές.

Επίσης, σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης, το αρμόδιο όργανο για την παρακολούθηση τήρησης της ρύθμισης, ενημερώνει άμεσα με κάθε πρόσφορο μέσο τα αρμόδια όργανα για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής και για την ανατροπή της αποδέσμευσης, προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία της διοικητικής εκτέλεσης.

1. Στη ρύθμιση των 120 δόσεων μπορούν να υπαχθούν οφειλές ληξιπρόθεσμες και μη που βεβαιώνονται μέχρι την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής σε ρύθμιση και αφορούν σε υποχρεώσεις ετών, υποθέσεων και περιόδων μέχρι και 31/12/2018. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι μπορούν να ρυθμιστούν χρέη π.χ. από ελέγχους που αφορούν σε προηγούμενες χρήσεις, ακόμα κι αν η βεβαίωση των πρόσθετων φόρων έγινε φέτος

2. Η αίτηση-δήλωση για προκαταβολή ποσού με χορήγηση ισόποσης απαλλαγής προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής για όλες τις περιπτώσεις που αυτό υποστηρίζεται τεχνικά. Η αίτηση-δήλωση για προκαταβολή και η επιλογή του ποσού από τον οφειλέτη γίνεται κατά την υποβολή του αιτήματος υπαγωγής στη ρύθμιση. Το ελάχιστο ποσό προκαταβολής είναι το διπλάσιο της μηνιαίας δόσης του προγράμματος ρύθμισης που έχει επιλέξει ο οφειλέτης. Η προκαταβολή είναι καταβλητέα άπαξ, μέσα σε τρεις εργάσιμες μέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η ρύθμιση καθίσταται ενεργή με την προκαταβολή του ποσού που επιλέγει ο οφειλέτης. Το ποσό των δόσεων της ρύθμισης αναπροσαρμόζεται μετά την προκαταβολή σύμφωνα με το πλήθος των δόσεων, όπως αυτό έχει οριστεί προκειμένου να υπολογιστεί το ελάχιστο ποσό προκαταβολής.

3. Η αλλαγή του τόκου, με 3% αντί 5%, γίνεται αυτοματοποιημένα

4. Επιχειρήσεις, με συνολική υποχρεωτικά υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική οφειλή, έως 1.000.000 ευρώ, που έχουν ήδη υπαγάγει τις οφειλές τους σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής σε έως 36 δόσεις- δηλαδή με το προηγούμενο πλαίσιο- μπορούν να αιτηθούν ως 30 Σεπτεμβρίου τη ρύθμιση των οφειλών τους σύμφωνα το νέο πλαίσιο, δηλαδή ως και σε 120 δόσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η ελάχιστη μηνιαία δόση περιορίζεται, πλέον, σε 20 ευρώ αντί 30 ευρώ, διευκολύνοντας έτσι τους μικροοφειλέτες να «απλώσουν» τα χρέη τους σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα.

ΣΧΕΤΙΚΑ