Δύο έργα - «κλειδιά» για τον μετασχηματισμό του Δημοσίου

Ουρές σε υπηρεσία του Δημοσίου / ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στη δημοπράτηση δύο σημαντικών έργων με εκτιμώμενο προϋπολογισμό περίπου 30 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα συμβάλλουν ουσιαστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημοσίου, αναμένεται να προχωρήσει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έως το τέλος του πρώτου τριμήνου του έτους.

Οι διαγωνισμοί που θα προκηρυχθούν αφορούν στο σύστημα ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού (ERP) και στο σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου. Σκοπός των δύο έργων, τα οποία εξαγγέλθηκαν και από την προηγούμενη κυβέρνηση αλλά ουδέποτε δημοπρατήθηκαν, είναι η μείωση της γραφειοκρατίας, η εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος και η βελτίωση της παραγωγικότητας των χιλιάδων φορέων της γενικής κυβέρνησης.

Με την ανάπτυξη του συστήματος ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού θα εκσυγχρονιστούν οι διαδικασίες κατάρτισης, εκτέλεσης και πληρωμών του προϋπολογισμού περισσότερων από 1.500 φορέων του Δημοσίου, οι οποίες τώρα είναι εξαιρετικά χρονοβόρες. Οι υφιστάμενες διαδικασίες ενοποιημένης παρακολούθησης του προϋπολογισμού καλύπτουν μόλις το 30% των φορέων της γενικής κυβέρνησης.

Με το νέο σύστημα το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους θα έχει λεπτομερή εικόνα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού εύκολα και γρήγορα, δεδομένου ότι θα έχει τη δυνατότητα εποπτείας των οικονομικών στοιχείων των φορέων.

Οι αυτοματοποιημένες εργασίες που προβλέπονται στις προδιαγραφές του συστήματος θα επιτρέψουν την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού δίχως αποκλίσεις από τα χρονοδιαγράμματα, ενώ τα υπουργεία θα αναλάβουν πλήρη ευθύνη και λογοδοσία για τις δαπάνες τους.

Εκτός από το ERP του Δημοσίου, βασική προτεραιότητα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι και η δημοπράτηση του συστήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου.

Πρόκειται για ένα ακόμα έργο που είχε δρομολογηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση, το οποίο θα απλοποιήσει σημαντικά το σύνολο των εσωτερικών λειτουργιών του Δημοσίου.

Με το έργο αυτό θα καταστεί δυνατή η ψηφιακή καταγραφή της επαγγελματικής διαδρομής των εργαζομένων του δημοσίου τομέα, από την πρόσληψη έως και τη συνταξιοδότησή τους, ενώ θα βελτιωθεί η διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης.

Η κυβέρνηση σχεδιάζει και άλλες παρεμβάσεις για τη μείωση της γραφειοκρατίας και την αναβάθμιση των υπηρεσιών του Δημοσίου, δεδομένου ότι για να ολοκληρωθούν οι διαγωνιστικές διαδικασίες και να εφαρμοστούν τα νέα συστήματα θα χρειαστούν τουλάχιστον δύο έτη.

Μέσα στο Φεβρουάριο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ η νέα, απλοποιημένη διαδικασία δήλωσης γεννήσεων, προκειμένου με μία μόνο ενέργεια των γονέων να ενημερώνονται όλα τα μητρώα (ΑΜΚΑ, δημοτολόγια, δήλωση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων, κτλ).

Η δήλωση των γονέων θα γίνεται άπαξ στα μαιευτήρια με τη συμπλήρωση φόρμας στο διαδίκτυο. Η απλούστευση της διαδικασίας δήλωσης γέννησης παιδιών περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας για το επίδομα γέννησης, το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί έως το τέλος Ιανουαρίου.

Εδώ και μερικές ημέρες γίνονται οι τελικές δοκιμές της διαδικασίας, η οποία για να τεθεί σε εφαρμογή θα πρέπει να εκδοθεί κοινή απόφαση των υπουργείων Εργασίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου.

Έως το τέλος Μαρτίου αναμένεται να ξεκινήσει η λειτουργία και της νέας ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση gov.gr, στην οποία θα συγκεντρωθούν όλες οι διαθέσιμες υπηρεσίες του Δημοσίου (taxisnet, ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, ΕΟΠΥΥ, κτλ).

Μέσω της νέας ψηφιακής πύλης οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά υπεύθυνες δηλώσεις και εξουσιοδοτήσεις. Για να γίνει η διαδικασία αυτή τώρα είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία των πολιτών σε κατάστημα εξυπηρέτησης πολιτών (ΚΕΠ), στα οποία υποβάλλονται κάθε χρόνο περίπου οκτώ εκατομμύρια αιτήσεις υπεύθυνων δηλώσεων και εξουσιοδοτήσεων.

ΣΧΕΤΙΚΑ