Θετική η Έκθεση Αξιολόγησης από τους Θεσμούς

Shutterstock

Πράσινο φως για 748 εκατ. ευρώ ανάβει η Έκθεση που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από την... εξ αποστάσεως αξιολόγηση, η οποία επιβαρύνθηκε από τις έκτακτες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία.

Η γενική διαπίστωση είναι ότι ο κορωνοϊός ανέτρεψε όλα τα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα, όπως άλλωστε συνέβη σε όλες τις χώρες, ενώ τα αναγκαία μέτρα περιορισμού έπληξαν την οικονομική δραστηριότητα. Οι Ευρωπαίοι σημειώνουν ότι οι Ελληνικές Αρχές προσάρμοσαν τις προτεραιότητες τους με υπεύθυνο τρόπο, κινητοποιώντας ένα μεγάλο ποσό για τη στήριξη των εισοδημάτων και για μέτρα ρευστότητας, παραμένοντας αφοσιωμένες στη διατήρηση μεταρρυθμίσεων που θα υποστηρίξουν την ανάκαμψη, όταν εκλείψουν οι επιπτώσεις της πανδημίας.

Κατά την Κομισιόν, η κυβέρνηση έλαβε δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση διαρθρωτικών αδυναμιών που απομένουν, όπως επίσης για την καλλίτερη λειτουργία του Δημοσίου και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Οι δεσμεύσεις αυτές αφορούν:

1. στη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου για την επιχειρηματικότητα

2. στη βελτίωση και εκσυγχρονισμό του πλαισίου που διέπει το ατομικό εργατικό δίκαιο

3. στη βελτίωση της λειτουργίας της Δικαιοσύνης

4. στην ενίσχυση του ΑΣΕΠ και της διαδικασίας προσλήψεων συμβασιούχων

5. στην υιοθέτηση και εφαρμογή Στρατηγικού Σχεδίου για τις Μεταφορές και στην αναθεώρηση του νομικού πλαισίου για τις αστικές μετακινήσεις

6. στην προετοιμασία ενός ολιστικού πλάνου για την προστασία, τη διαχείριση και τον επενδυτικό προσανατολισμό των δημόσιων ακινήτων

7. στην ανάπτυξη Στρατηγικού σχεδίου για τα μεγάλα δίκτυα υποδομών

8. στην ανάπτυξη και λειτουργία ενός πλαισίου για τις ΣΔΙΤ

9. στην υιοθέτηση μιας νέας στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις της επόμενης 6ετίας

10. στην εισαγωγή και επέκταση των προγράμματων e- υγείας

11. στην ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής για την Υγεία

12. στη βελτίωση του σχεδιασμού για την Υγεία μέσω της χαρτογράφησης των μακροπρόθεσμων αναγκών με βάση τους διαθέσιμους πόρους

13. στη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος

14. στην εφαρμογή ψηφιακών procects για την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

15. στην ψηφιοποίηση των δεδομένων γης

ΣΧΕΤΙΚΑ