ΕΕ: Το Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων στηρίζει 13 νέα έργα στην Ελλάδα

NEWSROOM
ΕΕ: Το Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων στηρίζει 13 νέα έργα στην Ελλάδα
Φωτο: Shutterstock

Σήμερα, η Επιτροπή δημοσίευσε απόφαση με την οποία εγκρίνονται άλλα 13 αιτήματα από την Ελλάδα για τεχνική υποστήριξη μέσω του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (ΠΣΔΜ).

Τα έργα θα χρηματοδοτηθούν από την εθελοντική μεταφορά από την Ελλάδα 5 εκατομμυρίων ευρώ από τη συνιστώσα της τεχνικής βοήθειας στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στο Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (ΠΣΔΜ). Τα νέα μέτρα έρχονται να προστεθούν σε πάνω από 170 έργα στήριξης που συντονίζει η Επιτροπή στην Ελλάδα.

Η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων κ. Ελίζα Φερέιρα δήλωσε σχετικά: «Παρά την έξαρση του κορωνοϊού, οι ελληνικές αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειές τους για την υλοποίηση των εν εξελίξει μεταρρυθμίσεων. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς την ανάκαμψη. Η Επιτροπή θα εντείνει τις προσπάθειές της στο πεδίο για να παράσχει τη κατάλληλη εμπειρογνωμοσύνη και να βοηθήσει την Ελλάδα να ακολουθήσει τη μεταρρυθμιστική της πορεία».

Τα επιλεγέντα έργα συνάδουν με τις στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΕ στους τομείς της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της εκπαίδευσης, της υγείας, της εργασίας, του περιβάλλοντος, της ενέργειας και άλλων τομέων. Τα έργα έχουν στόχο να βοηθήσουν την Ελλάδα να αντιμετωπίσει οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις, να συμβάλουν στην τόνωση της ανάπτυξης, να βελτιώσουν την καθημερινή ζωή των ανθρώπων με απτούς τρόπους και να στηρίξουν την ανάκαμψη της Ελλάδας από την πανδημία του κορωνοϊού.

Το Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων παρέχει εμπειρογνωμοσύνη σε όλες τις χώρες της ΕΕ για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν την ανάπτυξη. Η στήριξη βασίζεται σε σχετικό αίτημα και είναι ειδικά σχεδιασμένη για το κάθε δικαιούχο κράτος μέλος. Από το 2017, το Πρόγραμμα έχει στηρίξει σχεδόν 1 000 μεταρρυθμιστικά έργα σε 27 κράτη μέλη.

ΣΧΕΤΙΚΑ