Επικροτεί ο οίκος Moody's το σχέδιο Στουρνάρα

NEWSROOM
Επικροτεί ο οίκος Moody's το σχέδιο Στουρνάρα

Θετική στάση υιοθετεί η Moody’s για το σχέδιο της Τράπεζας της Ελλάδος όσον αναφορά τη διαχείριση των "κόκκινων" δανείων. Το χαρακτηρίζει ως πιστωτικά θετικό γεγονός (credit positive), καθώς αναμένει ότι θα βελτιωθεί η ποιότητα του ενεργητικού των τραπεζών. Κλειδί για την επιτυχία του σχεδίου θα είναι η τιμή μεταβίβασης των δανείων, σημειώνει ο οίκος.

Η θετική αποτίμηση του σχεδίου της ΤτΕ από την Moody's έχει ιδιαίτερο βάρος καθώς πρόκειται για οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης.

Όπως επισημαίνει, το σχέδιο αυτό έχει στόχο τη σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων από το 48% που βρίσκονται σήμερα και αντιστοιχούν σε περίπου 89 δισεκατομμύρια ευρώ, σε χαμηλότερα του 10% στα επόμενα τρία χρόνια. Αν και τα NPEs μειώνονται με βάση τους στόχους που έχουν συμφωνηθεί με τις εποπτικές αρχές, η TτE αναγνωρίζει ότι χρειάζεται δραστική κίνηση για να απελευθερωθούν οι πόροι των τραπεζών και να συνεχιστεί η δανειοδότηση της πραγματικής οικονομίας.

Το σχέδιο της Τράπεζας της Ελλάδος, κάνει λόγο για μεταφορά μεγάλου μέρους των NPE’s που βρίσκονται στους ισολογισμούς των τραπεζών και ένα τμήμα των αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων (DTCs) σε ένα όχημα ειδικού σκοπού (SPV). Η πρόταση αποδεικνύεται πιστωτικά θετική για τις τράπεζες, καθώς θα βελτιώσει την ποιότητα ενεργητικού και την ποιότητα της κεφαλαιακής βάσης των τραπεζών, εξαιτίας της μικρότερης συμμετοχής του DTC, τονίζει ο οίκος αξιολόγησης.

Όπως αναφέρει η Moody’s η δομή της συναλλαγής θα βελτιώσει την ποιότητα ενεργητικού των τραπεζών, μειώνοντας δραστικά το επίπεδο των NPEs στα βιβλία και μειώνοντας το ποσοστό του αναβαλλόμενου φόρου που αντιστοιχεί περί τα 16 δισ. για τον τραπεζικό κλάδο, όπως έδειξαν τα στοιχεία του Ιουνίου, στα εποπτικά κεφάλαια σε περίπου 30% από 57%.

Ακόμα ένα σημαντικό στοιχείο που αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του σχεδίου της Τράπεζας της Ελλάδος είναι και ο όγκος των junior ομολόγων που θα διατηρήσουν οι τράπεζες στον ισολογισμό τους, καθώς αυτά θα συνεχίσουν να διατρέχουν κίνδυνο πιθανών νέων ζημιών.

ΣΧΕΤΙΚΑ