fbpxΠρόταση για δημιουργία bad bank επεξεργάζεται η ΤτΕ | Economistas.gr
Skip to main content

Πρόταση για δημιουργία bad bank επεξεργάζεται η ΤτΕ

Πρόταση για δημιουργία bad bank επεξεργάζεται η ΤτΕ
Shutterstock

Στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί με την πανδημία του COVID-19, οι μακροοικονομικές προβλέψεις περιβάλλονται από μεγάλη αβεβαιότητα, τονίζει η Τράπεζα της Ελλάδος στην Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που δημοσιεύτηκε σήμερα. Συνεπώς το τραπεζικό σύστημα καλείται να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και η ομαλή χρηματοδότηση της οικονομίας.

Η έκθεση, η οποία δημοσιεύεται δύο φορές το χρόνο από τη Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, επικεντρώνεται στις εξελίξεις που έλαβαν χώρα στον τραπεζικό τομέα κατά τη διάρκεια του 2019 εμπεριέχοντας όμως και αναφορές στα μεγέθη του τραπεζικού συστήματος κατά το α΄ τρίμηνο του 2020.

Η αντιμετώπιση του υφιστάμενου μεγάλου αποθέματος μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ), το οποίο ανάλογα με την εξέλιξη των μακροοικονομικών μεγεθών θα αυξηθεί περαιτέρω το επόμενο διάστημα, αποτελεί άμεση προτεραιότητα. Τα υφιστάμενα διαθέσιμα εργαλεία για τη μείωσή του, συμπεριλαμβανομένης και της πρωτοβουλίας του Σχήματος Προστασίας Στοιχείων Ενεργητικού (Hellenic Asset Protection Scheme - HAPS), κινούνται ορθώς στη βελτίωση της ποιότητας των ισολογισμών των τραπεζών. Ωστόσο, με το διαθέσιμο απόθεμα ΜΕΔ να προσδιορίζεται στο 37,3% με στοιχεία του α΄ τριμήνου του 2020, την αβεβαιότητα αναφορικά με την κλιμάκωσή του στο επόμενο διάστημα, την περιορισμένη δυνατότητα, λόγω χαμηλής κερδοφορίας, δημιουργίας κεφαλαίου από τις τράπεζες, την εκτιμώμενη επιδείνωση της σχέσης της αναβαλλόμενης οριστικής και εκκαθαρισμένης φορολογικής απαίτησης (deferred tax credit - DTC) έναντι του Δημοσίου ως ποσοστού των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων, αλλά κυρίως την επιτακτική ανάγκη χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας, καθίσταται σαφές ότι απαιτούνται επιπλέον ενέργειες τόσο από τις τράπεζες όσο και από την Πολιτεία.

ΤτΕ: Πρόταση για διαχείριση των προβληματικών στοιχείων ενεργητικού

Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα της Ελλάδος επεξεργάζεται συγκεκριμένη πρόταση για την υλοποίηση ενός σχήματος συνολικής διαχείρισης των προβληματικών στοιχείων ενεργητικού (Asset Management Company - AMC) των ελληνικών τραπεζών. Ειδικότερα, βάσει της πρότασης όχι μόνο δεν ανατρέπονται αλλά αντίθετα αξιοποιούνται οι υφιστάμενες υποδομές των τραπεζών, καθώς και οι συμμετοχές τρίτων μερών στους τομείς διαχείρισης των ΜΕΔ. Επιπλέον, ενδεχόμενες ζημίες που σχετίζονται με το υφιστάμενο απόθεμα ΜΕΔ καλύπτονται αποκλειστικά από τις τράπεζες και όχι από τον Ελληνα φορολογούμενο, μέχρι του ελάχιστου ορίου του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και αποκλείεται οποιαδήποτε διασύνδεση του προτεινόμενου σχήματος με ενδεχόμενα σενάρια εφαρμογής μέτρων εξυγίανσης. Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι η πρόταση δεν αποσκοπεί απλώς σε κεφαλαιακή ελάφρυνση, αλλά και σε εκτέλεση συναλλαγών σε όρους αγοράς, με τη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών.

Επισημαίνεται ότι με την αξιολόγηση των συστημικών κινδύνων παρέχεται ένα βασικό εργαλείο για την άσκηση της μακροπροληπτικής πολιτικής, η οποία έχει στόχο τη μείωση των συστημικών κινδύνων του χρηματοπιστωτικού συστήματος και θα πρέπει να συμπληρώνει τη μικροπροληπτική εποπτεία των τραπεζών, που επικεντρώνεται περισσότερο στην ευρωστία των μεμονωμένων ιδρυμάτων.

Επιπλέον, η Έκθεση περιλαμβάνει ένα Ειδικό Θέμα στο οποίο παρουσιάζεται η υφιστάμενη δομή και λειτουργία του Ενιαίου Λογαριασμού Θησαυροφυλακίου, όπως επίσης και του Συστήματος Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου, τα κεφάλαια των οποίων τηρούνται εκ της θεσμικής αρχιτεκτονικής στην Τράπεζα της Ελλάδος.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πάνω από 20 δισ. «κόκκινα δάνεια» σε εταιρείες διαχείρισης
Πάνω από 20 δισ. «κόκκινα δάνεια» σε εταιρείες διαχείρισης
Κατά το γ’ τρίμηνο του 2019, αύξηση παρουσίασε η ονομαστική αξία των δανείων που διαχειρίζονται οι εγχώριες Εταιρίες διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος.
Πάνω από 20 δισ. «κόκκινα δάνεια» σε εταιρείες διαχείρισης
Τις θέσεις της για την «bad bank» παρουσιάζει σήμερα η ΤτΕ
Τις θέσεις της για την «bad bank» παρουσιάζει σήμερα η ΤτΕ
Ο Γιάννης Στουρνάρας έχει επισημάνει την ανάγκη να λειτουργήσει παράλληλα με τον ΗΡΑΚΛΗ και ένα ακόμη σχήμα το οποίο θα συμβάλλει στην αποτελεσματική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Τις θέσεις της για την «bad bank» παρουσιάζει σήμερα η ΤτΕ
ΤτΕ: Προειδοποιεί για νέες ροές κόκκινων δανείων
ΤτΕ: Προειδοποιεί για νέες ροές κόκκινων δανείων
Παρά την πρόοδο που έχουν κάνει οι ελληνικές τράπεζες στη μείωση των κόκκινων δανείων δεν επιτρέπεται εφησυχασμός καθώς από τις πρώτες ενδείξεις φαίνεται ότι έχουμε νέες ροές μη εξυπηρετούμενων δανείων και αύξηση των ρυθμισμένων δανείων.
ΤτΕ: Προειδοποιεί για νέες ροές κόκκινων δανείων
ΤτΕ: Κόκκινα δάνεια αξίας άνω των 87,6 δισ. ευρώ κατέχουν οι εταιρείες διαχείρισης
ΤτΕ: Κόκκινα δάνεια αξίας άνω των 87,6 δισ. ευρώ κατέχουν οι εταιρείες διαχείρισης
Ξεπέρασε τα 87,6 δισ. ευρώ η ονομαστική αξία των κόκκινων δανείων που διαχερίζονται οι Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ) στο πρώτο τρίμηνο του έτους, καταγράφοντας μία αύξηση κατά 7,9 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το τέλος του 2021.
ΤτΕ: Κόκκινα δάνεια αξίας άνω των 87,6 δισ. ευρώ κατέχουν οι εταιρείες διαχείρισης
ΤτΕ: Μειώθηκε ελαφρώς η αξία των κόκκινων δανείων των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων
ΤτΕ: Μειώθηκε ελαφρώς η αξία των κόκκινων δανείων των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων
Στα 70,6 δισ. ευρώ ανήλθε η ονομαστική αξία των κόκκινων δανείων που έχουν περιέλθει στις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2023, παρουσιάζοντας μείωση κατά 96 εκατ. ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2022.
ΤτΕ: Μειώθηκε ελαφρώς η αξία των κόκκινων δανείων των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων