Ανοίγει η πλατφόρμα για προστασία 300.000 δανειοληπτών

NEWSROOM
Κόκκινα δάνεια
Φωτό: Shutterstock

Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για δανειολήπτες που πλήττονται από τον κορωνοϊό και έχουν δάνεια με υποθήκη την πρώτη κατοικία, προκειμένου να τύχουν επιδότηση της δόσης του δανείου τους η οποία φτάνει έως και το 90%.

Οι δανειολήπτες θα μπορούν να εισέρχονται στη νέα πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του Taxisnet και να δηλώνουν ποια είναι η πρώτη τους κατοικία.

Περίπου 300.000 ενήμεροι και «κόκκινοι» δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τον κορωνοϊό, υπολογίζεται ότι μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα για την επιδότηση δανείων πρώτης κατοικίας και μένει να διαπιστωθεί εάν αυτήν τη φορά η ανταπόκριση θα είναι η προσδοκώμενη.

Σε αντίθεση με το προηγούμενο πλαίσιο για την α’ κατοικία, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο σχήμα επιδότησης δεν απαιτεί κανένα απολύτως έγγραφο, καμία απολύτως γραφειοκρατία που θα μπορούσε να τινάξει στον αέρα όλα τα χρονοδιαγράμματα. Δεν πρέπει να ξεχνάει, άλλωστε, κανείς ότι οι αιτήσεις υπαγωγής θα γίνονται δεκτές ως τις 30 Σεπτεμβρίου, με την προοπτική από την Πρωτοχρονιά οι δανειακές εκκρεμότητες να καλύπτονται από το νέο Πτωχευτικό.

Η διαδικασία επί της ουσίας χωρίζεται σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο αφορά στην υποβολή της αίτησης και θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι αυτή συνεπάγεται την αποδοχή άρσης φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου:

1) Είσοδος στην πλατφόρμα με τους κωδικούς του Taxis
2) Δήλωση ή επιβεβαίωση στοιχείων α' κατοικίας
3) Δήλωση ή επιβεβαίωση στοιχείων όσων συνθέτουν το νοικοκυριό, δηλαδή συζύγου και τέκνων
4) Δήλωση καταθέσεων στο εξωτερικό

Η διακοπή της έγγαμης συμβίωσης πρέπει να έχει δηλωθεί στην εφορία πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης, ενώ υπάρχει η δυνατότητα του οφειλέτη να αναθέσει τη διαδικασία σε σύμβουλο (δικηγόρο, λογιστή) με 250 ευρώ, τα οποία χρεώνονται στο ανεξόφλητο του δανείου.

Στο δεύτερο στάδιο κρίνεται η επιλεξιμότητα. Έχοντας προηγηθεί η ανάκτηση από το Taxis όλων φορολογικών δεδομένων, που αφορούν σε εισοδήματα και ακίνητα, η αίτηση πάει στις τράπεζες που κάνουν τον τελικό έλεγχο, καθώς η πλήρωση εισοδηματικών- περιουσιακών κριτηρίων θα πρέπει να «κουμπώνει» με τα υπόλοιπα των δανείων, με το αν τα δάνεια είναι ενήμερα, σε καθυστέρηση ή «κόκκινα» και με το ύψος καταθέσεων και λοιπών επενδυτικών προϊόντων:

1) η απάντηση θα πρέπει να δίδεται σε 15 ημέρες
2) αν ο δανειολήπτης είναι επιλέξιμος, αλλά οι δόσεις έχουν ανασταλεί με τα μέτρα για τον κορωνοϊό, ερωτάται εάν η επιθυμεί η επιδότηση να «τρέξει» αμέσως ή με τη λήξη της αναστολής
3) αν ο δανειολήπτης είναι επιλέξιμος αλλά το δάνειο είναι σε καθυστέρηση ή καταγγελμένο, τότε θα πρέπει να γίνει πρώτα ρύθμιση/αναδιάρθρωση του με την τράπεζα, προκειμένου να ξεκινήσει εν συνεχεία η επιδότηση του.

Πρώτη προϋπόθεση, για να υπαχθεί κάποιος στο σχήμα επιδότησης, είναι να χαρακτηρίζεται «πληττόμενος» από τον κορωνοϊό. Έτσι για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, ο μέσος μηνιαίος μικτός μισθός Μαρτίου και Απριλίου θα πρέπει να έχει μειωθεί σε σχέση με Ιανουάριο- Φεβρουάριο ως εξής:

 • για ποσά έως 1.000 ευρώ, τουλάχιστον 10%
 • από 1.000 ευρώ ως 2.000 ευρώ, τουλάχιστον 20%
 • πάνω από 2.000 ευρώ, τουλάχιστον 30%

Για ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις τα έσοδα του β’ τριμήνου θα πρέπει να έχουν μειωθεί κατά τουλάχιστον 20% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, οι άνεργοι και μακροχρόνια άνεργοι θα πρέπει να έχουν λάβει την ειδική ενίσχυση από τα μέτρα κατά του κορωνοϊού. Κορωνοϊόπληκτοι θεωρούνται, επίσης, οι ιδιοκτήτες ακινήτων με «κουρεμένα» ενοίκια, εταίροι εταιριών που έκλεισαν με κρατική εντολή ή πήραν ενίσχυση, καθώς και οι δικαιούχοι επιστρεπτέας προκαταβολής.

Το δεύτερο φίλτρο επιλεξιμότητας, είναι ο συνδυασμός εισοδηματικών- περιουσιακών κριτηρίων, τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με το αν τα δάνεια είναι ενήμερα ή σε καθυστέρηση. Συγκεκριμένα, εφόσον πρόκειται για δάνεια εξυπηρετούμενα ή δάνεια που παρουσίαζαν καθυστέρηση μέχρι 90 ημέρες στις 29 Φεβρουαρίου:

i) Η αξία της κύριας κατοικίας να μην υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ.
ii) Το οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 24.000 ευρώ. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 18.000 ευρώ για τον σύζυγο ή τη σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι τρία εξαρτώμενα μέλη.
iii) Οι καταθέσεις και τα επενδυτικά προϊόντα να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ
iv) Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου να μην υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ ανά πιστωτή
v) Η ακίνητη περιουσία, συμπεριλαμβανομένης της κύριας κατοικίας του αιτούντα, να έχει συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις 600.000 ευρώ. vi) Τα μεταφορικά μέσα του αιτούντος, που αποκτήθηκαν εντός της τελευταίας τριετίας για ιδιωτική χρήση, να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις 80.000 ευρώ.

Εφόσον πρόκειται για δάνεια που παρουσίαζαν καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών στις 29 Φεβρουαρίου:

i) Η αξία της κύριας κατοικίας να μην υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ.
ii) Το οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 17.000 ευρώ. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 13.000 ευρώ για τον σύζυγο ή τη σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι τρία εξαρτώμενα μέλη.
iii) Οι καταθέσεις και τα επενδυτικά προϊόντα να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ
iv) Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου να μην υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ ανά πιστωτή
v) Η ακίνητη περιουσία, συμπεριλαμβανομένης της κύριας κατοικίας του αιτούντα, να έχει συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ.
vi) Τα μεταφορικά μέσα του αιτούντος, που αποκτήθηκαν εντός της τελευταίας τριετίας για ιδιωτική χρήση, να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις 80.000 ευρώ.

Εφόσον πρόκειται για δάνεια που παρουσίαζαν καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών στις 29 Φεβρουαρίου και επιπλέον έχουν καταγγελθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή από την τράπεζα:

i) Η αξία της κύριας κατοικίας να μην υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ.
ii) Το οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 12.500 ευρώ. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 8.500 ευρώ για τον σύζυγο ή τη σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι τρία εξαρτώμενα μέλη.
iii) Οι καταθέσεις και τα επενδυτικά προϊόντα να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ
iv) Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου να μην υπερβαίνει τις 130.000 ευρώ ανά πιστωτή
v) Η ακίνητη περιουσία, συμπεριλαμβανομένης της κύριας κατοικίας του αιτούντα, να έχει συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις 280.000 ευρώ.
vi) Τα μεταφορικά μέσα του αιτούντος, που αποκτήθηκαν εντός της τελευταίας τριετίας για ιδιωτική χρήση, να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις 80.000 ευρώ.

Το ύψος της μηνιαίας επιδότησης διαφοροποιείται ανάλογα με το αν το δάνειο είναι «κόκκινο» ή όχι κι όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς, οι ενήμεροι δανειολήπτες έχουν τη μεγαλύτερη βοήθεια.

Για τα ενήμερα δάνεια ή σε καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών:

 • Για τους πρώτους τρεις μήνες η συνεισφορά του Δημοσίου ανέρχεται σε 90%
 • Για τους επόμενους τρεις μήνες, ανέρχεται σε 80%
 • Για τους τελευταίους τρεις μήνες, ανέρχεται σε 70%
 • Σε κάθε περίπτωση, η μηνιαία συνεισφορά δεν μπορεί να υπερβεί τα 600 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή.

Για δάνεια που παρουσίαζαν καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών:

 • Για τους πρώτους τρεις μήνες η συνεισφορά του Δημοσίου ανέρχεται σε 80%
 • Για τους επόμενους τρεις μήνες, ανέρχεται σε 70%
 • Για τους τελευταίους τρεις μήνες, ανέρχεται σε 60%
 • Σε κάθε περίπτωση, η μηνιαία συνεισφορά δεν μπορεί να υπερβεί τα 500 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή.

Για τα καταγγελμένα δάνεια:

 • Για τους πρώτους τρείς μήνες η συνεισφορά του Δημοσίου ανέρχεται σε 60%
 • Για τους επόμενους τρείς μήνες, ανέρχεται σε 50%
 • Για τους τελευταίους τρεις μήνες, ανέρχεται σε 30%
 • Σε κάθε περίπτωση, η μηνιαία συνεισφορά δεν μπορεί να υπερβεί τα 300 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή.

Η συνεισφορά του Δημοσίου καταβάλλεται στους ειδικούς και ακατάσχετους λογαριασμούς εξυπηρέτησης των οφειλών που έχουν αποσταλεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Η συνεισφορά δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται. Ακόμα και μετά την έναρξη καταβολής της συνεισφοράς του, το Δημόσιο προβαίνει σε τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους επί των αιτήσεων, προκειμένου να διαπιστώσει ότι οι οφειλές επί των οποίων καταβάλλεται η συνεισφορά είναι επιλέξιμες και ότι οι δικαιούχοι πληρούν το σύνολο των κατά περίπτωση τιθέμενων προϋποθέσεων κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

Υποχρέωση του δανειολήπτη είναι να καταβάλλει εμπροθέσμως το δικό του μερίδιο στη μηνιαία δόση, καθώς σε διαφορετική περίπτωση το Δημόσιο αναζητά αναδρομικά όλα τα ποσά που έχει συνεισφέρει. Σημειωτέον ότι η παρακολούθηση της συμπεριφοράς του δανειολήπτη δεν σταματά μετά το 9μηνο, που τελειώνει η συνεισφορά του Δημοσίου. Για τα ενήμερα συνεχίζεται για 6 μήνες επιπλέον, για τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών για ένα 12μηνο και για τα καταγγελμένα επί 18 μήνες. Εάν και σε αυτό το διάστημα ο δανειολήπτης δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, το Δημόσιο θα ζητήσει αναδρομικά το σύνολο της συνεισφοράς του.

ΣΧΕΤΙΚΑ