fbpxΑττική Οδός: Στη Hill International ο έλεγχος της σύμβασης παραχώρησης | Economistas.gr
Skip to main content

Αττική Οδός: Στη Hill International ο έλεγχος της σύμβασης παραχώρησης

Αττική Οδός: Στη Hill International ο έλεγχος της σύμβασης παραχώρησης

Στην εταιρεία Hill International αποφάσισε να αναθέσει το υπουργείο Υποδομών τη διερεύνηση σημαντικών οικονομικών και τεχνικών παραμέτρων οι οποίες αφορούν στη σύμβαση παραχώρησης της Αττικής Οδού.

Πρόκειται για το πρώτο βήμα στην προετοιμασία του Δημοσίου για την παραχώρηση της Αττικής Οδού μετά από τη λήξη της υφιστάμενης σύμβασης παραχώρησης.

Το έργο που θα αναλάβει να φέρει εις πέρας η Hill International ως τεχνικός και οικονομικός σύμβουλος είναι κρίσιμο, δεδομένου ότι τους επόμενους μήνες θα πρέπει να ελέγξει διεξοδικά εάν η Αττική Οδός τήρησε όσα προβλέπονται στη σύμβαση παραχώρησης μεταξύ της εταιρείας και του Δημοσίου η οποία κυρώθηκε το Δεκέμβριο του 1996.

Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Υποδομών, Κώστας Καραμανλής, στο πλαίσιο του τεχνικού ελέγχου ο σύμβουλος του Δημοσίου θα πρέπει να εξετάσει τα εξής:

  • Να εντοπίσει το χρόνο κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε βαριά συντήρηση στον αυτοκινητόδρομο και να προχωρήσει σε αποτίμηση του ύψους των δαπανών.
  • Να προσδιορίσει το κόστος των εργασιών βαριάς συντήρησης που έχουν ήδη υλοποιηθεί, των έργων που θα πραγματοποιηθούν έως τη λήξη της σύμβασης παραχώρησης και εκείνων που θα γίνουν κατά τη διετή περίοδο εγγύησης μετά από τη λήξη της υφιστάμενης σύμβασης.
  • Να υπολογίσει το κόστος της βαριάς συντήρησης που ενδεχομένως να χρειαστεί για πέντε έτη μετά από τη λήξη της περιόδου εγγύησης.
  • Να εκτιμήσει το προβλεπόμενο κόστος για τη συντήρηση του έργου για χρονικό διάστημα δύο ετών μετά από τη λήξη της σύμβασης παραχώρησης, αλλά και για την εγκατάσταση συστημάτων σύγχρονης τεχνολογίας. Όπως προβλέπει η σύμβαση παραχώρησης μεταξύ Αττικής Οδού και Δημοσίου, κατά την τελευταία τριετία της περιόδου παραχώρησης ο ανάδοχος  είναι υποχρεωμένος να προβεί σε αντικατάσταση όλων των πεπαλαιωμένων συστημάτων που αναφέρονται στη ρύθμιση/έλεγχο της κυκλοφορίας και είσπραξης διοδίων και να εγκαταστήσει νέα συστήματα σύγχρονης τεχνολογίας της αποδοχής του Δημοσίου.
  • Να υπολογίσει το κόστος έκτακτων δαπανών που έχουν ενταχθεί στο χρηματοοικονομικό μοντέλο.

Στο πλαίσιο του χρηματοοικονομικού ελέγχου, ο σύμβουλος του υπουργείου Υποδομών θα πρέπει να εστιάσει στα ακόλουθα ζητήματα:

  • Να εξετάσει κατά πόσο έχουν τηρηθεί οι προβλέψεις της σύμβασης παραχώρησης που αφορούν στη μέση απόδοση μετοχικού κεφαλαίου (ROE) επί της ίδιας συμμετοχής των επενδυτών και η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 11,6%. Ο έλεγχος θα διεξαχθεί προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η σύμβασης παραχώρησης πρέπει να λήξει νωρίτερα από τον Οκτώβριο του 2024.
  • Να διερευνήσει τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών αναφορών που είναι υποχρεωμένος να υποβάλει ο ανάδοχος στο Δημόσιο για την πορεία των οικονομικών μεγεθών του έργου.
  • Να αντλήσει πληροφορίες για το αφορολόγητο αποθεματικό, τις συσσωρευμένες ζημιές και την εφαρμογή ορθής μεθόδου απόσβεσης του συνολικού κόστους της επένδυσης.
  • Να εξετάσει τις υφιστάμενες δανειακές υποχρεώσεις της Αττικής Οδού και το χρόνο εξόφλησής τους.
  • Να ελέγξει το χρηματοοικονομικό μοντέλο δίνοντας ιδιαίτερο βάρος  στον έλεγχο των εγγραφών που αφορούν στο κόστος του έργου, στις αποζημιώσεις και τα bonuses, στις κάθε είδους συμβολές του ∆ηµοσίου και στις αποσβέσεις.

Το πόρισμα που αφορά στον έλεγχο των τεχνικών ζητημάτων πρέπει να παραδοθεί εντός δύο μηνών από την ημερομηνία που η αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου Υποδομών διαθέσει στην εταιρεία τα σχετικά στοιχεία.

Αντίστοιχα, η Hill International θα έχει στη διάθεσή της δύο επιπλέον μήνες προκειμένου να παραδώσει τα αποτελέσματα των ελέγχων για τις χρηματοοικονομικές παραμέτρους που θα εξετάσει. Η συνολική αμοιβή της εταιρείας θα ανέλθει σε 167.400 ευρώ.

Ο ρόλος του ΤΑΙΠΕΔ

Στις 9 Νοεμβρίου εξέπνευσε η προθεσμία για την υποβολή προσφορών στο διαγωνισμό που διενεργεί το ΤΑΙΠΕΔ για την πρόσληψη νομικού συμβούλου, ενώ η καταληκτική ημερομηνία για τους αντίστοιχους διαγωνισμούς που αφορούν στην πρόσληψη τεχνικού και χρηματοοικονομικού συμβούλου παρατάθηκε για τις 4 Δεκεμβρίου.

Η πρόσληψη συμβούλων πραγματοποιείται στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το διαγωνισμό που θα διενεργηθεί από το ΤΑΙΠΕΔ για την παραχώρηση της Αττικής Οδού σε ιδιώτες μετά από τη λήξη της υφιστάμενης σύμβασης.

Οι σύμβουλοι που θα προσλάβει το ταμείο αποκρατικοποιήσεων θα εξετάσουν κρίσιμα ζητήματα, όπως την πολιτική διοδίων που θα ισχύσει κατά τη διάρκεια της επόμενης σύμβασης παραχώρησης, τις πιθανές επεκτάσεις της Αττικής Οδού, τις επιλογές για τη μεγιστοποίηση του οφέλους για το Δημόσιο και την προετοιμασία των τευχών του διαγωνισμού.

Το δικαίωμα του Δημοσίου για περαιτέρω παραχώρηση της Αττικής Οδού, για χρονικό διάστημα που ανέρχεται έως και σε 25 έτη μετά από τη λήξη της υφιστάμενης σύμβασης, έχει παραχωρηθεί στο ΤΑΙΠΕΔ, με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων το Νοέμβριο του 2011.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αττική Οδός: Το παρασκήνιο των μεγάλων αυξήσεων
Αττική Οδός: Το παρασκήνιο των μεγάλων αυξήσεων
Ερωτήματα εγείρει η χρονική συγκυρία που επέλεξε η Αττική Οδός να ανακοινώσει αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων με άπαντες να αιφνιδιάζονται καθώς είχαν προηγηθεί αρκετές συζητήσεις για το ενδεχόμενο παράτασης της σύμβασης.
Αττική Οδός: Το παρασκήνιο των μεγάλων αυξήσεων
Αττική Οδός: Νέα τροπή στο θέμα των αυξήσεων
Αττική Οδός: Νέα τροπή στο θέμα των αυξήσεων
Η κυβέρνηση δεν προτίθεται να κυρώσει την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με την οποία παγώνουν οι αυξήσεις. Συζητήσεις μεταξύ των μετόχων της Αττικής Οδού και του υπουργείου Υποδομών.
Αττική Οδός: Νέα τροπή στο θέμα των αυξήσεων
Νέα σύμβαση της Αττικής Οδού - Τα οφέλη για το Δημόσιο
Νέα σύμβαση της Αττικής Οδού - Τα οφέλη για το Δημόσιο
Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι προετοιμασίες της κυβέρνησης για τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας που αφορά στη λειτουργία και συντήρηση της Αττικής Οδού, ενόψει της λήξης της υφιστάμενης σύμβασης παραχώρησης τον Οκτώβριο του 2024.
Νέα σύμβαση της Αττικής Οδού - Τα οφέλη για το Δημόσιο
Κυβερνητική βούληση να «τρέξει» η Γραμμή 4 του Μετρό-Τα σχέδια για την Αττική Οδό
Κυβερνητική βούληση να «τρέξει» η Γραμμή 4 του Μετρό-Τα σχέδια για την Αττική Οδό
Να προχωρήσει ο διαγωνισμός για τη γραμμή 4 του μετρό θέλει η κυβέρνηση. Η έκκληση που απευθύνει στα δύο σχήματα που διεκδικούν το έργο. Δημοπρατούνται τρεις επεκτάσεις της Αττικής Οδού.
Κυβερνητική βούληση να «τρέξει» η Γραμμή 4 του Μετρό-Τα σχέδια για την Αττική Οδό