Δημόσιο: Προχωράει η τυποποίηση των διαδικασιών - Σύνδεση ΑΣΕΠ με ΥΠΕΣ

Φωτογραφία: Eurokinissi

‘Έως τον Οκτώβριο του 2021 θα έχει ολοκληρωθεί η οργάνωση του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών (ΕΜΔ), το οποίο θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο για την τυποποίηση της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης δεδομένου ότι σε αυτό θα καταχωρηθεί το σύνολο των φυσικών και ψηφιακών διαδικασιών του Δημοσίου.

Η λειτουργία του ΕΜΔ θα συμβάλλει στον περιορισμό της γραφειοκρατίας και στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με το Δημόσιο, καθώς εισάγει τη λογική της τυποποίησης των διαδικασιών στη δημόσια διοίκηση προκειμένου να μην διεκπεραιώνονται διαφορετικά από τις υπηρεσίες.

Μέσω του ΕΜΔ πολίτες και επιχειρήσεις θα μπορούν να ενημερώνονται για τις ενέργειες που θα πρέπει να κάνουν στις συναλλαγές τους με το Δημόσιο από ένα σημείο αναφοράς, δίχως να χρειάζεται να επισκέπτονται διαφορετικές ιστοσελίδες δημοσίων υπηρεσιών, πολλές εκ των οποίων δεν έχουν επικαιροποιηθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αντλούν πληροφορίες για τις υποχρεώσεις, τις οφειλόμενες ενέργειες, τη νομοθεσία, τα έντυπα αιτήσεων, τα δικαιολογητικά και τα βήματα εκτέλεσης κάθε διοικητικής διαδικασίας του Δημοσίου.

Το μητρώο θα δώσει επίσης τη δυνατότητα στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης να καταγράψει τις διοικητικές διαδικασίες οι οποίες δεν διεκπεραιώνονται ψηφιακά και να τις προσθέσει στην ενιαία ψηφιακή πύλη του Δημοσίου (gov.gr).

Οι διοικητικές διαδικασίες που θα καταχωρηθούν στο ΕΜΔ χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

  • Διαδικασίες που έχουν ως αποδέκτες τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, όπως αδειοδοτήσεις, αιτήσεις για πιστοποιητικά, εγκρίσεις, επιδοτήσεις, κ.α..
  • Διαδικασίες που περιγράφουν ή απαιτούν ενέργειες της διοίκησης, όπως σχεδιασμός και προετοιμασία εξετάσεων για χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος, προετοιμασία προκηρύξεων για πλήρωση θέσεων, κλπ.
  • Διαδικασίες που διεκπεραιώνονται με ενέργειες της διοίκησης για τη εύρυθμη λειτουργία της, π.χ. μισθοδοσία υπαλλήλων, κατάρτιση του προϋπολογισμού και ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη λειτουργία του ΕΜΔ, ο ΓΓ Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Λεωνίδας Χριστόπουλος, έστειλε εγκύκλιο με οδηγίες στους φορείς της γενικής κυβέρνησης για την οργάνωση του μητρώου.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η υλοποίηση του ΕΜΔ θα πραγματοποιηθεί σε δύο περιόδους: στην πρώτη, με διάρκεια έως τις 30 Απριλίου του 2021, θα πρέπει να καταχωρηθούν οι διοικητικές διαδικασίες των κεντρικών υπηρεσιών των υπουργείων και των εποπτευόμενων από αυτά νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ).

Στη δεύτερη περίοδο, από 1 Μαρτίου 2021 έως τις 30 Μαρτίου του 2021 καταχωρούνται οι διοικητικές διαδικασίες από τους ΟΤΑ Α και Β βαθμού και τα ΝΠΔΔ που δεν ανήκουν στους φορείς της γενικής κυβέρνησης.

Στις 4 Δεκεμβρίου 2020 θα ξεκινήσει η προετοιμασία των φορέων της πρώτης περιόδου, με τον ορισμό και την εκπαίδευση εκτελεστικών υπευθύνων και των διαχειριστών του ΕΜΔ σε κάθε φορέα. Η καταχώριση των διοικητικών διαδικασιών για τους φορείς της πρώτης περιόδου (υπουργεία και εποπτευόμενα ΝΠΔΔ), θα ξεκινήσει στις 25 Ιανουαρίου 2021.

Εκτός από την προετοιμασία για την υλοποίηση του ΕΜΔ, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης συνεχίζει τη διασύνδεση πληροφοριακών συστημάτων του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, μέσω του κέντρου διαλειτουργικότητας της ΓΓ Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

Με απόφαση του ΓΓ Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, Δημοσθένη Αναγνωστόπουλου, το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) θα μπορεί εφεξής να αντλεί αυτόματα από το μητρώο πολιτών του υπουργείου Εσωτερικών πιστοποιητικά γέννησης, οικογενειακής κατάστασης και δεδομένα πλήθους τέκνων των υποψηφίων που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.

Πρόκειται για σημαντικό βήμα στη μείωση της γραφειοκρατίας, δεδομένου ότι στις διαδικασίες του ΑΣΕΠ συμμετέχουν χιλιάδες πολίτες κάθε χρόνο, οι οποίοι έως τώρα έπρεπε να προσκομίζουν τα πιστοποιητικά αυτά με δικές τους ενέργειες.

Πριν από λίγες ημέρες, εγκρίθηκε και η διασύνδεση μέσω του κέντρου διαλειτουργικότητας της διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» που διαχειρίζεται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με το πληροφοριακό σύστημα του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Ως εκ τούτου, οι υπηρεσίες του κτηματολογίου θα αποκτήσουν πρόσβαση σε στοιχεία φυσικών προσώπων, όπως ΑΦΜ, ΔΟΥ, ημερομηνία και τόπο γέννησης, και πλήρη στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας, προκειμένου να επιβεβαιώνουν τα στοιχεία μητρώου των πολιτών που θα χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές εφαρμογές που παρέχονται από το Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Με απόφαση του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκου Πιερρακάκη, το κέντρο μηχανογραφικής επεξεργασίας συνταγών του ΕΟΠΥΥ θα είναι πλέον διασυνδεδεμένο με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).

Από εδώ και στο εξής οι υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ θα έχουν άμεση εικόνα για όλες τις μεταβολές σε φαρμακευτικές εταιρείες (π.χ. εξαγορές, συγχωνεύσεις, μετονομασίες κλπ) για τον σωστό υπολογισμό των ποσών που οφείλουν οι εταιρείες στο πλαίσιο εφαρμογής του clawback.

ΣΧΕΤΙΚΑ