Συνεχίζουν δυναμικά οι ελληνικές εξαγωγές

NEWSROOM
Συνεχίζουν δυναμικά οι ελληνικές εξαγωγές
Φωτογραφία: Shutterstock

Συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία οι ελληνικές εξαγωγές χωρίς τα πετρελαιοειδή καθώς τον Νοέμβριο του 2020 αυξήθηκαν κατά 3,8% συγκριτικά με τον Νοέμβριο του 2019, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα 08.01.2021 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ.

Αν συνυπολογίσουμε τα πετρελαιοειδή τα οποία αποτελούν περίπου το 1/5 των ελληνικών εξαγωγών, τότε αυτές κατέγραψαν μείωση κατά 4,2%, δηλαδή €113,8 εκατ. και διαμορφώθηκαν σε €2.625,1 εκατ. έναντι €2.738,9 εκατ. τον Νοέμβριο του 2019. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν στο ποσό των €3.990,7 εκατ. έναντι €4.405,0 τον Νοέμβριο του 2019, με τη μείωσή τους να ανέρχεται σε €414,3 εκατ., δηλαδή 9,4%. Ως αποτέλεσμα, το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε από €1.666,1 εκατ. σε €1.365,6 εκατ., βελτιωμένο κατά €300,5 εκατ., δηλαδή 18,0%.

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Νοέμβριος 2019/2020

(ποσά σε εκατ. €)

Νοε 20

Νοε 19

Διαφορά 20/19

ΕΤ 20/19

Εξαγωγές

2.625,1

2.738,9

-113,8

-4,2%

Εισαγωγές

3.990,7

4.405,0

-414,3

-9,4%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-1.365,6

-1.666,1

300,5

-18,0%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Χωρίς τα πετρελαιοειδή η εικόνα των εξαγωγών είναι σαφώς βελτιωμένη καθώς από €2.012,5 εκατ. τον Νοέμβριο του 2019, ανήλθαν σε €2.088,3 εκατ. τον Νοέμβριο του 2020, με την αύξηση να διαμορφώνεται σε €75,8 εκατ., δηλαδή 3,8%. Οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά €69,5 εκατ., δηλαδή 2,1% και ανήλθαν σε €3.301,8 εκατ., ενώ αντίστοιχα το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε κατά €145,3 εκατ., δηλαδή 10,7% και ανήλθε σε €1.213,5 εκατ.

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδή, Νοέμβριος 2019/2020

(ποσά σε εκατ. €)

Νοε 20

Νοε 19

Διαφορά 20/19

ΕΤ 20/19

Εξαγωγές

2.088,3

2.012,5

75,8

3,8%

Εισαγωγές

3.301,8

3.371,3

-69,5

-2,1%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-1.213,5

-1.358,8

145,3

-10,7%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Σε ό,τι αφορά στο διάστημα Ιανουάριος-Νοέμβριος 2020, οι ελληνικές εξαγωγές μειώθηκαν κατά €3.244,3 εκατ., δηλαδή 10,5% και ανήλθαν σε €27.713,7 εκατ. έναντι €30.958,0 εκατ. στο διάστημα Ιανουάριος-Νοέμβριος του 2019, ωστόσο η επίδοση αυτή οφείλεται στην σημαντική μείωση των εξαγωγών πετρελαιοειδών. Στο ίδιο διάστημα, οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν σε €44.140,9 εκατ. έναντι €51.303,0 εκατ. στο αντίστοιχο διάστημα του 2019, με τη μείωση να ανέρχεται σε €7.162,1 εκατ., δηλαδή 14,0%, ενώ το εμπορικό ισοζύγιο παρουσίασε έλλειμμα €16.427,2 εκατομμυρίων, βελτιωμένο κατά €3.917,8 εκατ., δηλαδή 19,3%. Η εξαγωγική μας επίδοση παρουσιάζεται σαφώς βελτιωμένη αν εξαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή, καθώς διαμορφώθηκε από €21.328,9 εκατ. στο διάστημα Ιανουάριος-Νοέμβριος 2019 σε €21.803,6 στο διάστημα Ιανουάριος-Νοέμβριος 2020, με την αύξησή τους να ανέρχεται σε 2,2%, δηλαδή €474,7 εκατ.

Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Νοέμβριος 2019/2020

(ποσά σε εκατ. €)

Ιαν-Νοε 20

Ιαν-Νοε 19

Διαφορά 20/19

ΕΤ 20/19

Εξαγωγές

27.713,7

30.958,0

-3.244,3

-10,5%

Εισαγωγές

44.140,9

51.303,0

-7.162,1

-14,0%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-16.427,2

-20.345,0

3.917,8

-19,3%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Σε ανοδική πορεία κινήθηκαν και τον Νοέμβριο οι εξαγωγές τροφίμων και χημικών προϊόντων με αποτέλεσμα στο διάστημα Ιανουάριος-Νοέμβριος 2020 να διαμορφωθούν τα μεν τρόφιμα σε €4.823,2 εκατ. (αύξηση €459,1 εκατ., δηλαδή 10,5%) και τα δε χημικά σε €4.572,0 εκατ. (αύξηση €840,8 εκατ., δηλαδή 22,5%). Αναφορικά με τους υπόλοιπους κλάδους, οι εξαγωγές ποτών και καπνών αυξήθηκαν κατά €48,4 εκατ., δηλαδή 7,0% και οι εξαγωγές λιπών και ελαίων κατά €140,2 εκατ., δηλαδή 38,5%.

Παρά την αύξησή τους κατά €32,3 εκατ., δηλαδή 8,3% τον Νοέμβριο (Πίνακας 5), οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων στο ενδεκάμηνο του 2020 κατέγραψαν μείωση κατά €212,6 εκατ., δηλαδή 4,5% με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν σε €4.487,7 εκατ. (Πίνακας 4). Αντίστοιχη πορεία στο διάστημα Ιανουάριος-Νοέμβριος 2020 κατέγραψαν οι εξαγωγές μηχανημάτων και οχημάτων (€14,4 εκατ., δηλαδή 0,5%), διαφόρων βιομηχανικών ειδών (€388,2 εκατ., δηλαδή 14,9%), πρώτων υλών (€206,6 εκατ., δηλαδή 15,6%) και μη ταξινομημένων προϊόντων (€71,0 εκατ., δηλαδή 14,8%).

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος-Νοέμβριος 2019/2020

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Ιαν-Νοε 20

Ιαν-Νοε 19

Διαφορά

ΕΤ 19/18

Πετρελαιοειδή

5.951,5

9.735,5

-3.784,0

-38,9%

Τρόφιμα

4.823,2

4.364,1

459,1

10,5%

Χημικά

4.572,0

3.731,2

840,8

22,5%

Βιομηχανικά

4.487,7

4.700,3

-212,6

-4,5%

Μηχ/τα-Οχήματα

2.892,9

2.907,3

-14,4

-0,5%

Διάφ. Βιομηχανικά

2.214,6

2.602,8

-388,2

-14,9%

Πρώτες Ύλες

1.116,5

1.323,1

-206,6

-15,6%

Ποτά-Καπνά

740,9

692,5

48,4

7,0%

Λίπη-Έλαια

504,4

364,2

140,2

38,5%

Μη ταξινομημένα

410,2

481,2

-71,0

-14,8%

Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή

21.762,4

21.166,7

595,7

2,8%

Σύνολο

27.713,9

30.902,2

-3.188,3

-10,3%


Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Νοέμβριος 2019/2020

Νοε 20

Νοε 19

Διαφορά 20/19

ΕΤ 19/18

Τρόφιμα

439,6

417,6

22,0

5,3%

Χημικά

428,2

316,6

111,6

35,2%

Βιομηχανικά

423,2

390,9

32,3

8,3%

Μηχ/τα-Οχήματα

273,0

284,1

-11,1

-3,9%

Διάφ. Βιομηχανικά

209,7

236,9

-27,2

-11,5%

Πρώτες Ύλες

147,1

180,2

-33,1

-18,4%

Ποτά-Καπνά

66,7

68,9

-2,2

-3,2%

Λίπη-Έλαια

62,6

42,0

20,6

49,0%

Μη ταξινομημένα

32,1

44,5

-12,4

-27,9%

Πετρελαιοειδή

542,9

730,6

-187,7

-25,7%

Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή

2.082,2

1.981,7

100,5

5,1%

Σύνολο

2.625,1

2.712,3

-87,2

-3,2%

ΣΧΕΤΙΚΑ