fbpxΣτασινός: Σε λειτουργία οι προσαρμογές του ηλεκτρονικού συστήματος δηλώσεων αυθαιρέτων του ΤΕΕ | Economistas.gr
Skip to main content

Στασινός: Σε λειτουργία οι προσαρμογές του ηλεκτρονικού συστήματος δηλώσεων αυθαιρέτων του ΤΕΕ

Στασινός: Σε λειτουργία οι προσαρμογές του ηλεκτρονικού συστήματος δηλώσεων αυθαιρέτων του ΤΕΕ
Φωτο: Eurokinissi

Το ΤΕΕ προσάρμοσε και έθεσε σε λειτουργία το ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα δηλώσεων αυθαιρέτων στις νέες προβλέψεις, που νομοθετήθηκαν με τον νόμο 4759/2020 για τη χωροταξία και την πολεοδομία, όπως έκανε γνωστό με σχετική ανακοίνωση ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Γιώργος Στασινός.

Οι αλλαγές αφορούν, κυρίως, τις περιπτώσεις της κατηγορίας 5 που μπορούν πλέον (μετά τη συνολική λήξη των προθεσμιών της κατηγορίας 5) κατ' εξαίρεση να ενταχθούν στις ρυθμίσεις του Ν4495 (ακίνητα σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, ακίνητα από κληρονομιά, ακίνητα ΕΤΑΔ, ακίνητα leasing, ακίνητα πλειστηριασμών) αλλά και την ένταξη στην κατηγορία 4 όπου εξακολουθεί να δίνεται η δυνατότητα δήλωσης κατασκευών με παραβίαση οικοδομικής γραμμής σε προκήπιο (με όρια). Επιπλέον το σύστημα προσαρμόστηκε σε ορισμένες λεκτικές και νομοθετικές αλλαγές που προβλέφθηκαν από το Ν4759.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος του ΤΕΕ υπέγραψε ήδη τη διαπιστωτική απόφαση έναρξης λειτουργίας των τροποποιήσεων του πληροφοριακού συστήματος και δήλωσε τα εξής:

«Η νομοθεσία για το δομημένο περιβάλλον αλλάζει συχνά τα τελευταία χρόνια, γεγονός που αποτελεί πρόκληση για όλους τους μηχανικούς. Το ΤΕΕ υποστηρίζει τόσο τους συναδέλφους μηχανικούς στη δουλειά τους όσο και την Πολιτεία, μέσα από τα πληροφοριακά του συστήματα. Αυτή η προσαρμογή για τα αυθαίρετα είναι σημαντική γιατί αλλάζουν στην πράξη οι κατηγορίες των δηλώσεων αυθαιρέτων, σύμφωνα με τις τελευταίες νομοθετικές αλλαγές. Ακόμη πιο σημαντική είναι η λειτουργία της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, που ήδη ξεκίνησε αλλά και της Ηλεκτρονικής Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών. Τα τρία αυτά συστήματα δίνουν για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη καταγραφή του δομημένου περιβάλλοντος στη χώρα μας. Η τριάδα αυτή των συστημάτων είναι μια τομή στην ιστορία των ακινήτων στη χώρα μας. Η μεγάλη μεταρρύθμιση στα ζητήματα δόμησης και γης θα ολοκληρωθεί με τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη, το Εθνικό Μητρώο Υποδομών και το Κεντρικό Σύστημα Αδειοδότησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων, που θα μπορούν, όλα, να διασυνδεθούν μεταξύ τους και να κάνουν πιο εύκολη τη ζωή και τη δουλειά όλων μας. Και αυτά προωθούνται από το ΤΕΕ. Είναι η ώρα να φροντίσει η Πολιτεία και για την κωδικοποίηση και απλούστευση της πολεοδομικής νομοθεσίας. Το ζητούμε και θα είμαστε αρωγοί».

Η ανακοίνωση του ΤΕΕ για τους χρήστες του πληροφοριακού συστήματος έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ Ν. 4495/2017

ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4759/2020

Το σύστημα δηλώσεων αυθαιρέτων ν. 4495/2017 ενημερώθηκε προκειμένου να εφαρμόζει τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν. 4759/2020. Για τον σκοπό αυτό έγιναν οι παρακάτω προσθήκες και τροποποιήσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα:

1. Ένταξη των ειδικών περιπτώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 128 του ν. 4759/2020 στην Κατηγορία 5 του άρθρου 96 του ν. 4495/2017.

Προστέθηκαν τα εξής δύο πεδία στην καρτέλα «Πρόσθετα Στοιχεία»:

- «Περίπτωση υπαγωγής στην κατ. 5 (αρθ. 128, Ν.4759/2020)» με επιλογές:

α. ακίνητα που αποκτώνται μέσω αναγκαστικού πλειστηριασμού,

β. ακίνητα που αποκτώνται κατόπιν κληρονομικής διαδοχής,

γ. ακίνητα που εκμισθώνονται με σύμβαση leasing μετά τη λύση/λήξη της,

δ. ακίνητα που μεταβιβάζονται στην Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε.,

ε. ακίνητα περιοχών κηρυγμένων το 2020 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

- «Ημερομηνία αναφοράς (αρθ. 128, Ν.4759/2020)», που αφορά τις περιπτώσεις α-δ του προηγούμενου πεδίου, και καταχωρίζεται η ημερομηνία τέλεσης του αντίστοιχου γεγονότος, από το οποίο εκκινεί η προθεσμία υπαγωγής.

Ακίνητα των περιπτώσεων α-δ:

- εντάσσονται στην Κατηγορία 5, εφόσον το παράβολο καταβληθεί εντός ενός έτους από την ημερομηνία αναφοράς,

- δυνατότητα ένταξης έχουν και ακίνητα με ημερομηνία αναφοράς από 9/12/2019 έως 9/12/2020, εφόσον το παράβολο καταβληθεί έως 9/12/2021,

- απαιτείται ανάρτηση σχετικού αρχείου στο πεδίο α/α 36, «Έγγραφο δικαιώματος υπαγωγής στο άρθρο 128 Ν.4759/2020».

Ακίνητα της περίπτωσης ε:

- εντάσσονται στην Κατηγορία 5, εφόσον το παράβολο καταβληθεί έως 9/12/2021,

- δεν λαμβάνουν τις προσαυξήσεις λόγω χρόνου υπαγωγής (περ. β΄- γ΄, παρ. 3 άρθρου 102 του ν. 4495/2017) στις Κατηγορίες 1 -5, εφόσον το παράβολο καταβληθεί έως 9/12/2021,

- λαμβάνουν τις προσαυξήσεις λόγω χρόνου υπαγωγής (περ. γ΄- στ΄, παρ. 3 άρθρου 102 του ν. 4495/2017) στις Κατηγορίες 1 -4, εφόσον το παράβολο καταβληθεί από 9/12/2021.

2. Ένταξη στην Κατηγορία 4 αυθαίρετων κατασκευών που βρίσκονται εντός προκηπίου έως είκοσι (20) εκατοστά.

Άρθηκε ο περιορισμός του συνδυασμού της Κατηγορίας 4 με το πεδίο «Παραβίαση Ο.Γ. σε προκήπιο» με τιμή < 20% της υποχρεωτικής πρασιάς.

3. Προσαρμογή στην παράγραφο 1 του άρθρου 106 του ν. 4495/2017, όπως τροποποιήθηκε.

Προστέθηκε νέο πεδίο αρχείου α/α 28, «Τεχνική έκθεση στατ. επάρκειας-αυτοτέλειας (αρθ. 106 § 1.α, ββ.ii & iii)», για τις περιπτώσεις ii και iii της υποπερ. ββ της παραγράφου 1.α του άρθρου 106.

4. Λεκτικές αναδιατυπώσεις.

Οι επιλογές «Σύννομο χωρίς έκδοση άδειας νομιμοποίησης (αρθ.106 § 1.α)», «Δικαιούχοι Κ.Ε.Α./Ελάχιστου Εγγυημ. Εισοδήματος» και «Δικαιούχοι Κ.Ε.Α./Ελάχιστου Εγγυημ. Εισοδήματος-έως 150 τμ» αναδιατυπώθηκαν ώστε να αντιστοιχούν στις τροποποιήσεις των σχετικών άρθρων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΕ: Πρακτικές άμεσης εφαρμογής για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια
ΤΕΕ: Πρακτικές άμεσης εφαρμογής για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ τόνισε ότι οι μηχανικοί και το Επιμελητήριο είναι δίπλα στην κυβέρνηση και την Πολιτεία προκειμένου να καταφέρουμε να ανακαινίσουμε το κτιριακό απόθεμα της χώρας.
ΤΕΕ: Πρακτικές άμεσης εφαρμογής για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια
ΤΕΕ: Να δοθούν νέες παρατάσεις για τα αυθαίρετα και τα αδήλωτα τετραγωνικά
ΤΕΕ: Να δοθούν νέες παρατάσεις για τα αυθαίρετα και τα αδήλωτα τετραγωνικά
Το ΥΠΕΣ ήδη ανακοίνωσε την κατάθεση τροπολογίας με την οποία δίνεται παράταση στην ισχύουσα προθεσμία για τα αδήλωτα τετραγωνικά, έως τις 31 Αυγούστου 2020.
ΤΕΕ: Να δοθούν νέες παρατάσεις για τα αυθαίρετα και τα αδήλωτα τετραγωνικά
ΤΕΕ: Ύστατη έκκληση για παράταση στις προθεσμίες αυθαιρέτων
ΤΕΕ: Ύστατη έκκληση για παράταση στις προθεσμίες αυθαιρέτων
Παραδείγματα των αδιεξόδων που δημιουργούνται δίνει το ΤΕΕ. Ζητεί παράταση τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους για τις προθεσμίες των νόμων 4495/2017 και 4178/2013 που λήγουν σήμερα.
ΤΕΕ: Ύστατη έκκληση για παράταση στις προθεσμίες αυθαιρέτων
Τέλος προθεσμίας για τα αυθαίρετα - Εκκλήσεις από ΤΕΕ και ΠΟΜΙΔΑ
Τέλος προθεσμίας για τα αυθαίρετα - Εκκλήσεις από ΤΕΕ και ΠΟΜΙΔΑ
Το ΥΠΕΝ προ ημερών προειδοποίησε ότι δεν συντρέχει λόγος για νέα παράταση για τα αυθαίρετα κατηγορίας 5, δηλαδή κτίρια με πολύ σοβαρές αυθαιρεσίες.
Τέλος προθεσμίας για τα αυθαίρετα - Εκκλήσεις από ΤΕΕ και ΠΟΜΙΔΑ