fbpxΜείωση ενοικίου: Σε 2 δόσεις η καταβολή του ποσού | Economistas.gr
Skip to main content

Μείωση ενοικίου: Σε 2 δόσεις η καταβολή του ποσού

Μείωση ενοικίου: Σε 2 δόσεις η καταβολή του ποσού
Φωτογραφία: Shutterstock

Διαδικασία σε δύο φάσεις, θα «τρέχει» εφεξής για τις αποζημιώσεις στους ιδιοκτήτες ακινήτων, που υπέστησαν «κούρεμα» μισθωμάτων ελέω πανδημίας τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με τη σχετική Απόφαση, η ΑΑΔΕ, μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής «Δήλωσης COVID» και εντός 30 ημερών, τις επεξεργάζεται με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, τις εγκρίνει ή αποστέλλει μήνυμα για την διόρθωσή τους ή τις απορρίπτει. Οι δικαιούχοι ενημερώνονται από την ΑΑΔΕ με μήνυμα στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει γνωστοποιηθεί στο Τaxisnet για την απόρριψη της «Δήλωσης Covid» ή για τις τυχόν ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν για τη διόρθωσή της.

Η καταβολή του ποσού στους δικαιούχους διενεργείται σε δύο κύκλους:

  • Ο πρώτος κύκλος ξεκινά δεκαπέντε ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής της «Δήλωσης Covid» και ολοκληρώνεται εντός 30 ημερών από την λήξη της παραπάνω προθεσμίας. Με δεδομένο ότι οι δηλώσεις για τα «κουρεμένα» ενοίκια του Ιανουαρίου μπορούν να υποβληθούν ως την 1η Μαρτίου, η καταβολή των αποζημιώσεων θα ξεκινήσει στις 15 Ιανουαρίου και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στις 31 Μαρτίου
  • Η έναρξη του 2ου κύκλου θα είναι η επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας λήξης του πρώτου κύκλου, δηλαδή εν προκειμένω η 1η Απριλίου και αφορά στις διορθωμένες «Δηλώσεις Covid». Η καταβολή των ποσών στους δικαιούχους διενεργείται σταδιακά.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι της αποζημίωσης

Η αποζημίωση τους δικαιούχους, που είναι φυσικά πρόσωπα ποσού, ανέρχεται στο 80% του συνολικού μισθώματος κάθε μήνα, ενώ για τα νομικά πρόσωπα ορίζεται στο 60%.

Δικαιούχοι είναι:

Οι εκμισθωτές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες
Οι υπεκμισθωτές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες
Οι κληρονόμοι εκμισθωτών και υπεκμισθωτών που έχουν αποβιώσει, οι οποίοι υποχρεούνται να υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. όπου υπάγεται ο κληρονομούμενος τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι έχουν καταστεί κληρονόμοι του αποβιώσαντος
Οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά. Η ειδικότερη διαδικασία καθώς και οι προϋποθέσεις καταβολής του ποσού της αποζημίωσης για τους εν λόγω δικαιούχους θα καθοριστούν, πάντως, με νεώτερη απόφαση.
Το ποσό της αποζημίωσης ΔΕΝ εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, ΔΕΝ υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, ΔΕΝ δεσμεύεται και ΔΕΝ συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα.

Κι άλλες επιχορηγήσεις αφορολόγητες

Πέρα από τις αποζημιώσεις για τα «κουρεμένα» ενοίκια και τις επιχορηγήσεις μέσω των Επιστρεπτέων, προστέθηκε μια ακόμα κατηγορία αφορολόγητων επιδοτήσεων.

Με το άρθρο 223 του νομοσχεδίου «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδομές» προβλέπεται το αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο, για την ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης, από το ΕΣΠΑ, δράσης «e-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος», για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2021.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μείωση ενοικίου: «Κούρεμα» 40% και για τα περίπτερα
Μείωση ενοικίου: «Κούρεμα» 40% και για τα περίπτερα
Με νέο ΦΕΚ που αφορά διορθώσεις σφαλμάτων στη σχετική απόφαση για τη μείωση ενοικίου, επισφραγίζεται ότι τα περίπτερα μπορούν να έχουν μείωση ενοικίου κατά 40%.
Μείωση ενοικίου: «Κούρεμα» 40% και για τα περίπτερα
ΠΟΜΙΔΑ: «Αγκάθι» τα ανείσπρακτα ενοίκια του 2020
ΠΟΜΙΔΑ: «Αγκάθι» τα ανείσπρακτα ενοίκια του 2020
Σύμφωνα με τον Στράτο Παραδιά, πρόεδρο της ΠΟΜΙΔΑ, οι ιδιοκτήτες που έχουν ανείσπρακτα ενοίκια, ενόψει υποβολής φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος, αδυνατούν πλήρως να τηρήσουν την ισχύουσα διαδικασία αναβολής φορολόγησης ανείσπρακτων ενοικίων, η οποία προϋποθέτει λειτουργούντα δικαστήρια και ανοικτές Δ.Ο.Υ. 
ΠΟΜΙΔΑ: «Αγκάθι» τα ανείσπρακτα ενοίκια του 2020
Μειώσεις ενοικίου: Διευκρινίσεις για τις αποζημιώσεις των ιδιοκτητών
Μειώσεις ενοικίου: Διευκρινίσεις για τις αποζημιώσεις των ιδιοκτητών
Διευκρινίσεις σχετικά με τις αποζημιώσεις των ιδιοκτητών για τα μειωμένα ενοίκια δίνει με νέα απόφαση του το υπουργείο Οικονομικών.
Μειώσεις ενοικίου: Διευκρινίσεις για τις αποζημιώσεις των ιδιοκτητών