Σχέδιο Στουρνάρα: «Μαγνήτης» για Ιταλία, Ισπανία και Κύπρο

Φωτογραφία: Shutterstock

Αναλυτική ενημέρωση για το σχέδιο της Τράπεζας της Ελλάδος, για την μείωση των κόκκινων δανείων, έχουν ζητήσει οι εποπτικές αρχές της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Κύπρου, γεγονός δηλωτικό της εξαιρετικά θετικής ανταπόκρισης του Ευρωσυστήματος στο σχέδιο της ΤτΕ.

Ήδη συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες στη Φρανκφούρτη ξεπέρασαν τις προσδοκίες των επιτελών της ΤτΕ που μετείχαν στις παρουσιάσεις, και το σχέδιο φαίνεται ότι έχει κερδίσει την θετική γνώμη και του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού.

Αν και ο πυρήνας του Σχεδίου της ΤτΕ είναι η δραστική μείωση του μεγάλου αποθέματος των κόκκινων δανείων ωστόσο η δημιουργική αξιοποίηση, προς στην κατεύθυνση αυτή, του αναβαλλόμενου φόρου είναι το σημείο που έχει τραβήξει την ισχυρή προσοχή των Ευρωπαίων εταίρων.

Το ζήτημα του αναβαλλομένου φόρου, ένα έκτακτο μέτρο που υιοθετήθηκε για την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης των τραπεζών, αποτελεί κακό πονοκέφαλο για την ΕΚΤ και αναζητούνται τρόποι για την μείωση της συμμετοχής του στα εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών.

Σήμερα περίπου το 30% των εποπτικών κεφαλαίων των τραπεζών σε Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία αποτελούνται από αναβαλλόμενο φόρο ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την Ελλάδα φτάνει το 55%.

Η μεγάλη συμμετοχή του αναβαλλόμενου φόρου δημιουργεί σοβαρές παρενέργειες καθώς οι επενδυτές θεωρούν ότι τα εν λόγω κεφάλαια - δηλαδή η προσμέτρηση ως κεφάλαια μελλοντικών φόρων που δεν θα καταβάλουν οι τράπεζες – θεωρούνται χαμηλής ποιότητας ενώ στην περίπτωση της Ελλάδος η μετατροπή του αναβαλλόμενου φόρου σε κεφάλαιο μπορεί να οδηγήσει στην έκδοση νέων μετοχών υπέρ του ελληνικού δημοσίου, οδηγώντας σε απομείωση (dilution) τους μετόχους των τραπεζών.

Το σχέδιο της ΤτΕ

Το σημείο που κάνει τη μεγάλη διαφορά στο σχέδιο της ΤτΕ είναι ότι αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τόσο το ζήτημα των «κόκκινων» δανείων όσο και του αναβαλλόμενου φόρου.

Σύμφωνα με το σχέδιο ένα μεγάλο μέρος «κόκκινων» δανείων και αναβαλλόμενου φόρου θα μεταφερθούν σε ειδικό όχημα «καθαρίζοντας» τους τραπεζικούς ισολογισμούς από τα μεγάλα αυτά προβλήματα. Το ελληνικό δημόσιο σε αντάλλαγμα για την μεταφορά του αναβαλλόμενου φόρου στο ειδικό όχημα θα λάβει τμήμα των ειδικών ομολόγων που θα εκδοθούν και τα οποία θα αποδίδουν στους επενδυτές ως τόκο τα έσοδα από την ανάκτηση των «κόκκινων» δανείων.

Το σχέδιο έχουν δεχθεί ιδιαίτερα θετικά στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς, της Alpha Bank, της Eurobank και της Εθνικής Τράπεζας.

ΣΧΕΤΙΚΑ