fbpxΖαββός: Πέντε άξονες των μεταρρυθμίσεων στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα | Economistas.gr
Skip to main content

Ζαββός: Πέντε άξονες των μεταρρυθμίσεων στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα

Ζαββός: Πέντε άξονες των μεταρρυθμίσεων στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα
Ο Γιώργος Ζαββός/ Φωτογραφία INTIME NEWS

Διαδικτυακή συνάντηση που οργάνωσε η Πρεσβεία της Πορτογαλίας, η οποία αυτήν την περίοδο έχει την  Προεδρία της Ε.Ε., με τους Πρέσβεις των Κρατών  – μελών της Ε.Ε. και τους οικονομικούς ακολούθους τους για την παρουσίαση των μεταρρυθμίσεων στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, είχε χθες ο αρμόδιος Υφυπουργός Οικονομικών, κ. Γιώργος Ζαββός.

Η ανάγκη ενός υγιούς και ανταγωνιστικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, το οποίο θα λειτουργήσει διαμεσολαβητικά για τη βέλτιστη απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος πανευρωπαϊκά. Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώθηκε, για πρώτη φορά, και η συνάντηση του Έλληνα Υφυπουργού, αρμόδιου για τον χρηματοπιστωτικό τομέα, με τους Πρεσβευτές των 27 Κρατών – μελών. Τη συνάντηση συντόνισε η Πρέσβειρα της Πορτογαλίας, κα. Helena Paiva.

Παρουσιάζοντας τις μεταρρυθμίσεις στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, ο αρμόδιος Υφυπουργός Οικονομικών κ. Γ. Ζαββός αναφέρθηκε σε 5 άξονες:

  1. Σημαντική μείωση του αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων μέσω του Ελληνικού Σχήματος Κρατικών Εγγυήσεων «Ηρακλής». 
  2. Μεταρρύθμιση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ώστε να μπορεί να συμμετέχει σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών και να καταρτίσει τη στρατηγική εξόδου του από τις ελληνικές τράπεζες. 
  3. Εκσυγχρονισμός της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς, με ψήφιση του νόμου για την εταιρική διακυβέρνηση των εισηγμένων εταιρειών, αναβάθμιση του θεσμικού πλαισίου, κίνητρα για τους επενδυτές και προσανατολισμό στα κριτήρια ESG για τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως υπαγορεύονται και από τους άξονες του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας.
  4. Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου για την πρόληψη και καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, με τη θέσπιση, μεταξύ άλλων, του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων. Σημειώνεται ότι η Ελλάδα είναι μεταξύ των 8 χωρών παγκοσμίως με την υψηλότερη αξιολόγηση από τη Διεθνή Ομάδα Χρηματοπιστωτικής Δράσης (Financial Action Task Force, FATF).
  5. Μόχλευση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας. Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» στοχεύει στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της ελληνικής οικονομίας και των οργανισμών προς μία οικονομία εξωστρεφή, ανταγωνιστική, πράσινη και ψηφιακή, η οποία θα ενισχύσει το ελληνικό ΑΕΠ κατά 7% μέχρι το 2026, προσβλέπει σε αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων κατά 20% και δημιουργία 180.000 νέων θέσεων εργασίας.

Σημείο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους Ευρωπαίους Πρέσβεις ήταν η ψηφιοποίηση τόσο του κράτους, όσο και των τραπεζών. Ο κ. Ζαββός αναφέρθηκε στην ψηφιοποίηση της ελληνικής διοίκησης και ιδιαίτερα αυτής που αφορά τη φορολογική πολιτική. Επίσης υπογράμμισε τη μεγάλη πρόοδο που έχουν κάνει κατά τη διάρκεια της πανδημίας οι ελληνικές τράπεζες με τη ραγδαία ψηφιοποίηση των συναλλαγών τους προς εξυπηρέτηση των πελατών τους.

Στο σκέλος της ψηφιοποίησης του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος και των μεταρρυθμίσεων που θα χρηματοδοτηθούν από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, ο κ. Ζαββός ανέφερε τη δημιουργία ενός Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων (Central Credit Registry), την ψηφιοποίηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την ενίσχυση των τεχνολογικών υποδομών για τη μεγαλύτερη συνεργασία των αρχών για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος και την υλοποίηση στρατηγικής για τον χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό.

Ενισχυμένος ο ρόλος του τραπεζικού συστήματος

Όπως τόνισε ο κ. Ζαββός, οι ελληνικές τράπεζες δεν αποτελούν πλέον μέρος του προβλήματος, αλλά τη λύση του και μπορούν να ατενίζουν με αυτοπεποίθηση τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που ανοίγει το NextGeneration EU. Ο ρόλος τους θα είναι κρίσιμος για τη διοχέτευση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας στην πραγματική οικονομία και θα αποτελέσουν καταλύτη για τον μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου, με στροφή στις πράσινες χρηματοδοτήσεις και την ψηφιακή μετάβαση.

Η πολύ βελτιωμένη θέση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος αποτυπώνεται κυρίως στην εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών, στις οποίες οι ελληνικές τράπεζες έχουν πλέον άνετη πρόσβαση, όπως αποδεικνύουν η πρόσφατη επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, η σχεδιαζόμενη αύξηση κεφαλαίου της Alpha Bank, αλλά και οι ομολογιακές εκδόσεις των τραπεζών.

Ο κ. Ζαββός επεσήμανε την ικανοποιητική κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών τραπεζών (δείκτης Common Equity Tier 1 και Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας, σε ενοποιημένη βάση, στο 14,6% and 16,3% αντίστοιχα, στο τέλος Σεπτεμβρίου 2020) και τη βελτίωση της ρευστότητας με αύξηση των καταθέσεων κατά 24 δισ. ευρώ από τις αρχές του 2020.

Αναφέρθηκε επίσης στην αύξηση της πιστωτικής επέκτασης, στα μέτρα στήριξης της Οικονομίας από πλευράς Κυβέρνησης, τα οποία για το 2020 και 2021 ανέρχονται σε 39 δις. ευρώ (περισσότερο από το ¼ του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος), αλλά και στις ευοίωνες προοπτικές που διαμορφώνονται για την ελληνική οικονομία, με αναμενόμενη αύξηση του ΑΕΠ 4% το 2020 και 6% το 2022, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αναλυτική παρουσίαση έγινε για τη λειτουργία του «Ηρακλή» μέσω του οποίου οι ελληνικές τράπεζες μείωσαν ήδη τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματά τους κατά 32 δισ. ευρώ (περίοδος Δεκεμβρίου 2019 – Απριλίου 2021). Στη δεύτερη περίοδο του Σχήματος (Απρίλιος 2021 – Οκτώβριος 2022) ο «Ηρακλής» θα αναλάβει την εκκαθάριση επιπλέον 32 δισ. ευρώ μη εξυπηρετούμενων δανείων, με στόχο και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, μονοψήφιο δείκτη ΜΕΔ που θα συγκλίνει με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο στα τέλη του 2022. 

Όπως αναφέρθηκε, ο «Ηρακλής» αποτελεί μία αποτελεσματική λύση της αγοράς, χωρίς καμία επιβάρυνση για τον Έλληνα φορολογούμενο, η οποία αποδείχθηκε ιδιαίτερα ανθεκτική και εν μέσω της κρίσης του Covid-19. Έχει την αποδοχή ευρωπαϊκών θεσμών και τραπεζών και προσελκύει επενδυτές, απελευθερώνει κεφάλαια και ενισχύει τη δυνατότητα των τραπεζών για μεγαλύτερη χρηματοδότηση της οικονομίας, ενώ εμβαθύνει τη δευτερογενή αγορά NPLs και έχει θετικό αντίκτυπο στην κεφαλαιαγορά.

Τονίστηκε ότι οι κρατικές εγγυήσεις που συνοδεύουν τον «Ηρακλή» είναι από τις πλέον ασφαλείς, καθώς:

  • συνοδεύουν μόνο το τμήμα των τιτλοποιήσεων υψηλής διασφάλισης (senior note, το οποίο φέρει πιστοληπτική αξιολόγηση τουλάχιστον ΒΒ-, από αναγνωρισμένο από την ΕΚΤ οίκο αξιολόγησης),
  • ενεργοποιούνται μόνο εφόσον έχει πωληθεί σε επενδυτές το 50% +1 των τίτλων χαμηλής διαβάθμισης (junior note) και επαρκές ποσό των τίτλων μεσαίας/χαμηλής διαβάθμισης (mezzanine/junior) ώστε να επιτυγχάνεται η απο-αναγνώριση των τιτλοποιημένων απαιτήσεων από τους ισολογισμούς των τραπεζών,
  • ακόμη και στο ελάχιστα πιθανό σενάριο κατάπτωσης της κρατικής εγγύησης, ο κίνδυνος έχει τιμολογηθεί ήδη στην προμήθεια που καταβάλλουν οι τράπεζες στο Ελληνικό Δημόσιο για την ένταξη των τιτλοποιήσεών τους στον «Ηρακλή»,
  • έχει συσταθεί και λειτουργεί ειδική Επιτροπή Παρακολούθησης των τιτλοποιήσεων (Monitoring Committee) και των ανακτήσεων που καταγράφονται από τη διαχείρισή τους.

Ο κ. Ζαββός αναφέρθηκε επίσης στην ολοκλήρωση του νέου πτωχευτικού νομοθετικού πλαισίου, το οποίο θα εφαρμόζεται πλήρως από την 1η Ιουνίου 2021, ενισχύοντας περαιτέρω την εύρυθμη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος. 

Σημειώνεται ότι το θέμα των «κόκκινων» δανείων βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των 27 Πρεσβευτών, καθώς πρόκειται για ζήτημα που αφορά όλες τις χώρες της Ε.Ε. μετά την κρίση του Covid-19. Ερωτώμενος σχετικά για τις ελληνικές τράπεζες, ο αρμόδιος Υφυπουργός Οικονομικών κ. Ζαββός απάντησε ότι με βάση όλες τις πρόσφατες ενδείξεις των ιδίων των τραπεζών, τα νέα ΜΕΔ της κρίσης αναμένεται ότι θα είναι απολύτως διαχειρίσιμα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ζαββός: Οι ελληνικές τράπεζες μπορούν προσφεύγουν στις διεθνείς κεφαλαιαγορές
Ζαββός: Οι ελληνικές τράπεζες μπορούν προσφεύγουν στις διεθνείς κεφαλαιαγορές
Οι ελληνικές τράπεζες μπορούν να αντιμετωπίζουν πια με πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη το μέλλον και ιδιαίτερα να προσφεύγουν στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, δήλωσε ο Υφυπουργός Οικονομικών
Ζαββός: Οι ελληνικές τράπεζες μπορούν προσφεύγουν στις διεθνείς κεφαλαιαγορές
50 εκατομμύρια ευρώ από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του Daniel
50 εκατομμύρια ευρώ από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του Daniel
Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κωστής Χατζηδάκης, συναντήθηκε την Τετάρτη (13/9) με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών κ. Βασίλη Ράπανο και την γενική διευθύντρια της Ένωσης κα Χαρούλα Απαλαγάκη. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η συνεισφορά των τραπεζών στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων και την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε η κακοκαιρία Daniel.
50 εκατομμύρια ευρώ από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του Daniel
Παράταση 2 έως 6 μηνών και αναστολή καταβολής φορολογικών οφειλών πληγέντων από φυσικές καταστροφές
Παράταση 2 έως 6 μηνών και αναστολή καταβολής φορολογικών οφειλών πληγέντων από φυσικές καταστροφές
Στο πλαίσιο της πολύπλευρης αρωγής την οποία παρέχει η Κυβέρνηση προς τους κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν από τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές, ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Χάρης Θεοχάρης προχώρησε σε έκτακτες τροποποιήσεις προηγούμενων αποφάσεων.
Παράταση 2 έως 6 μηνών και αναστολή καταβολής φορολογικών οφειλών πληγέντων από φυσικές καταστροφές
Τέσσερις άξονες πρωτοβουλιών σε νέα μέτρα στήριξης εξήγγειλε ο Κ. Χατζηδάκης
Τέσσερις άξονες πρωτοβουλιών σε νέα μέτρα στήριξης εξήγγειλε ο Κ. Χατζηδάκης
Σε τέσσερις άξονες εντάσσονται οι πρωτοβουλίες που θα αναλάβει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών το επόμενο διάστημα, σε εξειδίκευση των ανακοινώσεων του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, όπως ανακοίνωσαν σε συνέντευξη Τύπου, ο υπουργός Κωστής Χατζηδάκης και οι υφυπουργοί Χάρης Θεοχάρης και Θάνος Πετραλιάς.
Τέσσερις άξονες πρωτοβουλιών σε νέα μέτρα στήριξης εξήγγειλε ο Κ. Χατζηδάκης
Στήριξη των πολιτών με τήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας
Στήριξη των πολιτών με τήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας
Δώδεκα ερωτήσεις και απαντήσεις για τις μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση εισοδημάτων, την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και το τραπεζικό σύστημα.
Στήριξη των πολιτών με τήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας
Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιανουαρίου - Αυγούστου 2023: Πρωτογενές πλεόνασμα 5,6 δισ ευρώ, έναντι στόχου για 2,3 δισ. ευρώ
Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιανουαρίου - Αυγούστου 2023: Πρωτογενές πλεόνασμα 5,6 δισ ευρώ, έναντι στόχου για 2,3 δισ. ευρώ
Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,596 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 2,314 δισ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 19 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2022, παρουσιάζει ο κρατικός προϋπολογισμός την περίοδο του Ιανουαρίου - Αυγούστου 2023, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Οικονομικών.
Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιανουαρίου - Αυγούστου 2023: Πρωτογενές πλεόνασμα 5,6 δισ ευρώ, έναντι στόχου για 2,3 δισ. ευρώ