fbpxΑνοίγουν οι κρουνοί του κοινοτικού χρήματος | Economistas.gr
Skip to main content

Ανοίγουν οι κρουνοί του κοινοτικού χρήματος

Ανοίγουν οι κρουνοί του κοινοτικού χρήματος
Φωτογραφία: Shutterstock

Περί τα 90 δισ. ευρώ περιμένει η Ελλάδα μέσα στα επόμενα χρόνια από την Ευρώπη και όπως αποτυπώνεται στο Μεσοπρόθεσμο Σχέδιο, αυτοί οι πόροι είναι το «κλειδί» για να γυρίσει η χώρα σελίδα.

Τα αποκαλυπτήρια του νέου ΕΣΠΑ είναι εντυπωσιακά, καθώς έρχονται να «κουμπώσουν» με τις λεπτομέρειες για τα έργα και τις μεταρρυθμίσεις που φέρνουν από το Ταμείο Ανάκαμψης 30,5 δις ευρώ. Οι πόροι που θα κατανεμηθούν στην Ελλάδα από την Πολιτική Συνοχής για την περίοδο 2021-2027  ανέρχονται στα 21,1 δισ. ευρώ και θα οδηγήσουν σε 26,7 δισ. ευρώ συνολικούς επενδυτικούς πόρους, αυξημένους κατά 7% σε σχέση με την αντίστοιχη κατανομή της περιόδου 2014-2020!

Από αυτά, 10,8 δισ. ευρώ θα δοθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), 5,6 δισ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), 3 δισ. ευρώ από  το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), 1,4 από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ), 0,37 δισ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ), 0,8 δισ. ευρώ από τον Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» και 0,1 δισ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (ΕΕΣ). Επίσης, το 1/3 των πόρων αυτών, ήτοι 8,2 δισ. ευρώ, θα κατευθυνθούν στα 13 Περιφερειακά Προγράμματα, σε μια προσπάθεια να αντιστραφεί το βαρύ αποτύπωμα της κρίσης και της έντασης των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, ενισχύοντας τη χρηματοδότησή τους από 17% έως 85%.


Το ΕΣΠΑ 2021 – 2027 θα περιλάβει:


9 Τομεακά Προγράμματα και ειδικότερα τα Προγράμματα: 1) Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία, 2) Ψηφιακός Μετασχηματισμός, 3) Περιβάλλον – Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή, 4) Υποδομές Μεταφορών, 5) Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού-Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, 6) Πολιτική Προστασία, 7) Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, 8) Αλιεία και Θάλασσα και 9) Τεχνική Βοήθεια.  
13 Περιφερειακά Προγράμματα, ένα για κάθε Περιφέρεια της χώρας
13 Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας.


 Οι βασικές προτεραιότητες στους πέντε Στόχους Πολιτικής είναι:


- Στόχος Πολιτικής 1 (Ψηφιακός μετασχηματισμός): μετασχηματισμός του δημόσιου τομέα, Βιομηχανία 4.0, clusters μικρομεσαίων επιχειρήσεων, βελτίωση δεξιοτήτων των εργαζομένων, μηχανισμοί στήριξης μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

- Στόχος Πολιτικής 2 (Πράσινη οικονομία): κυκλική οικονομία, πολιτική προστασία και διαχείριση φυσικών καταστροφών, ορθολογική διαχείριση υδατικών πόρων, προστασία βιοποικιλότητας, προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ηλεκτροκίνηση και καθαρές μεταφορές, αντιμετώπιση ενεργειακής φτώχειας.

- Στόχος Πολιτικής 3 (Υποδομές μεταφορών): βιώσιμες, «έξυπνες» και πολυτροπικές υποδομές μεταφορών (δρόμοι, λιμάνια, σιδηρόδρομοι), ανανέωση στόλου μέσων μεταφοράς.

- Στόχος Πολιτικής 4 (Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων): ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, δημόσια υγεία, ψυχική υγεία, κοινωνική ένταξη.

- Στόχος Πολιτικής 5 (Χωρικές επενδύσεις): χωρικές επενδύσεις σε αστικές, αγροτικές, νησιωτικές και ορεινές περιοχές. Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (για την απεξάρτηση από τον λιγνίτη στις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, τη Μεγαλόπολη και τα νησιά).

screenshot_20210624-005559.jpg


Από την άλλη πλευρά, το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» επιδιώκει την αλλαγή του οικονομικού και θεσμικού μοντέλου της χώρας. Σε αυτό το πλαίσιο, περιλαμβάνει  πλήθος φιλόδοξων μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που αποσκοπούν στη στροφή προς ένα οικονομικό μοντέλο περισσότερο εξωστρεφές, ανταγωνιστικό και πράσινο, προς ένα κράτος πιο αποτελεσματικό, με λιγότερη γραφειοκρατία , ψηφιακά αναβαθμισμένο, με δραστικά μειωμένη παραοικονομία, με φορολογικό σύστημα φιλικό προς την ανάπτυξη και ένα ανθεκτικότερο κοινωνικό δίκτυο προστασίας.


Το Σχέδιο επιδιώκει το συνολικό ποσό των επενδυτικών πόρων που θα κινητοποιηθούν από τον ιδιωτικό τομέα να προσεγγίσει τα 59 δισ. ευρώ, ποσό διπλάσιο από το αντίστοιχο κονδύλι που θα εκταμιευθεί από το Ταμείο  Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δηλαδή από τα 17,8 δις των επιχορηγήσεων και τα 12,7 δις δανείων.


Επειδή, όμως, η διαδικασία των εκταμιεύσεων είναι εξαιρετικά απαιτητική και με νωπό το όχι και τόσο μακρινό παρελθόν των αστοχιών στις απορροφήσεις ευρωπαϊκών πόρων, η Αθήνα έκανε ένα… κόλπο για να αποφύγει τις δυσάρεστες εκπλήξεις. Για λόγους ασφάλειας απορρόφησης, το 2026 έχει αφεθεί με μηδενικούς στόχους απορρόφησης επιχορηγήσεων και με το 50% των στόχων απορρόφησης δανείων σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, ώστε οι όποιες καθυστερήσεις από γεγονότα που δεν μπορεί να ελέγξουν οι αναθέτουσες αρχές (π.χ. δικαστικές προσφυγές, δικαστικές αποφάσεις απαλλοτρίωσης, ανεύρεση νέων αρχαιολογικών ευρημάτων αλλαγές στις συνθήκες των εθνικών ή διεθνών αγορών που επηρεάζουν τις ιδιωτικές επενδύσεις κ.λπ.), να μπορούν να αντιμετωπιστούν χωρίς τελική απώλεια πόρων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ανησυχητική έρευνα του ΔΝΤ για τα μέτρα στήριξης
Ανησυχητική έρευνα του ΔΝΤ για τα μέτρα στήριξης
Από την έρευνα που πραγματοποίησαν τεχνοκράτες προκύπτει πως οικονομίες και χώρες με γηρασμένο πληθυσμό και αυξημένο Χρέος θα ωφεληθούν λίγο από τα μέτρα για τον κορωνοϊό.
Ανησυχητική έρευνα του ΔΝΤ για τα μέτρα στήριξης
Ξεκινά η «μάχη» για τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης
Ξεκινά η «μάχη» για τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης
Σε εκκρεμότητα η ψήφιση στο Ευρωκοινοβούλιο και στα κράτη- Οι αγορές «βλέπουν» κόντρες για τους δημοσιονομικούς κανόνες την Άνοιξη- Ενδεχόμενο νέο lockdown θα φέρει τα πάνω κάτω στο σχεδιασμό
Ξεκινά η «μάχη» για τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης
«Γκάζια» για το Σχέδιο Ανάκαμψης
«Γκάζια» για το Σχέδιο Ανάκαμψης
Η επιστροφή του κορωνοϊού σκιάζει τα σφιχτά χρονοδιαγράμματα- Μετά (;) την υποβολή του Σχεδίου στις Βρυξέλλες η δημόσια διαβούλευση
«Γκάζια» για το Σχέδιο Ανάκαμψης