El Dorado η Β. Μακεδονία για τους Έλληνες κατασκευαστές;

Φωτογραφία: Shutterstock

Η παρουσία κατασκευαστικών Ομίλων ελληνικών συμφερόντων στη γείτονα είναι έντονη, ωστόσο φαίνεται ότι μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω, αν λάβει κανείς υπόψιν την πρόσφατη αναθεώρηση του κρατικού προϋπολογισμού, όπου η Κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας πρότεινε την αύξηση των κεφαλαιουχικών εξόδων κατά 27%, σε συνολικά 500 εκατ. ευρώ για ολόκληρο το έτος.

Σημειωτέτον ότι σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της χώρας, στο πλαίσιο του νέου μεσοπρόθεσμου Στρατηγικού Σχεδίου της στον τομέα του χρηματοπιστωτικού συστήματος θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη στήριξη της χρηματοδότησης των λεγόμενων «πράσινων» έργων, τα οποία θα βοηθήσουν στη διαδικασία μετασχηματισμού της οικονομίας. Επισημαίνεται δε ότι, το τραπεζικό σύστημα στη χώρα είναι σχετικά σταθερό και με επαρκή κεφαλαιοποίηση, στοιχεία τα οποία παραμένουν ευνοϊκά, ενώ η πιστωτική στήριξη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις συνεχίζεται με σταθερή ανάπτυξη περίπου 6%.

Το ειδικό ενημερωτικό δελτίο του Γραφείου Οικονομικών κι Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας είναι άκρως κατατοπιστικό για τις προοπτικές ενίσχυσης των ελληνικών κατασκευαστικών Ομίλων στη γείτονα. Αρκεί να αναφέρει κανείς ότι ο κατασκευαστικός κλάδος στη Βόρεια Μακεδονία αντιπροσωπεύει το 5-8% του ετήσιου ΑΕΠ για πάνω από μια δεκαετία. Ειδικότερα, το 2019, ο κατασκευαστικός κλάδος συμμετείχε με 5,4% στο ΑΕΠ της χώρας, με 100 εκατ. ευρώ στον κρατικό προϋπολογισμό με βάση τους φόρους και αποτελούσε το 6,9% του αριθμού των ενεργών επιχειρηματικών οντοτήτων και περίπου το 7% του συνολικού αριθμού των εργαζομένων (περίπου 54.000).

Ποια είναι τα στοιχεία που υποδηλώνουν ότι η γειτονική χώρα μπορεί να γίνει το… El Dorado (και) για τους Έλληνες κατασκευαστές;

  • Τα κτήρια είναι ενεργειακά ανεπαρκή και χρειάζονται σχετικά μεγάλο χρόνο για την κατασκευή τους. Σε πολλές περιπτώσεις απαιτείται νέα κατασκευή για την ικανοποίηση των αυστηρών αντισεισμικών προδιαγραφών κατασκευής, ιδίως στα Σκόπια, που αποτελεί την πιο ενεργή σεισμική ζώνη της χώρας.
  • Ο τομέας των υποδομών στη χώρα επιδέχεται βελτιώσεων, κυρίως ως προς τις οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές, καθώς και τις υποδομές στον τομέα της ενέργειας.
  • Στο βαθμό που η χώρα επιδιώκει την τοποθέτησή της στην παγκόσμια αγορά τουρισμού, οι τουριστικές υποδομές αποτελούν έναν ακόμη τομέα στον οποίο δημιουργούνται επιχειρηματικές ευκαιρίες και προκλήσεις.


Σημαντικά κίνητρα, μεταξύ άλλων, για την προσέλκυση ξένων επενδυτικών κεφαλαίων στη Βόρεια Μακεδονία είναι η δημιουργία ειδικού ταμείου χρηματοδότησης ιδίων κεφαλαίων που προβλέπεται στο πλαίσιο του Σχεδίου Οικονομικής Ανάπτυξης της Κυβέρνησης. Περαιτέρω, προβλέπεται αύξηση των δημόσιων επενδύσεων στα 2,2 δισ. ευρώ και σχεδιασμός για προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων πάνω από 1,2 δισ. ευρώ. Οι εγχώριες και ξένες επενδύσεις θα υποστηριχθούν με 600 εκατ. ευρώ από κρατικά και ευρωπαϊκά κονδύλια. Η άμεση υποστήριξη των εγχώριων εταιρειών, με εξαγωγικό προσανατολισμό, θα πραγματοποιηθεί μέσω του Σχεδίου Οικονομικής Ανάπτυξης και του Νόμου περί Χρηματοοικονομικής Υποστήριξης των Επενδύσεων, με προκαταβολή χρηματοδότησης σε ποσοστό 10% έως 15% της προβλεπόμενης επένδυσης για καινοτόμα τεχνολογική ανάπτυξη.

Ως προς την προσέλκυση των ξένων επενδύσεων, σύμφωνα με τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης, σημειώνονται τα ακόλουθα έργα προτεραιότητας: αεριοποίηση, υποδομές, δημιουργία (κατασκευή) περιφερειακού επιταχυντή (accelerator) για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, επιστημονικού και τεχνολογικού πάρκου και περιφερειακού κέντρου για την ιατρική έρευνα και ανάπτυξη. Σημειώνεται επίσης ότι, η εδώ Κυβέρνηση τοποθετεί μεταξύ των προτεραιοτήτων της εθνικής στρατηγικής μεταφορών τη δημιουργία ανταγωνιστικών και ασφαλών διαδρομών διαμετακόμισης, που διέρχονται από το έδαφός της, ώστε να εκμεταλλευτεί το πλεονέκτημά της, σε σύγκριση με πολύ μεγαλύτερες θαλάσσιες διαδρομές και να μπορέσει να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στις εμπορευματικές μεταφορές της Ν.Α Ευρώπης.

ΣΧΕΤΙΚΑ