Δραγασάκης: Παράταση ενός έτους στον εξωδικαστικό

NEWSROOM
Δραγασάκης: Παράταση ενός έτους στον εξωδικαστικό
Φωτογραφία: Eurokinissi

Τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης για την υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής κατέθεσε στη Βουλή, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γιάννης Δραγασάκης.

Όπως ειδικότερα προκύπτει από τον κατάλογο των νομοθετικών πρωτοβουλιών που κατατέθηκε στη Βουλή στο πλαίσιο της συζήτησης του προϋπολογισμού:

1. Παρατείνεται για ένα χρόνο η λειτουργία του εξωδικαστικού μηχανισμού ενώ προχωρούν και περαιτέρω βελτιώσεις του. Ανάμεσα στις άλλες ρυθμίσεις:

- Δίνεται η δυνατότητα σε εμπόρους -στους οποίους η πολυμερής διαδικασία αποτυγχάνει λόγω μη συμμετοχής τόσων ιδιωτών πιστωτών, ώστε να μην επιτυγχάνεται απαρτία- να ρυθμίσουν διμερώς τις οφειλές τους προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ, με τους ίδιους όρους όπως και οι ελεύθεροι επαγγελματίες.

- Επεκτείνεται η απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών (το όριο των συνολικών οφειλών αυξάνεται από τις 50.000 στις 300.000 ευρώ).

- Η βελτίωση και παράταση του εξωδικαστικού αναμένεται να κατατεθεί ως τροπολογία στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής με τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» και να ψηφιστεί εντός του έτους.

2. Προωθείται διάταξη για τη δημιουργία Δικτύου Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Μετασχηματισμού Επιχειρήσεων με το οποίο προχωρά πιο εξειδικευμένη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σε συνεργασία με τα επιμελητήρια και τους κοινωνικούς εταίρους η δομή αυτή θα απευθύνεται σε ΜΜΕ που επιδιώκουν την περαιτέρω ανάπτυξή τους ή και το μετασχηματισμό τους.

- Η διάταξη αυτή περιέχεται στο σ/ν «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» που θα κατατεθεί στη Βουλή στις αρχές Ιανουαρίου.

3. Είναι σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου «για την προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων». Με τη νομοθετική αυτή πρωτοβουλία δημιουργείται πλαίσιο για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων που θα λειτουργούν στην κατεύθυνση της αναβάθμισης της ελληνικής οικονομίας όπως αυτή καθορίζεται στην Εθνική Στρατηγική για την Ανάπτυξη, με στόχο την αύξηση της απασχόλησης.

Το σχέδιο νόμου κινείται συγχρόνως σε δύο άξονες: Πρώτον, στη δημιουργία ενός πλαισίου πιο ελκυστικού και αποτελεσματικού για τους επενδυτές σε σχέση με το υφιστάμενο, προσφέροντας ένα μεγάλο εύρος ωφελημάτων, ταυτόχρονα με μια ασφαλή, διαφανή, αλλά και ταχεία διαδικασία. Παράλληλα, διασφαλίζει καλύτερα το δημόσιο συμφέρον, αποκτώντας συγκεκριμένη στόχευση, προσελκύοντας επενδύσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας και εξασφαλίζοντας τη μεγαλύτερη δυνατή διάχυση των ωφελειών από την υλοποίηση των επενδύσεων (αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή τον Φεβρουάριο του 2019).

4. Με το Σχέδιο Νόμου για μικροπιστώσεις που συντάχθηκε από ΥΠΟΙΚ και ΥΠΟΙΑΝ με στόχο τη ρευστότητα στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και αυτούς που είναι αποκλεισμένοι από το τραπεζικό σύστημα.

- Έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία του και αναμένεται να αναρτηθεί από το ΥΠΟΙΚ σε δημόσια διαβούλευση εντός του έτους.

5. Σχέδιο νόμου για Δημιουργία Αναπτυξιακής Τράπεζας (θα ολοκληρωθεί εντός του έτους η επεξεργασία του σχεδίου νόμου και αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση τον Ιανουάριο του 2019).

Για την αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου του ΠΔΕ το οποίο χρονολογείται από το 1953, αναμένεται να κατατεθούν δύο νομοσχέδια:

6. Το πρώτο σχέδιο Νόμου έχει ήδη παραχθεί και αφορά την ίδρυση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) κατ' αντιστοιχία με το ΕΣΠΑ. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του ΕΠΑ:

- Είναι ένα πολυετές αναπτυξιακό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το αμιγώς εθνικό σκέλος του ΠΔΕ. Ο μεσοπρόθεσμος χαρακτήρας του ΕΠΑ (όπως και του ΕΣΠΑ) επιτρέπει τον επαρκή προγραμματισμό και σχεδιασμό των έργων και των παρεμβάσεων ώστε να έχουν συνεκτικό χαρακτήρα και να οδηγούν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα σύμφωνα με τους στόχους που τίθενται κάθε φορά σε αντίθεση με τον υπάρχοντα μονοετή σχεδιασμό του εθνικού ΠΔΕ που δεν επέτρεπε κάτι τέτοιο.

- Αποκεντρώνει τις διαδικασίες ένταξης έργων. Κάθε υπουργός και περιφερειάρχης, υπεύθυνος του αντίστοιχου Τομεακού η Περιφερειακού Προγράμματος, αξιολογεί και εντάσσει τα έργα χωρίς άλλες περιττές διαδικασίες και εγκρίσεις.

- Το ΕΠΑ εφοδιάζεται με ένα απλό Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου μέσα από το οποίο τα έργα και τα προγράμματα θα παρακολουθούνται, θα ελέγχονται και θα αξιολογούνται ως προς την επίτευξη των αποτελεσμάτων τους σε αντίθεση με ό,τι γίνεται σήμερα που δεν υπάρχει πρόβλεψη ούτε καν για ένα στοιχειώδη έλεγχο ολοκλήρωσης ενός έργου (έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία του και αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση τον Ιανουάριο του 2019.

7. Θα ακολουθήσει ένα δεύτερο σχέδιο νόμου-ομπρέλα, το οποίο θα προβλέπει τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών υλοποίησης του συνόλου του ΠΔΕ, Εθνικού και Συγχρηματοδοτούμενου. Κυριότερα χαρακτηριστικά του:

- Θα επανατοποθετεί μετά από 70 χρόνια την έννοια της δημόσιας επένδυσης ενσωματώνοντας όλες τις σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία (Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, Κρατικές Ενισχύσεις προς ΜΜΕ, Επιμορφώσεις και καταρτίσεις εργαζομένων κ.λπ.).

- Θα κωδικοποιεί την υπάρχουσα διάσπαρτη νομοθεσία.

- Θα απλοποιεί και θα συντομεύει τις διαδικασίες χρηματοδότησης ενός έργου.

- Θα θέτει το πλαίσιο για τη συνεργασία διαφορετικών πηγών χρηματοδότησης (π.χ. εθνικό ΠΔΕ και Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων) για την υλοποίηση ειδικού τύπου έργων και προγραμμάτων, π.χ. προγράμματα Φιλόδημος, πρόγραμμα για τη χρηματοδότηση των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων, ΕΛΙΔΕΚ κ.λπ. Σήμερα απαιτούνται ad hoc νομοθετικές ρυθμίσεις προκειμένου να τρέξουν τέτοια προγράμματα (αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία του τον Μάρτιο του 2019).

Ολοκληρώνεται το εταιρικό δίκαιο με τρία νομοσχέδια:

8. Σχέδιο Νόμου περί μετασχηματισμών με τον οποίο επιδιώκεται η αναμόρφωση του δικαίου των εταιρικών μετασχηματισμών και η συστηματοποίησή του για πρώτη φορά σε ένα ενιαίο νομοθετικό κείμενο. Αφορά όλες τις νομικές μορφές επιχειρήσεων ενώ επιτυγχάνεται πλήρης κωδικοποίηση όλων των δυνατών μετατροπών, καθώς υπήρχαν κενά στα προηγούμενα νομοθετήματα (βρίσκεται σε τελική επεξεργασία μετά και τα σχόλια της ΚΕΝΕ - κατατίθεται τον Ιανουάριο του 2019 στη Βουλή).

9. Διατάξεις για το ζήτημα της εποπτείας των εταιριών με στόχο την πρόληψη ώστε να μη διογκώνονται τα προβλήματα στις εταιρείες και τη γρήγορη ενημέρωση/προειδοποίηση της αγοράς με επαρκή πληροφόρηση (οι διατάξεις βρίσκονται υπό επεξεργασία και θα συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου για το ΓΕΜΗ που θα κατατεθεί το Μάρτιο του 2019).

10. Νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) με στόχο ταχύτερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις. Ως προς το ζήτημα της εποπτείας στο νομοσχέδιο του ΓΕΜΗ, θα προβλέπονται κυρώσεις για μη δημοσιότητα, καθώς και ειδικό μητρώο εταιρειών που δεν τηρούν υποχρεώσεις (βρίσκεται υπό επεξεργασία θα κατατεθεί το Μάρτιο του 2019).

ΣΧΕΤΙΚΑ