ΤτΕ: Διευρύνθηκε στο δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2022 το έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών

NEWSROOM
ΤτΕ: Διευρύνθηκε στο δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2022 το έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών
Φωτογραφία: Shutterstock

Σημαντική αύξηση κατά 6,3 δισ. ευρώ εμφάνισε το έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών της χώρας στο δεκάμηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου φθάνοντας τα 13,6 δισ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, αντανακλά την αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών η οποία οφείλεται στη μεγαλύτερη αύξηση των εισαγωγών από εκείνη των εξαγωγών. Οι εξαγωγές σημείωσαν αύξηση κατά 39,5% σε τρέχουσες τιμές (5,3% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές κατά 46,4% σε τρέχουσες τιμές (20,5% σε σταθερές τιμές).

Ειδικότερα, σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές και οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 25,5% και 28,0% αντίστοιχα (8,5% και 19,2% σε σταθερές τιμές).

Αντιθέτως στο Ισοζύγιο Υπηρεσιών καταγράφεται αύξηση του πλεονάσματος καθώς βελτιώθηκε σημαντικά το ταξιδιωτικό ισοζύγιο.

Συγκεκριμένα, αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 92,1% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 70,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, αντιπροσωπεύοντας το 88,9% και το 97,4% των αντίστοιχων επιπέδων τους το 2019. Οι καθαρές εισπράξεις από μεταφορές παρουσίασαν αύξηση κατά 13,7%.

Τέλος το συνολικό έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών και κεφαλαίων το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό αυξήθηκε κατά 6,7 δισ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 και διαμορφώθηκε σε 10,9 δισ. ευρώ.

Στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν αύξηση κατά 1,1 δισ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, κατέγραψαν αύξηση κατά 5,7 δισ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κατά κύριο λόγο στην άνοδο κατά 8,7 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται στην άνοδο κατά 83,0 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια και στην αύξηση κατά 78,0 εκατ. ευρώ τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές ελληνικών επιχειρήσεων.

ΣΧΕΤΙΚΑ