Αύξηση 5,2% της βιομηχανικής παραγωγής τον Φεβρουάριο του 2023

NEWSROOM
Βιομηχανία μετάλλου
Βιομηχανία μετάλλου/ Φωτογραφία shutterstock

Αύξηση κατά 5,2% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Φεβρουαρίου 2023 σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα ενώ σε ετήσια βάση αυξήθηκε κατά 5,8%.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2022, παρουσίασε αύξηση 3,1%

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Φεβρουαρίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2023, παρουσίασε αύξηση 4,8%.

Ο δείκτης του κλάδου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, ενώ ο δείκτης του κλάδου εκτυπώσεων και αναπαραγωγής προεγγεγραμμένων μέσων σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση, κατά

τον Φεβρουάριο 2023 σε σχέση με τον Ιανουάριο 2023. Κατά τη σύγκριση των δεικτών του Φεβρουαρίου 2023 με τους αντίστοιχους δείκτες του Φεβρουαρίου 2022, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στον κλάδο κατασκευής

ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στον κλάδο εκτυπώσεων και αναπαραγωγής προεγγεγραμμένων μέσων.

Εξέλιξη Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής, μηνός Φεβρουαρίου 2023

Ι. Σύγκριση Φεβρουαρίου 2023 με Φεβρουάριο 2022

Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 5,2% τον μήνα Φεβρουάριο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2022, προήλθε από τις

ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

1. Από την αύξηση:

• Κατά 7,1% του Δείκτη Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, παραγωγής βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων, παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, βιομηχανίας ξύλου και κατασκευής προϊόντων από ξύλο και φελλό.

• Κατά 6,4% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων. Η αύξηση αυτή οφείλεται, κυρίως, στις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη - άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου - υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης και εξόρυξης μεταλλευμάτων.

2. Από την μείωση:

• Κατά 1,0% του Δείκτη Παροχής Νερού.

• Κατά 1,3% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.

ΙΙ. Σύγκριση μέσου δείκτη περιόδου Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2023 με τον αντίστοιχο της περιόδου Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2022

Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών μέσου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2023 κατά 3,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2022, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

1. Από την αύξηση:

• Κατά 12,1% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων.

• Κατά 8,0% του Δείκτη Μεταποίησης

.

2. Από τη μείωση:

• Κατά 2,4% του Δείκτη Παροχής Νερού.

• Κατά 13,7% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.

IIΙ. Σύγκριση Φεβρουαρίου 2023 με Ιανουάριο 2023

Η αύξηση του εποχικά διορθωμένου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 4,8% τον μήνα Φεβρουάριο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2023, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των

επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

1. Από την αύξηση:

• Κατά 20,2% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.

• Κατά 1,9% του Δείκτη Μεταποίησης.

• Κατά 1,8% του Δείκτη Παροχής Νερού.

2. Από την μείωση:

• Κατά 6,2% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων.

ΣΧΕΤΙΚΑ