Τι τρέχει στη χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου; -Το προσκλητήριο της Ιαπωνίας και η ευκαιρία της Ελλάδας

Shutterstock/ FreshStock

Πριν από περίπου 3 μήνες ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε την Ιαπωνία, επιβεβαιώνοντας τη διάθεση και την πρόθεση των δύο χωρών για σύσφιξη των εμπορικών- οικονομικών τους σχέσεων.

Σήμερα, η ανοικτή πρόσκληση της Ιαπωνίας για ξένα κεφάλαια αλλά κι έμψυχο δυναμικό, δίνει μια πρώτης τάξεως ευκαιρία στις ελληνικές επιχειρήσεις να κάνουν το μεγάλο βήμα.

Το Συμβούλιο για την προώθηση των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ιαπωνία, με επικεφαλής τον Υπουργό Οικονομικής και Δημοσιονομικής Πολιτικής και με τη συμμετοχή συναφών Υπουργών της ιαπωνικής κυβέρνησης, υιοθέτησε Σχέδιο Δράσης για την προσέλκυση ανθρώπινων και χρηματοοικονομικών πόρων από το εξωτερικό για την τόνωση της βιώσιμης ανάπτυξης της ιαπωνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα της ελληνικής πρεσβείας, τα τελευταία 30 χρόνια, οι ιαπωνικές εταιρείες επικεντρώθηκαν στη μείωση του κόστους και στην αύξηση της παραγωγής στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα την έλλειψη εγχώριων επενδύσεων και τη διατήρηση των μισθών σε χαμηλά επίπεδα. Ωστόσο, με την αλλαγή της παγκόσμιας δυναμικής, υπάρχει η ευκαιρία να καθιερωθεί η Ιαπωνία ως κέντρο παραγωγής, έρευνας και καινοτομίας.

Το Σχέδιο Δράσης αποτελείται από πέντε πυλώνες:

Τόνωση των επενδύσεων σε στρατηγικούς τομείς και αναδιάρθρωση των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού.

Ανάπτυξη του μεγαλύτερου κόμβου νεοφυών επιχειρήσεων της Ασίας.

Προσέλκυση ξένων επαγγελματιών υψηλής εξειδίκευσης και βελτίωση του συστήματος για τη δημιουργία ενός κέντρου παγκόσμιας ανταλλαγής γνώσεων.

Βελτίωση του επιχειρηματικού και βιοτικού περιβάλλοντος για την προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού και επενδύσεων από το εξωτερικό.

Ενίσχυση των προσπαθειών για την προσέλκυση επενδύσεων και παρακολούθηση του σχεδίου δράσης.

Οι συγκεκριμένες δεσμεύσεις περιλαμβάνουν τη δημιουργία επενδυτικών κοινοπραξιών, την ανάπτυξη ενός παγκόσμιου οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων, τη δημιουργία νέων συστημάτων πιστοποίησης διαμονής για επαγγελματίες υψηλής ειδίκευσης και τη βελτίωση της ευκολίας των θεωρήσεων για νεοφυείς επιχειρήσεις. Το σχέδιο δίνει επίσης έμφαση στην προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων που συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ανάπτυξη της προστιθέμενης αξίας.

Ποιο είναι το πλαίσιο των κινήτρων, που μπορούν να αξιοποιήσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις; Η ιαπωνική κυβέρνηση προσφέρει κίνητρα ή φοροαπαλλαγές, σε εταιρείες οι οποίες προβαίνουν σε:

  • Επενδύσεις σε καινοτομία, έρευνα και ανάπτυξη 
  • Εγκατάσταση εκτός της μητροπολιτικής περιοχής του Τόκυο  
  • Ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας σε στρατηγικούς τομείς για την Ιαπωνία, και σε εκείνους που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές  

Οι επιλέξιμες δαπάνες για φοροαπαλλαγές είναι οι σχετιζόμενες με την εγκατάσταση (αγορά ή μίσθωση εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και μηχανημάτων, κατασκευή, επέκταση κ.λπ.) έως ένα τρίτο του κόστους, όπως επίσης οι σχετιζόμενες με την έρευνα σε συνεργασία με ιαπωνικές εταιρείες ή οργανισμούς (δαπάνες ερευνητικού προσωπικού, υπεργολαβία δραστηριοτήτων, αγορά δεδομένων από πρωτογενείς πηγές, επαγγελματικά ταξίδια κ.λπ.) έως και τα δύο τρίτα του κόστους.

Επιπλέον, οι περιφερειακές διοικήσεις (νομαρχιακές και δημοτικές αρχές) παρέχουν φορολογικά κίνητρα και φοροαπαλλαγές για ορισμένες εμπορικές δραστηριότητες, για απόκτηση παγίων περιουσιακών στοιχείων ή για αγορά ακινήτων.

ΣΧΕΤΙΚΑ