Αυξήθηκε το ενεργητικό - μειώθηκαν οι καταθέσεις των Συνταξιοδοτικών Ταμείων το β΄τρίμηνο 2023

NEWSROOM
Πολίτες διασχίζουν διάβαση πεζών στο Σύνταγμα
Φωτογραφία: Eurokinissi

Αυξήθηκε στα 2,018 δισ. ευρώ η συνολική αξία του ενεργητικού των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) και Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (ΙΕΣΠ) το δεύτερο τρίμηνο 2023, έναντι 1,937 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και 1,64 εκατ. ευρώ το β΄ τρίμηνο του 2022.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, οι συνολικές καταθέσεις των Ταμείων μειώθηκαν σε 69 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2023, έναντι 98 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και 295 εκατ. ευρώ το β΄ τρίμηνο του 2022. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού μειώθηκε σε 3,4% έναντι 5,1% το προηγούμενο τρίμηνο και 16,7% το β΄ τρίμηνο του 2022.

Η αξία των τοποθετήσεων των Ταμείων σε χρεωστικούς τίτλους αυξήθηκε σε 977 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2023, έναντι 942 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και 655 εκατ. ευρώ το β΄ τρίμηνο του 2022 και το ποσοστό τους επί του συνόλου διαμορφώθηκε σε 48,4%, έναντι 48,6% το προηγούμενο τρίμηνο και 37,1% το β΄ τρίμηνο του 2022.

Η αξία των τοποθετήσεων σε μερίδια επενδυτικών οργανισμών αυξήθηκε σε 607 εκατ. ευρώ από 569 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και 514 εκατ. ευρώ το β΄ τρίμηνο του 2022 και το ποσοστό τους επί του συνόλου αυξήθηκε σε 30,1% από 29,4% το προηγούμενο τρίμηνο και 29,2% το β΄ τρίμηνο του 2022.

Η αξία των τοποθετήσεων των Ταμείων σε μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας αυξήθηκε σε 315 εκατ. ευρώ από 277 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και 257 εκατ. ευρώ το β΄ τρίμηνο του 2022 και το ποσοστό τους επί του συνόλου αυξήθηκε σε 15,6% από 14,3% το προηγούμενο τρίμηνο και 14,6% το β΄ τρίμηνο του 2022.

ΣΧΕΤΙΚΑ