Ριζικό λίφτινγκ στη διάταξη για την έκπτωση φόρου στις ανακαινίσεις

Πριν καλά- καλά στεγνώσει το μελάνι στο υπό διαβούλευση φορολογικό νομοσχέδιο, φαίνεται ότι θα έχουμε αλλαγές. Όχι, όμως, στο νέο πλαίσιο φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών, αλλά στη διάταξη με την οποία προβλέπεται πιο ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση των δαπανών για την ανακαίνιση ακινήτων.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η υπό διαβούλευση διάταξη ως έχει, ανεβάζει πολύ το δημοσιονομικό κόστος, κάτι που άγνωστο για ποιόν λόγο διαπιστώθηκε εκ των υστέρων κι αφού αναδείχθηκε ως μια από τις θετικές εκπλήξεις του νομοσχεδίου. Οι αρχικές σκέψεις ήταν να αποσυρθεί τελείως η επίμαχη διάταξη, έτσι ώστε να μελετηθεί πιο προσεκτικά, ωστόσο φαίνεται ότι επικρατεί η μέση λύση, δηλαδή να υποστεί ριζικό “λίφτινγκ”, με στόχο και να μην ξεφύγει το κόστος αλλά και να λειτουργήσει υπέρ των φορολογούμενων.

“Σε κάθε περίπτωση, η διάταξη που θα συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή, θα είναι πιο ευνοϊκή από αυτά που ισχύουν σήμερα”, διαβεβαιώνει αρμόδια πηγή, “φωτογραφίζοντας” παρεμβάσεις στις δύο βασικές προβλέψεις της επίμαχης διάταξης. “Ήταν πολύ καλό για να είναι αληθινό”, σχολιάζουν παράγοντες της αγοράς, τις πληροφορίες για το επικείμενο “λίφτινγκ”.

Τι ορίζει η διάταξη; “Οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν για την αγορά αγαθών και τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, τα οποία δεν έχουν ήδη ενταχθεί ή δεν θα ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων, μειώνουν, ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο πέντε ετών, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του αναλογούντος για κάθε φορολογικό έτος φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τις 16.000 ευρώ”. Ποιες είναι οι δύο αλλαγές σε σχέση με το ισχύον καθεστώς; Κατ’ αρχάς, σήμερα η μείωση φόρου αφορά μόνο στις δαπάνες για υπηρεσίες (π.χ. τοποθέτηση κουφωμάτων) και όχι στα υλικά (π.χ. κουφώματα αλουμινίου). Επιπλέον, ενώ τώρα υπάρχει “κόφτης” στο 40% για δαπάνες ως 16.000 ευρώ , με την επίμαχη διάταξη η μείωση φόρου αντιστοιχεί στο 100%. Αποτέλεσμα; Ενώ τώρα κάποιος μπορεί να έχει έκπτωση φόρου ως 6.400 ευρώ (16.000 Χ 40%), δηλαδή 1.600 ευρώ ετησίως για 4 χρόνια και μόνο για υπηρεσίες επισκευών- ανακαίνισης, με το νέο πλαίσιο θα είχε έκπτωση φόρου 16.000 ευρώ, δηλαδή 3.200 ευρώ ετησίως για 5 πέντε χρόνια, άρα διπλάσιο όφελος, όχι μόνο για υπηρεσίες επισκευών- ανακαίνισης αλλά και για τα αναλώσιμα αυτών των εργασιών.

Ο στόχος του ισχύοντος πλαισίου ήταν να δώσει ένα επιπλέον κίνητρο για να ζητάνε αποδείξεις οι φορολογούμενοι, κάνοντας ηλεκτρονικές πληρωμές, από επαγγέλματα που βαρύνονται με υψηλά ποσοστά φοροδιαφυγής. Στην πράξη αυτό δεν “περπάτησε”, καθώς οι φορολογούμενοι προτιμούν τις πληρωμές με μετρητά, για να πετύχουν χαμηλότερο κόστος, αφού ούτως ή άλλως τα αναλώσιμα δεν υπολογίζονται στην έκπτωση φόρου. Η στόχευση της προτεινόμενης διάταξης ήταν να καταστήσει πιο ελκυστικό για τους φορολογούμενους το πλαίσιο, αφού θα συνυπολογιζόταν στην έκπτωση και το κόστος των αναλώσιμων, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι το δημοσιονομικό κόστος θα ήταν πολύ υψηλότερο από το όποιο όφελος.

Προφανές είναι ότι αυτή η συζήτηση θα ήταν περιττή, αν είχαν ενεργοποιηθεί όλα τα αναγκαία ηλεκτρονικά “εργαλεία”, τα οποία θα καθιστούσαν αδύνατο ή έστω πολύ δύσκολο, για κάποιο τεχνίτη να προμηθευτεί υλικά και να τα χρησιμοποιήσει, χωρίς να αποτυπώνεται σε τιμολόγια, δελτία αποστολής, απογραφή, “κλειστή” αποθήκη, ποια από αυτά έχουν διατεθεί και ποια όχι.

Αυτό που εξετάζεται είναι αφενός να μπει ένας “κόφτης”, όπως ισχύει τώρα. Μπορεί να είναι 40% όπως σήμερα, μπορεί να είναι και υψηλότερος π.χ. 45- 50%. Επιπλέον, στην εφαρμοστική Απόφαση θα μπει περιοριστική λίστα των αγαθών, που θα αναγνωρίζονται για την έκπτωση φόρου.

Αυτό που δεν αλλάζει είναι ότι η εξόφληση των δαπανών θα πρέπει να γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (κάρτα ή πληρωμή μέσω τράπεζας), όπως επίσης ότι θα εξαιρούνται όσοι φορολογούμενοι έχουν αξιοποιήσει κάποιο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης.

ΣΧΕΤΙΚΑ