ΠΥΞΙΔΑ 4.0: Απαραίτητoς ο περιορισμός της παραοικονομίας και η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού

NEWSROOM
ΠΥΞΙΔΑ 4.0: Απαραίτητoς ο περιορισμός της παραοικονομίας και η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού

Ο περιορισμός της παραοικονομίας και η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού κρίνονται ως απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της «ΠΥΞΙΔΑ 4.0 - Έκθεση Ανταγωνιστικότητας», του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας.

Όπως προκύπτει, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Συμβουλίου, τα τελευταία χρόνια η χώρα μας αποτελεί πρότυπο δημοσιονομικής διαχείρισης, δυναμικής ανάπτυξης και ουσιαστικής προόδου με κοινωνικό πρόσημο, παρά την αυξημένη αβεβαιότητα και τις προκλήσεις τόσο του διεθνούς όσο και του εγχώριου περιβάλλοντος. Παράλληλα, η Ελλάδα κατάφερε να συγκεντρώσει ρεκόρ επενδύσεων που αποτελούν πολλαπλασιαστή της αξιοπιστίας και των προοπτικών της χώρας.

Η φετινή 4η έκδοση της ΠΥΞΙΔΑΣ εξετάζει τη συγκριτική επίδοση της χώρας στους πέντε βασικούς πυλώνες ανταγωνιστικότητας που παρακολουθεί συστηματικά τα τελευταία χρόνια, αναδεικνύοντας πτυχές της οικονομίας και του κοινωνικού κράτους που επιδρούν στην παραγωγικότητα, αξιοποιούν την τεχνολογική πρόοδο και παράγουν καινοτομία.

Επιπλέον, αναλύεται και αξιολογείται ο ρόλος των διεθνών μεγατάσεων με έρευνα πεδίου και αναφορικά με τις μεταρρυθμίσεις και τις προτεραιότητες που χρειάζονται, για να εδραιωθεί η Ελλάδα ως επενδυτικός προορισμός με βιωσιμότητα.

Σημειώνεται ότι η εξέλιξη του Δείκτη της Ανταγωνιστικότητας στην Ελλάδα όπως εμφανίζεται στους 5 κύριους πυλώνες της έρευνας, την τετραετία 2019-2023, παρουσιάζει αυξομειώσεις, παραμένοντας σε απόσταση από το Ευρωπαϊκό μέσο όρο:

- Στην κατηγορία Καινοτομία και Τεχνολογία οι καλύτερες επιδόσεις αφορούν στις εξαγωγές προϊόντων υψηλής αξίας, στις κατασκευές που χρειάζονται υψηλή τεχνολογία και στην παραγωγή λογισμικού, ενώ οι χειρότερες επιδόσεις αφορούν τη διασύνδεση επιχειρήσεων και ακαδημαϊκής έρευνας, τα ευέλικτα μοντέλα λειτουργίας στις επιχειρήσεις, την ανάπτυξη συστάδων και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

- Στην κατηγορία Κοινωνία και Ταλέντο οι καλύτερες επιδόσεις αφορούν στις εγγραφές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στον αριθμό αποφοίτων στις θετικές επιστήμες και στην κοινωνική ένταξη, ενώ οι χειρότερες επιδόσεις αφορούν στην επαγγελματική κατάρτιση, στις τεχνολογικές δεξιότητες-χρήση ΤΠΕ και στην ενδοεταιρική εκπαίδευση.

- Στην κατηγορία Πόροι και Υποδομές οι καλύτερες επιδόσεις αφορούν στην αποδοχή πρακτικών προστασίας του περιβάλλοντος, στις υπηρεσίες μεταφορών και στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Οι χειρότερες επιδόσεις αφορούν στην υιοθέτηση πιο αποτελεσματικών τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον, στις υποδομές υγείας και στις υποδομές πληροφορικής και επικοινωνιών.

- Στην κατηγορία Επιχειρηματικό Περιβάλλον οι καλύτερες επιδόσεις αφορούν στην ευκολία έναρξης επιχείρησης, στην ευελιξία στην αγορά εργασίας και στην προσέλκυση επενδύσεων. Οι χειρότερες επιδόσεις αφορούν στην υιοθέτηση χρήσης ΤΠΕ από επιχειρήσεις, στη χρηματοδότηση της τεχνολογικής ανάπτυξης και στην εταιρική διακυβέρνηση.

- Στην κατηγορία Θεσμοί και Οικονομία οι καλύτερες επιδόσεις ήταν για την κοινωνική πρόνοια, τις υπηρεσίες υγείας και το αίσθημα ασφάλειας, ενώ οι χειρότερες επιδόσεις αφορούν στο νομικό πλαίσιο-Δικαιοσύνη, στη συνεργασία δημοσίου με ιδιωτικό τομέα και στις σχέσεις εμπιστοσύνης με τους θεσμούς.

Μεταρρυθμίσεις

Οι μεταρρυθμίσεις που προτείνονται αποσκοπούν στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και επιδρούν οριζόντια στην οικονομία με αντίκτυπο σε περισσότερους από έναν πυλώνα, είναι οι εξής:

- Περιορισμός παραοικονομίας

- Επιτάχυνση ψηφιακού μετασχηματισμού

- Αποτελεσματικότητα δημόσιας διοίκησης

- Περιορισμός περιφερειακών ανισοτήτων

- Εκσυγχρονισμός βασικών υποδομών.

ΣΧΕΤΙΚΑ