fbpxΣε διαβούλευση οι αλλαγές στα εμπορικά σήματα | Economistas.gr
Skip to main content

Σε διαβούλευση οι αλλαγές στα εμπορικά σήματα

Σε διαβούλευση οι αλλαγές στα εμπορικά σήματα
Φωτο: Eurokinissi

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε, από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, το σχέδιο νόμου «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2436 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2015 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (EEL 336 της 16.12.2015)».

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 25 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00.

Όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, το δικαίωμα στο σήμα αποκτάται µε την καταχώρισή του στο μητρώο.

Σήμα μπορούν να αποτελέσουν οποιαδήποτε σημεία, ιδίως δε λέξεις, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος φυσικών προσώπων, επωνυμίες, ψευδώνυμα, απεικονίσεις, σχέδια, γράμματα, αριθμοί, χρώματα, το σχήμα του προϊόντος ή η συσκευασία του προϊόντος, ήχοι, συμπεριλαμβανομένων των μουσικών φράσεων, διαφημιστικά συνθήματα (slogans), υπό την προϋπόθεση ότι τα σημεία αυτά:

α) είναι ικανά να διακρίνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες άλλων επιχειρήσεων και

β) μπορούν να αναπαρίστανται στο μητρώο.

Το σήμα πρέπει να αναπαρίσταται σε οποιαδήποτε κατάλληλη μορφή, με τη χρήση ευρέως διαθέσιμης τεχνολογίας που καθιστά δυνατή την αναπαράστασή του στο μητρώο κατά τρόπο σαφή, ακριβή, αυτοτελή, ευπρόσιτο, κατανοητό, διαρκή και αντικειμενικό, που επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές και στο κοινό να προσδιορίζουν με σαφήνεια και ακρίβεια το αντικείμενο προστασίας που παρέχεται στον δικαιούχο του.

Τέλη

1. Τα υπέρ του ∆ηµοσίου τέλη για τα σήµατα καθορίζονται ως ακολούθως:

   α. Κατάθεση σήµατος 150 ευρώ

   β. Κατάθεση σήματος που υποβάλλεται ηλεκτρονικά 120 ευρώ

   γ. Για κάθε επιπλέον κλάση 20 ευρώ

   δ. Κατάθεση σήµατος από µετατροπή σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνούς καταχώρισης ή από διαίρεση 150 ευρώ

   ε. Για κάθε επιπλέον κλάση 20 ευρώ

   στ. Παράταση προστασίας σήµατος 130 ευρώ

   ζ. Παράταση προστασίας σήματος που υποβάλλεται ηλεκτρονικά 100 ευρώ

   η. Για κάθε επιπλέον κλάση 20 ευρώ

   θ. Μεταβίβαση σήµατος 90 ευρώ

   ι. Παραχώρηση άδειας χρήσης 90 ευρώ

   ια. Εγγραφή εµπραγµάτων δικαιωµάτων 40 ευρώ

   ιβ. Έλεγχος και διαβίβαση διεθνούς αίτησης 15 ευρώ

   ιγ. Αντικατάσταση εθνικού σήµατος από διεθνή καταχώριση 110 ευρώ

   ιδ. Κατάθεση ενδίκων µέσων, παρεµβάσεων και αιτήσεων ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σηµάτων 70 ευρώ

   ιε. Παράβολο συζήτησης ένδικων µέσων, παρεμβάσεων και αιτήσεων, ενώπιον της διοικητικής επιτροπής σηµάτων 40 ευρώ

   ιστ. Επαναφορά των πραγµάτων στην προτέρα κατάσταση 110 ευρώ

   ιζ. Έκδοση αντιγράφου σήµατος 1 ευρώ

Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονοµικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, µπορεί να αναπροσαρµόζονται εκάστοτε τα υπέρ του ∆ηµοσίου τέλη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

EBRD και Τρ. Πειραιώς στηρίζουν το ελληνικό εμπόριο
EBRD και Τρ. Πειραιώς στηρίζουν το ελληνικό εμπόριο
Εξαγωγικές και εισαγωγικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα θα επωφεληθούν από την πρώτη factoring πιστωτική γραμμή ύψους €10 εκατ. την οποία θα λάβει η Πειραιώς Factoring στο πλαίσιο συμμετοχής της στο Πρόγραμμα Διευκόλυνσης Εμπορίου (TFP) της EBRD.
EBRD και Τρ. Πειραιώς στηρίζουν το ελληνικό εμπόριο
Ενισχύονται οι εμπορικοί δεσμοί Ελλάδας - Ινδίας
Ενισχύονται οι εμπορικοί δεσμοί Ελλάδας - Ινδίας
Την ίδρυση φορέα ενίσχυσης των οικονομικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ινδίας ανήγγειλαν 40 περίπου εκπρόσωποι εταιριών που είτε δραστηριοποιούνται είτε επιθυμούν τη σύναψη επαγγελματικών σχέσεων στις δύο χώρες.
Ενισχύονται οι εμπορικοί δεσμοί Ελλάδας - Ινδίας
Πτώση τζίρου στις εκπτώσεις δείχνει έρευνα του ΕΣΑ
Πτώση τζίρου στις εκπτώσεις δείχνει έρευνα του ΕΣΑ
Τα προβλήματα των καταστηματαρχών της πρωτεύουσας και η κίνηση την περίοδο των εκπτώσεων, σύμφωνα με την εξαμηνιαία έρευνα του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών.
Πτώση τζίρου στις εκπτώσεις δείχνει έρευνα του ΕΣΑ
Brexit: Τι αλλάζει στις αγορές από το Ηνωμένο Βασίλειο
Brexit: Τι αλλάζει στις αγορές από το Ηνωμένο Βασίλειο
Η Κομισιόν επισημαίνει ότι σε κάθε περίπτωση το Brexit θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις εμπορικές σχέσεις ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Brexit: Τι αλλάζει στις αγορές από το Ηνωμένο Βασίλειο
ΕΣΕΕ: Συγκρατημένη αισιοδοξία για το εμπόριο φέτος
ΕΣΕΕ: Συγκρατημένη αισιοδοξία για το εμπόριο φέτος
Οι τάσεις της Ελληνικής αγοράς για το 2019 στην Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου της ΕΣΕΕ. Τα στατιστικά στοιχεία. Οι εκτιμήσεις των διευθυντών των επιστημονικών ινστιτούτων των κοινωνικών εταίρων.
ΕΣΕΕ: Συγκρατημένη αισιοδοξία για το εμπόριο φέτος