ΥΠΕΘΟ: Προσυμπληρωμένες δηλώσεις, ενημερότητα, ψηφιακή επικοινωνία - Τι έρχεται με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο

Η πλατεία Κοτζιά στο κέντρο της Αθήνας / Φωτογραφία: Shutterstock

Η επικοινωνία με επιστολές, επιδόσεις κλπ. θα γίνεται μόνο κατ’ εξαίρεση, σε πολύ ειδικές περιπτώσεις.

Παρουσιάστηκε χθες το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την αναμόρφωση του φορολογικού κώδικα. Στο νέο νομοσχέδιο που παρουσίασαν ο υπουργός κ. Κωστής Χατζηδάκης, ο υφυπουργός κ. Χάρης Θεοχάρης και ο διοικητής της ΑΑΔΕ κ. Γιώργος Πιτσιλής ξεχωρίζουν οι προσυμπληρωμένες δηλώσεις, η ψηφιακή επικοινωνία και οι αλλαγές στην φορολογική ενημερότητα.

Στο νέο νομοσχέδιο που παρουσίασαν ο υπουργός κ. Κωστής Χατζηδάκης, ο υφυπουργός κ. Χάρης Θεοχάρης και ο διοικητής της ΑΑΔΕ κ. Γιώργος Πιτσιλής ξεχωρίζουν οι προσυμπληρωμένες δηλώσεις, η ψηφιακή επικοινωνία και οι αλλαγές στην φορολογική ενημερότητα.

Προσυμπληρωμένες δηλώσεις

Kαταργείται πρακτικά για τους φορολογούμενους που έχουν εισοδήματα αποκλειστικά από μισθούς και συντάξεις -περίπου 1 εκατ. πολίτες- η διαδικασία σύνταξης και υποβολής φορολογικών δηλώσεων.

Από φέτος η φορολογική δήλωση θα προσυμπληρώνεται αυτόματα από την ΑΑΔΕ κα θα οριστικοποιείται επίσης αυτόματα αν ο φορολογούμενος δεν διατυπώσει αντιρρήσεις εντός της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

Μέχρι σήμερα εφαρμοζόταν μόνο η προσυμπλήρωση των εισοδημάτων από μισθούς και συντάξεις, χωρίς ωστόσο να ισχύει η αυτόματη οριστικοποίηση της δήλωσης.

Φορολογική ενημερότητα

Στο φορολογικό νομοσχέδιο, υιοθετείται η διαλειτουργικότητα μεταξύ των φορέων του Δημοσίου ώστε η ΑΑΔΕ να ενημερώνεται για την ύπαρξη ή μη ληξιπρόθεσμων οφειλών του πολίτη και αντίστοιχα να χορηγεί ή μη το πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

Πρακτικά, με τη ρύθμιση αυτή κυρίως οι ΟΤΑ αλλά και άλλοι φορείς του Δημοσίου θα επικοινωνούν με την ΑΑΔΕ μόνο ηλεκτρονικά (αντί των επιστολών που ανταλλάσουν σήμερα), είτε για την απαγόρευση απόδοσης της ενημερότητας είτε για την άρση της απαγόρευσης αυτής.

Με αυτό τον τρόπο αντιμετωπίζονται περιπτώσεις που ο φορολογούμενος έχει εξοφλήσει οφειλές προς το Δήμο αλλά δεν μπορεί να πάρει φορολογική ενημερότητα επειδή η ΑΑΔΕ δεν έχει ενημερωθεί για την εξόφληση.

Ψηφιακή επικοινωνία

Με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, από φέτος η επικοινωνία της φορολογικής διοίκησης με τους φορολογούμενους θα γίνεται αποκλειστικά με ψηφιακά μέσα.

Συγκεκριμένα, καταργείται η αλληλογραφία που εφαρμόζεται έως σήμερα σε μεγάλο βαθμό. Όλα τα έγγραφα θα κοινοποιούνται με την ανάρτησή τους στο λογαριασμό που διαθέτει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ.

Στην συνέχεια, ο φορολογούμενος θα λαμβάνει μια ειδοποίηση στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο και θα εισέρχεται στο πληροφοριακό σύστημα με τους κωδικούς του για να λάβει γνώση του εγγράφου.

Η επικοινωνία με επιστολές, επιδόσεις κλπ. θα γίνεται μόνο κατ’ εξαίρεση, σε πολύ ειδικές περιπτώσεις.

Οι κυριότερες αλλαγές στον φορολογικό κώδικα

Συγκεντρωτικά, οι σημαντικότερες αλλαγές στον φορολογικό κώδικα είναι οι εξής:

  • Αποκλειστικά η επικοινωνία των πολιτών με τις φορολογικές αρχές θα γίνεται με ψηφιακό τρόπο.
  • myAADEapp, η νέα εφαρμογή για άμεση και εύκολη πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες από το κινητό.
  • Ψηφιοποίηση του αρχείου της ΑΑΔΕ.
  • Διαλειτουργικότητα της δέσμευσης της φορολογικής ενημερότητας. Πλέον θα μπορεί ο φορολογούμενος να παίρνει άμεσα τη φορολογική ενημερότητα όταν έχει εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του.
  • Πλαίσιο φορολογικών ελέγχων: Αποσαφήνιση των εννοιών μερικού και πλήρους ελέγχου, επιτόπιου και απομακρυσμένου. Πλέον μπαίνει κανόνας ότι ο έλεγχος διαρκεί 1 χρόνο και μπορεί να παραταθεί 6 μήνες, σε έκτακτες περιπτώσεις και για άλλους 6 μήνες ακόμα.
  • Αυτόματη προσυμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων συνταξιούχων και μισθωτών. Αν δεν υποβληθεί η δήλωση από τους φορολογούμενους, αυτή θα γίνεται αυτόματα από το σύστημα.
  • Το περιθώριο των φορολογούμενων για να προσκομίσουν στοιχεία που θα τους ζητηθούν αυξάνεται σε 10 ημέρες, από 5 που ίσχυε πριν.
ΣΧΕΤΙΚΑ