Συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων του προγράμματος κρατικής ενίσχυσης «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα»

NEWSROOM
Συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων του προγράμματος κρατικής ενίσχυσης «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα»

Υπεγράφη η σχετική απόφαση απο την υφυπουργό Ανάπτυξης, Άννα Μανή Παπαδημητρίου

Συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων του προγράμματος κρατικής ενίσχυσης «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα».

Σύμφωνα με την απόφαση που υπέγραψε η υφυπουργός Ανάπτυξης ,'Αννα Μάνη Παπαδημητρίου και δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια, αρμοδιότητα της επιτροπής είναι η εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων κατά των αποφάσεων ένταξης/απόρριψης των αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβληθείσαν στο πλαίσιο της δράσης «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα» του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η γνωμοδότηση προς τον υπουργό ανάπτυξης για την αποδοχή ή την απόρριψη τους.

Πρόεδρος της επιτροπής είναι η Ουρανία Πάνου -Διαμάντη, προϊσταμένη της διεύθυνσης Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων της γενικής γραμματείας Βιομηχανίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ