Μυρογιάννη (Enterprise Greece): Οι συνέργειες των Οργανισμών Εξαγωγικών Πιστώσεων λειτουργούν

NEWSROOM
Μυρογιάννη
Η γενική γραμματέας ΔΟΣΕ του Υπουργείου Εξωτερικών και πρόεδρος του ΔΣ της Enterprise Greece, Μάιρα Μυρογιάννη- ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παράλληλα επισήμανε επίσης τη σημασία του πρόσφατου μετασχηματισμού της Ελληνικής Εταιρείας Εξαγωγικών Πιστώσεων

Τον σημαίνοντα ρόλο της Berne Union, της κορυφαίας παγκόσμιας ένωσης των εταιρειών εξαγωγικών πιστώσεων, αλλά και της Ελληνικής Εταιρείας Εξαγωγικών Πιστώσεων, με μακρά ιστορία υπηρεσιών στην ελληνική οικονομία τόνισε η γενική γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών και πρόεδρος του ΔΣ της Enterprise Greece, Μάιρα Μυρογιάννη στην πρώτη συνάντηση του Prague Club Committee της Berne Union που πραγματοποιήθηκε ποτέ στην Ελλάδα. Συνάντηση την οποία διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε. (ECG), με πρωτοβουλία του διευθύνοντος συμβούλου της Εταιρείας Γρηγόρη Σταματόπουλου.

Κατά τον χαιρετισμό της στην έναρξη των εργασιών η κυρία Μυρογιάννη επισήμανε επίσης τη σημασία του πρόσφατου μετασχηματισμού της ECG και την υπαγωγή της υπό τη σκέπη του Υπουργείου Εξωτερικών που, όπως είπε, επαναπροσδιορίζει την Εταιρεία προς μια νέα συντονισμένη από κοινού εξαγωγική πορεία, όπου ο ιδιωτικός τομέας προσβλέπει όλο και περισσότερο στη συνεργασία με τον δημόσιο.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι Οργανισμοί Εξαγωγικών Πιστώσεων διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην αναπτυξιακή ατζέντα της χώρας μας, σημείωσε η κυρία Μυρογιάννη, και αναφέρθηκε στον συντονισμό των εθνικών πολιτικών για τις εξαγωγικές πιστώσεις στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ αλλά και στη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναφορικά με την πρωτοβουλία Team Europe, την στρατηγική Global Gateway και άλλα έργα που αφορούν την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη.

Υπό τον τίτλο Synergy (Συνέργειες), η συνάντηση των Αθηνών καλείται να αποδείξει ότι οι συνέργειες λειτουργούν. Τα μέλη του Prague Club, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της Berne Union και αποτελείται από περισσότερους από 35 οργανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από όλο τον κόσμο, συζήτησαν και αντάλλαξαν βέλτιστες πρακτικές για βασικά θέματα που αφορούν στρατηγικές καινοτομίας και ανάπτυξης με προσανατολισμό τις εξαγωγές και το διεθνές εμπόριο.

ΣΧΕΤΙΚΑ