fbpxΣτην Κομισιόν (DG Comp) προωθεί το σχέδιο της ΤτΕ το ΥΠΟΙΚ | Economistas.gr
Skip to main content

Στην Κομισιόν (DG Comp) προωθεί το σχέδιο της ΤτΕ το ΥΠΟΙΚ

Στην Κομισιόν (DG Comp) προωθεί το σχέδιο της ΤτΕ το ΥΠΟΙΚ
Φωτο: Eurokinissi

Στην άμεση προώθηση του σχεδίου της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα προχωρήσει το υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με πληροφορίες του economistas.gr το υπουργείο έχει ολοκληρώσει την σχετική προετοιμασία και τις αμέσως επόμενες ημέρες θα παρουσιάσει αναλυτικά την πρόταση της κεντρικής τράπεζας για την δραστική μείωση του αποθέματος των προβληματικών δανείων των τραπεζών στην Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ, την περιβόητη DG Comp.

Όπως έγραψε νωρίτερα το economistas.gr είναι απολύτως απαραίτητο, για την υλοποίηση του σχεδίου της ΤτΕ, να εξασφαλιστεί η έγκριση της DG Comp, και να μην θεωρηθεί ως κρατική ενίσχυση η αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων αλλά και των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (DTC).

Η προώθηση του σχεδίου της ΤτΕ, αν και αρχικά αντιμετωπίστηκε με κάποια αμηχανία από την κυβέρνηση, επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις ότι υπάρχει μεγάλη κινητικότητα και αποφασιστικότητα, η οποία έχει τη συναίνεση και υποστήριξη της ΕΚΤ και των θεσμών, ώστε να αντιμετωπιστούν αποφασιστικά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια με τη χρήση μη συμβατικών λύσεων.

Σημειώνεται ότι το σχέδιο της ΤτΕ θα οδηγήσει στην μείωση του αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων σχεδόν κατά 50% ενώ παράλληλα το ποσοστού των DTC στα εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών θα περιοριστεί στο 30% από 57% σήμερα.

Ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίηση του σχεδίου του ΤΧΣ

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε συμφωνία την περασμένη Παρασκευή μεταξύ της JP Morgan, η οποία είναι ο σύμβουλος του Υπουργείου Οικονομικών για την υλοποίηση του σχεδίου του ΤΧΣ, με τις τράπεζες για την μεθοδολογία και για τον μηχανισμό τιμολόγησης των κρατικών εγγυήσεων. Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές υπό προϋποθέσεις το κόστος των εγγυήσεων μπορεί να διαμορφωθεί χαμηλότερα από το 2,5% καθιστώντας εξαιρετικά ελκυστική την υλοποίηση του σχεδίου. Η χαμηλή πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας δημιουργούσε δυσκολίες για τον προσδιορισμό του κόστους των εγγυήσεων σε λογικά επίπεδα ώστε να μπορεί να «τρέξει» το σχέδιο. Το πλέον κρίσιμο στοιχείο του σχεδίου είναι ο μηχανισμός προσδιορισμού του κόστους της εγγύησης ώσατε να επιτυγχάνει χαμηλό κόστος για τις τράπεζες και παράλληλα να εγκριθεί από την DG Comp. Σημειώνεται ότι το σχέδιο του ΤΧΣ προσφέρει τη δυνατότητα στις τράπεζες να πραγματοποιήσουν πολύ μεγαλύτερες συναλλαγές πωλήσεων μη-εξυπηρετούμενων δανείων (σε σχέση με τώρα), μέσω της διακράτησης μέρους της τιτλοποίησης.

Το σχέδιο του ΤΧΣ έχει ήδη παρουσιαστεί στην DG Comp από το Υπουργείο Οικονομικών ενώ η συμφωνία για την μεθοδολογία και τον μηχανισμό τιμολόγησης των εγγυήσεων ανοίγει τον δρόμο για την άμεση υλοποίηση του σχεδίου που επεξεργάστηκε το ΤΧΣ.

Το σχέδιο της ΤτΕ

Η πρόταση της ΤτΕ, προβλέπει τη μεταβίβαση σημαντικού μέρους των μη εξυπηρετούμενων δανείων μαζί με μέρος τα DTCs, που είναι εγγεγραμμένα στους ισολογισμούς των τραπεζών, σε Εταιρίες Ειδικού Σκοπού. Η πρόταση της ΤτΕ θεωρείται εξαιρετικά αποτελεσματική καθώςι αντιμετωπίζει με συστηματικό τρόπο δύο πολύ σημαντικά προβλήματα ταυτόχρονα: τα «κόκκινα» δάνεια και DTC.

Τα κύρια τεχνικά στοιχεία και χαρακτηριστικά του σχεδίου είναι τα εξής:

Το προτεινόμενο σχήμα προβλέπει τη μεταβίβαση σημαντικού μέρους των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) μαζί με μέρος της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης (DTC), που είναι εγγεγραμμένο στους ισολογισμούς των τραπεζών, σε Εταιρίες Ειδικού Σκοπού (Special Purpose Vehicles – SPVs). Τα δάνεια θα μεταβιβαστούν στην καθαρή λογιστική αξία (μετά από προβλέψεις). Το ποσό της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που θα μεταβιβαστεί θα αντιστοιχεί σε κάλυψη πρόσθετων ζημιών, ώστε οι αποτιμήσεις των εν λόγω δανείων να προσεγγίσουν τις τιμές της αγοράς. Εν συνεχεία, νομοθετική ρύθμιση θα ορίζει ότι η μεταβιβαζόμενη αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση θα καταστεί αμετάκλητη απαίτηση των Εταιριών Ειδικού Σκοπού έναντι του Ελληνικού Δημοσίου με προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής (σύμφωνα με τη διάρκεια της συναλλαγής).

  • Για την κάλυψη του τιμήματος της μεταβίβασης, οι Εταιρίες Ειδικού Σκοπού θα προχωρήσουν σε έκδοση τιτλοποίησης που (ενδεικτικά) θα περιλαμβάνει τρεις τάξεις ομολογιακών τίτλων υψηλής (senior), μεσαίας (mezzanine) και μειωμένης εξασφάλισης (subordinated junior/equity).
  • Η αποτίμηση των δανείων που θα μεταβιβαστούν θα ανατεθεί σε ανεξάρτητους τρίτους φορείς, ενώ την τελική δομή της συναλλαγής (συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων της τιτλοποίησης (tranches) που θα αντιστοιχούν στις τρεις τάξεις των ομολογιακών τίτλων) θα καθορίσουν οι συντονιστές της τιτλοποίησης (arrangers), λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά. Αναμένεται ότι ιδιώτες επενδυτές θα απορροφήσουν μέρος της ανώτερης τάξης τίτλων (senior) και τη μεγάλη πλειονότητα της ενδιάμεσης τάξης (mezzanine).
  • Τη διαχείριση του σχήματος θα αναλάβουν αποκλειστικά ιδιώτες επενδυτές (εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις) και προφανώς θα υπάρχει διαχωρισμός ανά κατηγορία δανειακών απαιτήσεων για κάθε συναλλαγή και πράξη διαχείρισης (απαιτήσεις από επιχειρηματικά, στεγαστικά, καταναλωτικά δάνεια κ.λπ.). Γίνεται αντιληπτό ότι η ανάθεση στους φορείς διαχείρισης θα γίνει κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας και το πλαίσιο διαχείρισης των εν λόγω απαιτήσεων θα ευθυγραμμίζεται με τις διεθνείς πρακτικές διαφάνειας και εποπτείας.

Επισημαίνεται ότι, πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής, οι τράπεζες θα καλούνται να προχωρήσουν, σε συνεννόηση με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σε επαναπροσδιορισμό των στόχων τους για τη μείωση των ΜΕΔ, με απώτερο σκοπό την επίτευξη μονοψήφιου ποσοστού ΜΕΔ εντός τριετίας.

Σύμφωνα με την ΤτΕ η άμεση επίδραση από τη μεταβίβαση ΜΕΔ ύψους περίπου 40 δισεκ. ευρώ, δηλαδή του συνόλου των καταγγελμένων δανείων, μαζί με αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ύψους 7,4 δισεκ. ευρώ. Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι (σύμφωνα με στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2018) αναμένονται τα ακόλουθα αποτελέσματα:

  • Μείωση του αποθέματος ΜΕΔ κατά 47%.
  • Μείωση του δείκτη κάλυψης από προβλέψεις σε 41% από 49%.
  • Διψήφιοι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας για όλες τις συστημικές τράπεζες. Οι εκτιμήσεις αυτές δεν λαμβάνουν υπόψη τις θετικές επιδράσεις από την ανακατανομή του προσωπικού, την ενίσχυση των εσόδων προ φόρων και την πιθανή προσαρμογή των συντελεστών στάθμισης κινδύνου των στοιχείων ενεργητικού με βάση τα νέα δεδομένα αναληφθέντων κινδύνων όπως θα διαμορφωθούν μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
  • Μείωση του ποσοστού των DTC στα εποπτικά κεφάλαια από 57% σε 30%.
  • Βελτίωση της διαχείρισης των ΜΕΔ καθώς οι Εταιρίες Ειδικού Σκοπού θα αναλαμβάνουν και θα διαχειρίζονται κυρίως καταγγελμένες απαιτήσεις.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η αποτελεσματική λύση απαλλαγής από τα κόκκινα δάνεια
Η αποτελεσματική λύση απαλλαγής από τα κόκκινα δάνεια
Άρθρο του Ηλία Ξηρουχάκη, μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, για την επίλυση του προβλήματος των «κόκκινων» δανείων.
Η αποτελεσματική λύση απαλλαγής από τα κόκκινα δάνεια
Τράπεζες: Μεγάλα τα πλεονεκτήματα του σχεδίου της ΤτΕ
Τράπεζες: Μεγάλα τα πλεονεκτήματα του σχεδίου της ΤτΕ
Στην επιτάχυνση των σχεδίων μείωσης των NPEs, αλλά και στη βελτίωση της ποιότητας των κεφαλαίων των ελληνικών τραπεζών, αναμένεται να συμβάλλει το νέο σχέδιο της ΤτΕ.
Τράπεζες: Μεγάλα τα πλεονεκτήματα του σχεδίου της ΤτΕ
Η αλήθεια για τα σχέδια εξυγίανσης των τραπεζών
Η αλήθεια για τα σχέδια εξυγίανσης των τραπεζών
Οι προτάσεις της Τρ. Ελλάδος και του ΤΧΣ μπορούν συνδυαστικά να αντιμετωπίσουν τα προβληματικά ανοίγματα και τους κινδύνους που απορρέουν από τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις.
Η αλήθεια για τα σχέδια εξυγίανσης των τραπεζών