Skip to main content

Νέες οδηγίες της ΑΑΔΕ για το ξέπλυμα χρήματος

Νέες οδηγίες της ΑΑΔΕ για το ξέπλυμα χρήματος
Φωτογραφία: Associated Press

Με φόντο την πολύκροτη υπόθεση Παπαευαγγέλου και τις «τρύπες» στο σύστημα, η ΑΑΔΕ στέλνει προειδοποιητικό μήνυμα σε κατηγορίες επαγγελματιών που περνάνε από τα χέρια τους χιλιάδες ή μάλλον εκατομμύρια ευρώ, να τηρούν ευλαβικά τις νέες υποχρεώσεις για την αποφυγή «ξεπλύματος».

Ποια είναι τα υπόχρεα πρόσωπα, όπως αυτά περιγράφονται στον φρέσκο νόμο για την αποφυγή νομιμοποίησης «μαύρου» χρήματος;

α) εξωτερικοί λογιστές - φοροτεχνικοί και νομικά πρόσωπα παροχής λογιστικών - φοροτεχνικών υπηρεσιών, καθώς και ιδιώτες ελεγκτές, 
β) μεσίτες ακινήτων, για συναλλαγές των οποίων η αξία ανέρχεται σε τουλάχιστον 10.000 ευρώ, ανεξαρτήτως αν το ποσό αυτό αφορά αγορά, πώληση ή μηνιαίο μίσθωμα εκμίσθωσης ακινήτου,

γ) έμποροι και εκπλειστηριαστές αγαθών μεγάλης αξίας, όταν η αξία της συναλλαγής ανέρχεται σε τουλάχιστον 10.000 ευρώ, ανεξάρτητα από το εάν αυτή διενεργείται με μια μόνο πράξη ή με περισσότερες, μεταξύ των οποίων φαίνεται να υπάρχει κάποια σχέση. Ως έμποροι αγαθών μεγάλης αξίας νοούνται ιδίως:
1) οι επιχειρήσεις εξόρυξης, παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας πολύτιμων και ημιπολύτιμων λίθων, οι επιχειρήσεις παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας πολύτιμων μετάλλων και παράγωγων προϊόντων, οι επιχειρήσεις εμπορίας μαργαριταριών και κοραλλιών και οι επιχειρήσεις κατασκευής και εμπορίας κοσμημάτων και ρολογιών,
2) οι επιχειρήσεις εμπορίας παλαιών αντικειμένων αξίας (αντίκες), αρχαιοτήτων, μεταλλίων, παλαιών γραμματοσήμων και νομισμάτων και λοιπών συλλεκτικών ειδών αξίας, καθώς και οι επιχειρήσεις ή επαγγελματίες παραγωγής ή κατασκευής και εμπορίας έργων και αντικειμένων τέχνης γενικά, καθώς και μουσικών οργάνων,
3) πρόσωπα που εμπορεύονται ή ενεργούν ως μεσάζοντες στο εμπόριο έργων τέχνης, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου που πραγματοποιείται σε αίθουσες έργων τέχνης και οίκους δημοπρασιών,
4) οι επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας ταπήτων και χαλιών, ειδών γουνοποιίας, δερμάτινων ειδών και ενδυμάτων γενικά,
5) οι επιχειρήσεις εμπορίας επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, ελικοπτέρων, αεροσκαφών και σκαφών αναψυχής γενικά

Οι υποχρεώσεις των εταιρειών και επαγγελματιών

  • εξακρίβωση και επαλήθευση της ταυτότητας του πελάτη, πριν από τη σύναψη της επιχειρηματικής σχέσης ή τη διενέργεια της συναλλαγής, βάσει εγγράφων, δεδομένων ή πληροφοριών από αξιόπιστη και ανεξάρτητη πηγή.
  • εξακρίβωση της ταυτότητας του πραγματικού δικαιούχου, πριν από τη σύναψη της επιχειρηματικής σχέσης ή τη διενέργεια της συναλλαγής, την επικαιροποίηση των στοιχείων και τη λήψη εύλογων μέτρων για την επαλήθευση αυτών, ώστε να διασφαλίζεται ότι το υπόχρεο πρόσωπο γνωρίζει τον πραγματικό δικαιούχο.
  • αξιολόγηση και ανάλογα με την περίπτωση τη συλλογή πληροφοριών για το αντικείμενο και τον σκοπό της επιχειρηματικής σχέσης.
  • άσκηση συνεχούς εποπτείας όσον αφορά την επιχειρηματική σχέση, με ενδελεχή εξέταση των συναλλαγών που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι συναλλαγές ή δραστηριότητες συνάδουν με τις γνώσεις που έχουν τα υπόχρεα πρόσωπα σχετικά με τον πελάτη, τις επαγγελματικές δραστηριότητες και το προφίλ κινδύνου του, καθώς και, εφόσον απαιτείται, την προέλευση των κεφαλαίων.

Σημειωτέον, δε, ότι αν πρόκειται για συναλλαγές με πρόσωπα «υψηλού κινδύνου» π.χ πολιτικά πρόσωπα, οι υπόχρεοι οφείλουν να ενεργοποιούν πρόσθετες δικλείδες ασφαλείας, ενώ σε κάθε περίπτωση υποχρεούνται να αναφέρουν ύποπτες συναλλαγές στην Αρχή για το Ξέπλυμα ή και να απέχουν εφόσον θεωρούν ότι πρόκειται για διαδικασίες «ξεπλύματος».

Οι κυρώσεις

1. Ποινικές κυρώσεις και συγκεκριμένα φυλάκιση ως 2 χρόνια 
2. Διοικητικές κυρώσεις και συγκεκριμένα:
α) Στα υπόχρεα νομικά πρόσωπα ή οντότητες:
i) πρόστιμο σε βάρος του νομικού προσώπου ή της οντότητας μέχρι 1.000.000 ευρώ.
ii) πρόστιμο σε βάρος των μελών του διοικητικού συμβουλίου, του διευθύνοντος συμβούλου, των διευθυντικών στελεχών ή άλλων υπαλλήλων του νομικού προσώπου ή της οντότητας, υπεύθυνων για την τέλεση των παραβάσεων ή ασκούντων ανεπαρκή έλεγχο ή εποπτεία επί των υπηρεσιών, υπαλλήλων και δραστηριοτήτων του νομικού προσώπου ή της οντότητας, λαμβανομένης υπόψη της θέσης ευθύνης και των εν γένει καθηκόντων τους, μέχρι 1.000.000 ευρώ.
iii) απομάκρυνση των ανωτέρω προσώπων από τη θέση τους, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, και απαγόρευση ανάληψης άλλης αντίστοιχης θέσης,
iv) δημόσια ανακοίνωση που αναφέρει το νομικό πρόσωπο ή την οντότητα και την φύση της παράβασης,
v) οριστική απαγόρευση της άσκησης ορισμένων δραστηριοτήτων του νομικού προσώπου ή της οντότητας, της ίδρυσης νέων υποκαταστημάτων στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα ή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αν πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία,
vi) σε περίπτωση σοβαρών ή επανειλημμένων παραβάσεων, οριστική ή προσωρινή ανάκληση ή αναστολή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα της άδειας λειτουργίας του νομικού προσώπου ή της οντότητας ή απαγόρευση της άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
β) Στα υπόχρεα φυσικά πρόσωπα:
i) πρόστιμο μέχρι 1.000.000 ευρώ,
ii) δημόσια ανακοίνωση που αναφέρει το φυσικό πρόσωπο και την φύση της παράβασης,
iii) οριστική ή προσωρινή απαγόρευση της άσκησης της επιχειρηματικής ή επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τα εμπόδια στις τρεις ρυθμίσεις οφειλών
Τα εμπόδια στις τρεις ρυθμίσεις οφειλών
Τα μέτωπα για την ολοκλήρωση της ρύθμισης για την πρώτη κατοικία, των οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία και τις 120 δόσεις στην εφορία.
Τα εμπόδια στις τρεις ρυθμίσεις οφειλών
Κυβερνητικές ακροβασίες με τις προεκλογικές παροχές
Κυβερνητικές ακροβασίες με τις προεκλογικές παροχές
Η προσπάθεια να «χωρέσουν» στον προϋπολογισμό του 2020 η ματαίωση της μείωσης του αφορολόγητου ορίου και πλήθος υποσχέσεων και ο κίνδυνος εκτροχιασμού.
Κυβερνητικές ακροβασίες με τις προεκλογικές παροχές
Σχέδιο για να «σβήσουν» χρέη στην εφορία
Σχέδιο για να «σβήσουν» χρέη στην εφορία
Ξανά στο προσκήνιο η συζήτηση για την αναγκαία αναθεώρηση του ισχύοντος πλαισίου για τις διαγραφές οφειλών, όταν αυτές χαρακτηρίζονται ανεπίδεκτες είσπραξης.
Σχέδιο για να «σβήσουν» χρέη στην εφορία
Στον... πάτο της Ευρώπης η απασχόληση στην Ελλάδα
Στον... πάτο της Ευρώπης η απασχόληση στην Ελλάδα
Η ανεργία μειώνεται αλλά οι ειδικοί προβληματίζονται για τη χαμηλή συμμετοχή στην αγορά εργασίας, τη συρρίκνωση του εργατικού δυναμικού και τη χαμηλή ποιότητα των νέων θέσεων εργασίας.
Στον... πάτο της Ευρώπης η απασχόληση στην Ελλάδα
«Κούφιο» υπερπλεόνασμα 2,42 δισ. το α' τρίμηνο
«Κούφιο» υπερπλεόνασμα 2,42 δισ. το α' τρίμηνο
Πώς «φούσκωσαν» τα μεγέθη του Προϋπολογισμού με μη επαναλαμβανόμενα έσοδα και πρόσκαιρη συγκράτηση δαπανών. Η κυβέρνηση επιμένει ότι υπάρχει χώρος για νέες παροχές, οι Θεσμοί διαφωνούν.
«Κούφιο» υπερπλεόνασμα 2,42 δισ. το α' τρίμηνο