Υπό συζήτηση η αύξηση διοδίων στην Αττική Οδό

Στο τραπέζι έχει πέσει η αύξηση της τιμής των διοδίων της Αττικής Οδού, η οποία παραμένει σταθερή στα 2,80 ευρώ ανά διέλευση, τα 12 τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αν και η απόφαση για την αύξηση των διοδίων δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστικά, εντούτοις είναι ένα ενδεχόμενο που παραμένει ανοιχτό και εξετάζεται από τους μετόχους που συμμετέχουν στην διαχείριση και εκμετάλλευση του οδικού άξονα.

Σύμφωνα με τα στελέχη της Αττική Οδός (στην οποία συμμετέχουν η Ακτωρ Παραχωρήσεις με ποσοστό 65,749%, η J&P ΑΒΑΞ με ποσοστό 24,19%, η ΕΤΕΘ που ανήκει στον Όμιλο J&P ΑΒΑΞ με ποσοστό 10,02% και η Γαλλική EGIS PROJECTS με 0,04%) στο διάστημα λειτουργίας του έργου, η εταιρεία έχει ορίσει χαμηλότερο κόστος διοδίου από εκείνο που θα μπορούσε, σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης.

Για παράδειγμα, το κόστος διοδίου αντί για 2,80 ευρώ το 2018 θα μπορούσε να είναι 3,77 ευρώ, βάσει της Σύμβασης Παραχώρησης. Παράλληλα, η τιμή του διοδίου έχει διατηρηθεί σταθερή τα τελευταία δώδεκα χρόνια, καθώς η αύξηση που ορίστηκε το 2010 σε 2,80 ευρώ από 2,70 ευρώ αντικατοπτρίζει μόνο την αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ.

Να σημειωθεί ότι η πρώτη χρονιά που μπόρεσε να υλοποιηθεί διανομή προς τους μετόχους της Αττικής Οδού, για τα κεφάλαια που επένδυσαν για την υλοποίηση του έργου (822,2 εκατ. ευρώ συνολικά) ήταν το 2013, δηλαδή 13 έτη μετά την πρώτη επένδυση τους στο έργο. Το ποσό που έχουν λάβει υπό τη μορφή μερισμάτων από το 2013 μέχρι και το 2018 οι μέτοχοι ανέρχεται στα 476,9 εκατ. ευρώ.

Επίσης ενώ η συμφωνηθείσα απόδοση επί του έργου ανέρχεται σε 13,1%, εντούτοις εκτιμάται πως η απόδοση δεν θα ξεπεράσει το 10% μέχρι το τέλος της παραχώρησης, σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία.

Οι μέτοχοι άλλωστε της Αττικής Οδού υποστηρίζουν πως «για τη διατήρηση της ποιότητας του έργου σε πολύ υψηλό επίπεδο μετά από 14 έτη πλήρους λειτουργίας έχουν γίνει εργασίες βαριάς συντήρησης και έχουν υλοποιηθεί επενδύσεις συνολικού ύψους 117.939.347 και μέχρι το τέλος της παραχώρησης θα υλοποιηθούν αντίστοιχα σημαντικές εργασίες, αντικαταστάσεις και επενδύσεις για τη διατήρηση του αυτοκινητοδρόμου στο επίπεδα που έχει αναγνωριστεί από τους χρήστες».

Να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης, η κίνηση της Αττικής Οδού είχε μειωθεί αισθητά, ενώ η αναστροφή της κατάστασης ξεκίνησε το 2015 με την κυκλοφορία του οδικού άξονα να αυξάνεται για πρώτη φορά κατά 1,9% (στα 201.749 οχήματα μέσος όρος κυκλοφορίας), ενώ το 2017 η μέση ημερήσια κυκλοφορία οχημάτων ανήλθε στις 216.893.

Το 2017 τα καθαρά κέρδη της Αττικής Οδού το 2017 ανήλθαν στα 68,8 εκατ. ευρώ έναντι 44,6 εκατ. ευρώ το 2016, ενώ τα έσοδα χρήσης από την εκμετάλλευση του αυτοκινητόδρομου έφθασαν τα 176,8 εκατ. ευρώ έναντι 171,2 εκατ. ευρώ.

ΣΧΕΤΙΚΑ