ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Νέα δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια ΕΕΑ – Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Νέα δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια ΕΕΑ – Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Το σεμινάριο απευθύνεται στους ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν υπαλλήλους, που έρχονται σε άμεση επαφή με τους πελάτες και αποτελούν το προσωπικό πρώτης γραμμής.
NEWSROOM /