Όμιλος ΟΤΕ: Οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες στην πορεία προς τη βιώσιμη ανάπτυξη

NEWSROOM
Ντέπη Τζιμέα, executive director Εταιρικής Επικοινωνίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης ομίλου ΟΤΕ
Πηγή: Όμιλος ΟΤΕ

Στόχος του ομίλου ΟΤΕ να αποτελεί κορυφαία εταιρεία τεχνολογίας με επίκεντρο της επιχειρηματικής λειτουργίας τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Στις προκλήσεις και ευκαιρίες που αντιμετώπισε ο όμιλος ΟΤΕ στην πορεία του προς τη βιώσιμη ανάπτυξη αναφέρθηκε η Ντέπη Τζιμέα, executive director Εταιρικής Επικοινωνίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης ομίλου ΟΤΕ, κατά τη διάρκεια ESG Hμερίδας, με θέμα «Οδηγός για ένα Νέο Επιχειρηματικό Οικοσύστημα ή μια ακόμα Μόδα στο Χώρο της Διοίκησης Επιχειρήσεων;».

H ημερίδα διοργανώθηκε από το Executive MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με τον όμιλο ΟΤΕ και τη Nestle, στις εγκαταστάσεις της OTE Academy.

Η έναρξη της ημερίδας, ο συντονισμός των ομιλητών και της συζήτησης, που ακολούθησε, έγινε από τον κ. Βασίλειο Παπαδάκη, Αντιπρύτανη Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης και Διευθυντή του Executive MBA του ΟΠΑ, ο οποίος αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη σπουδαιότητα της συνεργασίας ανάμεσα στα πανεπιστήμια και τις επιχειρήσεις για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας.

Η κ. Ντέπη Τζιμέα είναι μέλος της εξωτερικής συμβουλευτικής επιτροπής του Executive MBA από το 2023, η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, η κ. Τζιμέα αναφέρθηκε στο στόχο του ομίλου ΟΤΕ να αποτελεί κορυφαία εταιρεία τεχνολογίας με επίκεντρο της επιχειρηματικής λειτουργίας τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Συγκεκριμένα, περιέγραψε τη διαδρομή και τη στρατηγική προσέγγιση που ακολούθησε ο όμιλος τα τελευταία 10 χρόνια, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις σύγχρονες προκλήσεις στον τομέα αυτό.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον εξαιρετικά σημαντικό ρόλο που έχουν παίξει όλα αυτά τα χρόνια οι εργαζόμενοι του ομίλου, αλλά και η δημιουργία ενός «ESG Οικοσυστήματος προκειμένου να ενσωματωθούν οι αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης σε όλες τις επιχειρησιακές μονάδες. Πρόκειται για ένα οικοσύστημα που αποτελείται από όλα τα μέλη της διοίκησης, την εξειδικευμένη διεύθυνση σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά και μια ευρεία διεταιρική "agile" ομάδα, με εκπροσώπους από όλες τις οργανωτικές δομές. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η κα Τζιμέα στον καταλυτικό ρόλο της δέσμευσης της διοίκησης στη βιώσιμη ανάπτυξη, και στον τρόπο, με τον οποίο κατανόησε από πολύ νωρίς τα οφέλη της βιωσιμότητας για την ίδια την εταιρεία, το περιβάλλον και την κοινωνία».

ΣΧΕΤΙΚΑ