ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Επιτροπή Ανταγωνισμού

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πρόσκληση πλήρωσης δύο θέσεων προϊσταμένων διεύθυνσης και πέντε θέσεων προϊσταμένων τμημάτων

Την προκήρυξη της πλήρωσης δύο θέσεων προϊσταμένων διεύθυνσης και πέντε θέσεων προϊσταμένων τμημάτων ανακοίνωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού.
NEWSROOM /