Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πρόσκληση πλήρωσης δύο θέσεων προϊσταμένων διεύθυνσης και πέντε θέσεων προϊσταμένων τμημάτων

NEWSROOM
Επιτροπή Ανταγωνισμού
Επιτροπή Ανταγωνισμού/ Φωτογραφία Eurokinissi

Την προκήρυξη της πλήρωσης δύο θέσεων προϊσταμένων διεύθυνσης και πέντε θέσεων προϊσταμένων τμημάτων ανακοίνωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από 13 Απριλίου έως και 2 Μαΐου 2024.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι προσλήψεις αφορούν:

  • στη διεύθυνση Συντονισμού και γραμματείας προέδρου, αντιπροέδρου, εισηγητών και ολομέλειας,
  • στην διεύθυνση Μέσων Ενημέρωσης/Επικοινωνίας, Ψηφιακών Αγορών Προϊόντων και Υπηρεσιών (Digital Task Force) (ΣΤ' Διεύθυνση), της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού,
  • στο Α ́ τμήμα Νομικής Τεκμηρίωσης, της Διεύθυνσης Βιομηχανικών και Καταναλωτικών Προϊόντων (Α ́ Διεύθυνση), της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού,
  • στο Δ ́ τμήμα Οικονομικής Ανάλυσης και Ανάλυσης Επιπτώσεων στις Αγορές, της Διεύθυνσης Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών, Ασφαλειών και Ελευθέρων Επαγγελμάτων (Δ ́ Διεύθυνση), της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού,
  • στο Ε ́ τμήμα Οικονομικής Ανάλυσης και Ανάλυσης Επιπτώσεων στις Αγορές, της Διεύθυνσης Ενέργειας, Μεταφορών, Υδάτων, Διαχείρισης Αποβλήτων και Δικτύων Κοινής Ωφέλειας (Ε ́ Διεύθυνση), της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού,
  • στο Ε ́ τμήμα Νομικής Τεκμηρίωσης, της Διεύθυνσης Ενέργειας, Μεταφορών, Υδάτων, Διαχείρισης Αποβλήτων και Δικτύων Κοινής Ωφέλειας (Ε ́ Διεύθυνση), της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού,
  • στο τμήμα Προώθησης Πολιτικών Ανταγωνισμού, της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Η σχετική προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού ( www.epant.gr) και του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) (www.asep.gr) και οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία αποστολής του μηνύματος) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr.aitiseis@epant.gr.

ΣΧΕΤΙΚΑ