ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Ο ΔΕΣΦΑ αναθέτει στη Σωληνουργεία Κορίνθου νέα σύμβαση για πιστοποιημένο αγωγό μεταφοράς υδρογόνου

Ο ΔΕΣΦΑ αναθέτει στη Σωληνουργεία Κορίνθου νέα σύμβαση για πιστοποιημένο αγωγό μεταφοράς υδρογόνου

Η Σωληνουργεία Κορίνθου ανέλαβε την κατασκευή και προμήθεια περίπου 56χλμ. σωλήνων χάλυβα για την ανάπτυξη του ελληνικού μέρους της Διασύνδεσης Φυσικού Αερίου μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας (IGNM).
NEWSROOM /
Σωληνουργεία Κορίνθου: Νέα σύμβαση για τον υποθαλάσσιο αγωγό Neptun Deep της OMV Petrom

Σωληνουργεία Κορίνθου: Νέα σύμβαση για τον υποθαλάσσιο αγωγό Neptun Deep της OMV Petrom

Την υπογραφή σύμβασης από τη Σωληνουργεία Κορίνθου για την προμήθεια σωλήνων χάλυβα για τον υποθαλάσσιο αγωγό Neptun Deep της OMV Petrom στη Μαύρη Θάλασσα ανακοίνωσε η Cenergy Holdings.
NEWSROOM /
Σωληνουργεία Κορίνθου: Δύο νέες συμβάσεις για τον αγωγό της Società GasdottiItalia (SGI) στη Νότια Ιταλία

Σωληνουργεία Κορίνθου: Δύο νέες συμβάσεις για τον αγωγό της Società GasdottiItalia (SGI) στη Νότια Ιταλία

Δύο συμβάσεις αξίας άνω των 10 εκατ. ευρώ ανατέθηκαν στη Σωληνουργεία Κορίνθου για την κατασκευή και προμήθεια 82 χλμ. σωλήνων χάλυβα ευθείας ραφής υψίσυχνης συγκόλλησης (HFW) για την ανάπτυξη δικτύου αγωγών φυσικού αερίου στη νότια Ιταλία.
NEWSROOM /
Σωληνουργεία Κορίνθου: Νέα σύμβαση για το Porthos, υποθαλάσσιο έργο δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα, στην Ολλανδία

Σωληνουργεία Κορίνθου: Νέα σύμβαση για το Porthos, υποθαλάσσιο έργο δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα, στην Ολλανδία

Σύμβαση αξίας άνω των 30 εκατ. ευρώ ανατέθηκε στη Σωληνουργεία Κορίνθου, για την κατασκευή και προμήθεια σωλήνων χάλυβα ευθείας ραφής υψίσυχνης συγκόλλησης (HFW) για το έργο Porthos, μεταφοράς και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα.
NEWSROOM /
Σωληνουργεία Κορίνθου: Νέα σύμβαση για τον αγωγό του Πλωτού Σταθμού Αποθήκευσης και Αεριοποίησης (FSRU) στην Ιταλία

Σωληνουργεία Κορίνθου: Νέα σύμβαση για τον αγωγό του Πλωτού Σταθμού Αποθήκευσης και Αεριοποίησης (FSRU) στην Ιταλία

Στην Σωληνουργεία Κορίνθου ανατέθηκε σύμβαση, άνω των 10 εκατ. ευρώ, από τη Snam Ιταλίας που αφορά την προμήθεια περίπου 13 χλμ. σωλήνων χάλυβα ευθείας ραφής βυθισμένου τόξου (LSAW) για την ανάπτυξη ενός υποθαλάσσιου και χερσαίου αγωγού φυσικού αερίου για τον πλωτό σταθμό αποθήκευσης και αεριοποίησης (FSRU) στην Ιταλία.
NEWSROOM /
Cenergy Holdings: Η Chevron Mediterranean Limited ανάθεσε στη Σωληνουργεία Κορίνθου τον υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Leviathan

Cenergy Holdings: Η Chevron Mediterranean Limited ανάθεσε στη Σωληνουργεία Κορίνθου τον υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Leviathan

Ένα νέο έργο ανέθεσε στη Σωληνουργεία Κορίνθου η Chevron Mediterranean Limited που αφορά στη κατασκευή και προμήθεια περίπου 118 χλμ. σωλήνων χάλυβα ευθείας ραφής βυθιζόμενου τόξου (SAWL) για τον υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Leviathan.
NEWSROOM /
nordstream

Υποθαλάσσιο έργο στη νορβηγική θάλασσα θα υλοποιήσει η Σωληνουργεία Κορίνθου

Συμφωνία για την παραγωγή και προμήθεια σωλήνων χάλυβα, περίπου 15 χιλιομέτρων, που θα χρησιμοποιηθούν στην πόντιση του υποθαλάσσιου αγωγού σε μεγάλο βάθος για το έργο IRPA της Equinor υπέγραψε η Σωληνουργεία Κορίνθου.
NEWSROOM /