Cenergy: Κέρδη 73 εκατ. ευρώ το 2023, αυξημένο μέρισμα 0,08 ευρώ

NEWSROOM
Cenergy: Κέρδη 73 εκατ. ευρώ το 2023, αυξημένο μέρισμα 0,08 ευρώ

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 1,63 δισ. ευρώ (14% αύξηση σε ετήσια βάση) με βελτιωμένα περιθώρια κέρδους τόσο στον κλάδο καλωδίων, όσο και στον κλάδο σωλήνων χάλυβα.

Η Cenergy Holdings ανακοίνωσε σήμερα τα οικονομικά της αποτελέσματα για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Αναλυτικά η σχετικά ανακοίνωση:

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 1,63 δισ. ευρώ (14% αύξηση σε ετήσια βάση) με βελτιωμένα περιθώρια κέρδους τόσο στον κλάδο καλωδίων, όσο και στον κλάδο σωλήνων χάλυβα.

Η λειτουργική κερδοφορία ανήλθε σε 213,8 εκατ. ευρώ (56% αύξηση σε ετήσια βάση) και η απρόσκοπτη εκτέλεση των ενεργειακών έργων παραμένει προτεραιότητα και για τους δύο τομείς

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν σε 73,0 εκατ. ευρώ, επιτρέποντας τη διανομή μερίσματος ύψους 0,08 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένο κατά 60% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών σταθεροποιήθηκε πάνω από τα 3 δισ. ευρώ λόγω των σημαντικών αναθέσεων έργων και στους δύο κλάδους (3,15 δισ. ευρώ στις 31.12.2023)

Η επέκταση του εργοστασίου υποβρυχίων καλωδίων στην Κόρινθο συνεχίζεται, και ταυτόχρονα πραγματοποιείται σε όλα τα εργοστάσια ένα γενικότερο πρόγραμμα επενδύσεων (138,4 εκατ. ευρώ κεφαλαιουχικές δαπάνες το 2023) με στόχο την περαιτέρω ισχυροποίηση της θέσης μας στη νέα εποχή της ενεργειακής μετάβασης.

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ανήλθαν σε 76 εκατ. ευρώ το 2023, με τον καθαρό δανεισμό να μειώνεται σημαντικά σε σχέση με τα περσινά επίπεδα, στα 377,5 εκατ. ευρώ.

Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA για το 2024 αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 230 και 250 εκατ. ευρώ.

Σχολιάζοντας τις επιδόσεις του Ομίλου, ο κ. Αλέξης Αλεξίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Cenergy Holdings δήλωσε:

"Η πελατοκεντρική μας προσέγγιση, σε συνδυασμό με τις αποδεδειγμένες ικανότητές μας στην εκτέλεση απαιτητικών ενεργειακών έργων υποδομής, μας έδωσαν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε πλήρως τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι παγκόσμιες τάσεις (megatrends) στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης και μας επέτρεψαν να επιτύχουμε λειτουργικά αποτελέσματα πέρα από τις προσδοκίες μας.

Ειδικότερα, ο τομέας σωλήνων χάλυβα πέτυχε ιστορικά υψηλά επίπεδα λειτουργικής κερδοφορίας επιβεβαιώνοντας τις μεγάλες δυνατότητές του, με τον τομέα καλωδίων να παραμένει ο κύριος πυλώνας κερδοφορίας του Ομίλου μας.

Η σημαντική αύξηση των πωλήσεων συνοδεύτηκε με ακόμη μεγαλύτερη αύξηση των καθαρών κερδών κατά 21%, τη δημιουργία ισχυρών ελεύθερων ταμειακών ροών και τη μείωση του καθαρού δανεισμού. Κατά συνέπεια, ενισχύσαμε την κεφαλαιακή μας διάρθρωση, ενώ παράλληλα ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε σε επίπεδα μικρότερα από το διπλάσιο του EBITDA.

Τα παραπάνω ικανοποιητικά οικονομικά αποτελέσματα αποτελούν μια στέρεη βάση για τις μελλοντικές επιδόσεις του Ομίλου, καθώς το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών, που υπερβαίνει σταθερά το όριο των 3 δισ. ευρώ, εξασφαλίζει πλήρες πρόγραμμα παραγωγής σε όλα τα εργοστάσια του Ομίλου για το επόμενο έτος. Ταυτόχρονα, μένουμε συγκεντρωμένοι στο όραμά μας να διευκολύνουμε τη νέα εποχή της ενεργειακής μετάβασης σχεδιάζοντας για όλα τα εργοστάσια του Ομίλου ένα ολοκληρωμένο επενδυτικό πρόγραμμα το οποίο θα ξεκινήσει από το 2024 και στους δύο κλάδους, πάντα με σεβασμό στις αρχές της βιωσιμότητας και στους στόχους ESG".

Επισκόπηση

Οπως αναφέρει η εταιρία σε σχετική ανακοίνωση, το 2023 επωφελήθηκε από τη βελτίωση της ζήτησης στον τομέα της ενέργειας: η ζήτηση για προϊόντα καλωδίων, με τις επεκτάσεις των δικτύων και την αυξημένη κατασκευαστική δραστηριότητα παρέμεινε δυνατή και όλα τα ενεργειακά έργα εκτελέστηκαν ομαλά και αποτέλεσαν βασικό μοχλό για τη λειτουργική κερδοφορία του έτους και στους δύο τομείς. Πιο συγκεκριμένα, το αναπροσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε 213,8 εκατ. ευρώ, 56% υψηλότερα σε σχέση με το 2022, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 73,0 εκατ. ευρώ, γεγονός το οποίο επιτρέπει στη Διοίκηση της εταιρείας να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος ύψους 0,08 ευρώ ανά μετοχή, ποσό 60% υψηλότερο σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Τόσο η Hellenic Cables, όσο και η Σωληνουργεία Κορίνθου διατήρησαν την ισχυρή εμπορική τους δυναμική και συνέχισαν να εξασφαλίζουν νέες αναθέσεις έργων, οδηγώντας το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών στα 3,15 δισ. ευρώ στο τέλος του έτους. Οι πρόσφατες αναθέσεις περιλαμβάνουν την προμήθεια 56 χλμ. σωλήνων χάλυβα ευθείας ραφής βυθιζόμενου τόξου (LSAW), 30 ιντσών, για την ανάπτυξη του ελληνικού τμήματος της διασύνδεσης φυσικού αερίου Ελλάδας - Βόρειας Μακεδονίας (IGNM), το καλωδιακό σύστημα διασύνδεσης 400kV μεταξύ Σουηδίας και Δανίας, τον αγωγό 160 χλμ. για το έργο Neptun Deep της OMV Petrom στη Μαύρη Θάλασσα και τη σύμβαση για την προμήθεια 275 χλμ. υποβρύχιων τριπολικών (Inter Array) καλωδίων εναλλασσόμενου ρεύματος τάσης 66 kV για το υπεράκτιο αιολικό πάρκο East Anglia 3 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι εν λόγω αναθέσεις προστέθηκαν σε αρκετές συμβάσεις που είχαν εξασφαλιστεί νωρίτερα το 2023.

Στον τομέα καλωδίων, η αποτελεσματική εκτέλεση υποβρυχίων και χερσαίων έργων υψηλών προδιαγραφών σε συνδυασμό με την υψηλή αξιοποίηση όλων των γραμμών παραγωγής ήταν οι κύριοι λόγοι της ανάπτυξης και των καλών επιδόσεων. Η ζήτηση για καλώδια χαμηλής και μέσης τάσης ενισχύθηκε το 2023 εξασφαλίζοντας καλύτερα περιθώρια κέρδους, ενώ παράλληλα το βελτιωμένο μείγμα πωλήσεων και η έγκαιρη και αποτελεσματική εκτέλεση των έργων, αύξησαν το αναπροσαρμοσμένο EBITDA στα 150,3 εκατ. ευρώ (39% αύξηση σε ετήσια βάση).

Παράλληλα, οι νέες αναθέσεις, τόσο στην αγορά των διασυνδέσεων όσο και στην αγορά των υπεράκτιων αιολικών πάρκων, ενίσχυσαν το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του τομέα, που ανήλθε σε νέα υψηλά ιστορικά επίπεδα 2,5 δισ. ευρώ. Η σταθερή ροή έργων επιβεβαιώνει τον καθοριστικό ρόλο της Hellenic Cables στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά της ενεργειακής μετάβασης και τροφοδοτεί σχέδια για περαιτέρω κεφαλαιουχικές δαπάνες προκειμένου να εξυπηρετήσουμε την αγορά τόσο των χερσαίων όσο και των υποβρύχιων καλωδίων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο τομέας προχώρησε σε συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους 121,1 εκατ. ευρώ κατά τη διάρκεια του 2023, που αφορούσαν σε μεγάλο βαθμό την επέκταση του εργοστασίου υποβρύχιων καλωδίων της Hellenic Cables στην Κόρινθο.

Μετά από δύο χρόνια μεγάλης αβεβαιότητας στην αγορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, το 2023 ήταν μια χρονιά ορόσημο για τον τομέα σωλήνων χάλυβα. Το 2022 αποδείχθηκε έτος ανάκαμψης και το 2023 επισφράγισε αυτή τη θετική δυναμική οδηγώντας τον τομέα σε υψηλά ιστορικά επίπεδα κερδοφορίας, υπερδιπλάσια σε σύγκριση με το 2022. Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε 64,2 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 126% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Η κερδοφορία αυτή ήταν αποτέλεσμα της υψηλής αξιοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας και των νέων κερδοφόρων αναθέσεων.

Οι στρατηγικές πρωτοβουλίες που αναλήφθησαν τα προηγούμενα χρόνια βελτίωσαν την ανταγωνιστική θέση της Σωληνουργεία Κορίνθου και την τοποθέτησαν σε υψηλή θέση μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών στις νέες τεχνολογίες αγωγών, όπως η μεταφορά υδρογόνου και η δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα (CCS). Η ζήτηση για φυσικό αέριο και η ανάγκη να συνεχιστεί η πορεία προς τη νέα ενεργειακή εποχή, διασφαλίζοντας παράλληλα την ενεργειακή ασφάλεια, οδήγησαν σε σειρά νέων συμβάσεων υψηλού περιθωρίου κέρδους και σε σημαντικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών, ύψους περίπου 650 εκατ. ευρώ, στο τέλος του έτους.

ΣΧΕΤΙΚΑ